My Pa se 4 woorde van krag.

Hierdie skrywe dra ek op aan my aardse Pa, Johannes, (Kassie) Kasselman, wie afterall vir my simbolies is van my Hemelse Pa. Dankie Pappa. Ek is lief vir jou.

***********************************

Vanaand sien ek ‘n mooi post op facebook van iemand wie wens dat sy haar Pa net eenkeer kan bel, en sy raad kan vra. Want, sê die quote, ‘n Pa gee ‘n eerlike reguit antwoord, sonder onnodige emosies. Sjoe! Hoe waar is dit nie, vir die van ons wie so geseënd is, om ‘n wyse Pa te kan hê nie? Nie ‘n baklei-Pa nie, nie ‘n afwesige-Pa nie, nie ‘n self gesentreerde Pa nie, maar ‘n wyse Pa. ‘N Pa met selfbeheersing en insig. ‘N Pa wie waarlik die Here dien. Ek wil vanaand iets kosbaars deel van ‘n gesprek tussen my en my Pa, ‘n paar jaar gelede………

Ek het in ‘n situasie beland wat ek eerstens nie sien kom het nie, en tweedens het dit eensklaps ontaard in wisseling van woorde wat een geestelike sou beskryf as ‘n vervloeking, en ‘n volgende sou dalk sê dat die woordewisseling maar net baie harde waarheid was. Hoe dit ookal sy, ek het daardie dag my mind ge-speak, soos wat ek dit laas op kollege teenoor n dosent gedoen het. Daardie is ‘n ander dag se verhaal. Die lank en die kort….dit was erg! Baie bitter erg! Ek het gesag wat bokant my was, verskriklik hard, en eerlik en reguit aangespreek op ‘n manier en in woede, wat ekself nie voorbereid was of kon sit en uitdink of beplan het of sien kom het nie. Geensins. Ek kan dit ‘n sweepslag (letterlik) noem. ‘n Sweepslag van waarheid. En toe sak ek inmekaar……En ek is soos doodgaan hartseer; daai wat jy snik, maar geen geluid kom uit nie, ek is verdwaas, en kwaad, en oorstelp en magteloos en kragteloos. Het jy al ooit so gevoel? Jy kan nie eens bid nie. Glad nie. Ek stap in die gang af na die telefoon toe, soos ‘n verlamde robot……en ek bel my Pa.

Vir agtergrond. Ek bel NOOIT my Pa nie. Net as hy verjaar. Want nie ek of hy is bellers nie. Ons hou nie van oproepe maak nie. Ons klets of skinder nie oor fone nie. Dit is geensins ons dīng nie. Ook is ek nie een van daai dogtertjies wie met elke bakketel na pappa toe hardloop nie, of my pa bokant my eie man stel nie. Ek doen dit nie.

My wese en my binnekamer en my hart en my siel weet wie my Pa is. En ek weet wat ek in hom het. Hy is ‘n wel deurdagte man. Hy het meer as 20 jaar gelede “beswyk” aan ‘n hartaanval, maar hy is toe een van daai storieboek gevalle wie terug geskok was. Hy was halfpad oppad hemel toe. Hy is nie ‘n preekerige teoloog nie. Hy is nie geestelik hoogmoedig of eiewys nie. Hy is iemand wie daagliks die dinge van die Gees ondersoek. Punt. Hy praat waarheid. Hy manipuleer nie. Hy draai nie doekies om nie. Hy gil of skree nooit. Hy antwoord jou soos dit is. Maar eers luister hy baie fyn. Hy luister intens. Hy tjip nie in as jy praat nie. Hy hoor tussen elke lyn wat jy eintlik sê.

Baie mense besef dit nie van hom nie.

Jy gaan by hom hoor wat jy moet hoor. Veral as jy vra. Hy judge jou nie uit sy beurt nie. Hy is meesal stil. En tevrede. Sy groot snor is intimiderend maar terselfdertyd lyk dit altyd of hy glimlag, al glimlag hy nie. Hy het sagte oë, maar ‘n gesagdraende stem. Duidelik. Hard, as dit die slag moet. Dit is die agtergrond.

Hy antwoord nooit die telefoon nie. Mamma antwoord. Al wat ek kon uitkry, is dat ek onmiddelik met Pappa wil praat! Asseblief. Dadelik. Sy vra nie vrae nie. Sy weet! As Karen met Pappa wil praat, staan sy opsy.

Dit is hoe ‘n mens na God toe gaan, glo ek. Dit is hoe ‘n mens Hom roep, in ‘n krisis. Dadelik. My Pa neem die foon by my Ma, en ek hoor sy bekende groet-stem: “Hello my skat.”

Net dit.

Ek trek los, en dit is soos n donderstorm wat oor my tong rol. Ek praat en praat en vertel en bewe en praat en bewe en praat en vertel. Alles. Detail. Ek laat niks uit nie. Nie ‘n emosie nie. Nie ‘n krummel nie. Nie ‘n jota of tittel nie. Hy hoor alles. En toe my seer en my verwardheid en my pyn en my verslaentheid en my verwerping en my angs en my bitterheid en my verdwasing alles in sy skoot lê……..sê hy soortvan stadig, rustig en kalm en bedaard en propvol liefde vir my:

“Goed my skat. Ek hoor wat jy sê. Pappa het vir jou één vraag”. Pause. In daai split sekonde gaan ‘n miljoen moontlikhede deur my kop. Sonder om rêrig te dink.

Wat gaan hy sê? Wat gaan hy doen? Hoe gaan hy dit oplos? Gaan hy my help? Kan hy my help? Gaan hy my teregwys? Wat op aarde gaan hy my NOU vra. Een vraag? Ek wil nie eintlik net één vraag van hom hê nie. My jissie! Sy gun moet al gelaai wees. Hy is immers n bekroonde WP skut en hy tref bokke en kudu’s net met kopskote. Hy moes nou al bereken het of hy genoeg petrol in sy kar het om te ry. Na my toe. Na my vyand toe. Maar hy wil vir my één vraag vra. Réríg! 🤔Net een?!

Ok.

“My kind. As ons die klok kan terugdraai, sal jy weer sê wat jy gesê het (vir daardie persoon); en sal jy weer doen wat jy gedoen het? (Teenoor daardie persoon?)” …….hoor ek hom vra. En hy wag. Sag en rustig en stil.

‘n Kalmte kom oor my wat geen woorde kan beskryf nie. Ek dink dieper as ooit vantevore in my hele lewe. Want hierdie vraag wil ek virséker uit my hárt antwoord. Hierdie vraag wil ek waar en reg antwoord. Sonder vrees. Sonder dat ek straf verwag. Sonder oordrewe emosie. En ek weet hy gee vir my tyd. Al die tyd in die wêreld om te dink. Om alles van voor af in my gedagtes af te speel, myself te sien, en te dink. Eerlik te dink……..

Ja Pappa! (Enoŕme Verligting!)

Beslis en definitief JA! Ek sal presies dieselfde doen. Ek sal presies dieselfde sê. En ek sal presiés dieselfde optree. Eenhonderd persent!

Terwyl ek myself dit hoor antwoord, amper, soortvan blý antwoord, kom daar n diepe rustigheid, ‘n tevredenheid, in my hart op. Terwyl ek so in my rustigheid inkom….sonder dat ek verder hoef te ondersoek, of te dink, volg my Pa se 4 woorde van wysheid: Woorde van krag. Woorde wat ek geensins verwag het nie, en terselfdertyd seker verwag het….van hóm.

“WEL ……(pause); DAN HOU JY DAARBY!!!”

(Dan hou jy daarby.) Hierdie 4 woorde sink in. Diep in my hart in.

Afgehandel. Toestemming. Troos. Erkenning. Aanvaarding. Reg. Regverdig. Case closed.

Dit was die einde van ons telefoon gesprek, maar dit was die begin van my nuwe lewe, van self respek.

Van self- waarde. Van sekuriteit. Van hoop. Van beskerming. Van troos. Van krag. Van selfbeheersing. Van liefde.

Een Skrif in die Bybel vlieg in en deur my hart toe ek die foon neersit. “Die Gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing.” Dit staan in 2 Timoteus 1:7

In my hart weet ek, my pa is ‘n wyse en ‘n menslik, regverdige man. Hy dien God. Hy skroom nie om tereg te wys of om hard te praat wanneer nodig nie. Hy is nie iemand wie rusie of kwaad stook nie. Glad nie. Ook is hy nie ‘n man wat hom laat intrek in rusies of kwaadpratery of kwaad stook nie. Sy lewe het my geleer dat ‘n dienaar van die Here onreg moet kan dra. Soos God in sy Woord sê.

Ook is my Pa vir my spreekwoordelik soos daardie gelykenis van Jesus wie lê en slaap het terwyl die skuit in die storm wou vergaan.

As my aardse Pa dié een storm kon stilmaak, met één vraag, en net 4 woorde wat so baie krag dra, hoeveel te meer sal ons hemelse Vader nie elke storm in my en jou lewe stilmaak nie? Ons moet Hom dit net vra. Jesaja 50:10.

Pappa. Ek beland steeds in vals beskuldigings-situasies. Maar ek het nie nodig om jou te bel nie. Want jou woorde van wysheid is my krag. Die Here, wie die Gees is, herinner my dan aan daardie dag se woorde. Dit is my barometer. Dit is my maatstaf, my meetstok. En dan hou ek by my waarheid. Dan staan ek by wat ek gesê en/of gedoen het. Ek bid nou Psalm 76:11 nog by. Want God het my so geleer. Dankie Pappa. Ek is lief vir jou.

Van Karen. Die ene wie die dinge van die Gees net so ondersoek soos jy. Soms tot Mamma se ergernis. Hiehie

SHALOM.

Advertisements

Wat is jou angle?

In hierdie skrywe praat ek rerigwaar met myself! In fact, dis niks anders as hardop dink nie. Soveel so, dat ek teen die einde van hierdie gedagtes eers sal kies of ek die publish icon gaan druk of nie.

Ek val met die deur in die huis. Wat is jou geloofs-angle? Vanuit watter ervaring praat of preek jy? Vanuit watter ervaring wen jy siele vir Christus? Of moet ek vra: Hèt jy al ‘n siel gewen vir Christus? N Ander manier om hierdie presiese selfde vraag te vra: Het jy al iemand na Jesus toe gelei? En toe jy dit gedoen het, het jy daardie persoon gedoop? Of mag jy nie iemand anders doop na jy hom of haar na Jesus toe gelei het nie? Is daai een wie nou onder of reg voor jou twee oë tot bekeering gekom het, reeds as baba gedoop so die saak is afgehandel? Geen dubbele gedoopery nie? Of nee, jy is ‘n vrou.

Het die persoon wie jy vas glo, jý vir Jesus gewen het, tot bekeering gekom of tot wedergeboorte? Wat is die verskil? Ìs daar ‘n verskil? Maar daai persoon was dan sy/ haar hele lewe lank in ‘n kerk…🤔 Was die hele saak net ‘n “verdieping van geloof”; of het die Heilige Gees op daardie persoon gekom?

Wat het gebeur? Iemand wie ‘n kerk redelik gereeld besoek is tog nie ‘n ateïs nie? Nou waarom dan bekeering verkondig oor en oor aan die “reeds bekeerlinge”? Kan jy vir iemand ‘n definisie gee van wedergeboorte? Is jy wedergebore, of weet jy nie? Wat is wedergeboorte? Het Jesus in Johannes 3 ‘n òpdrag gegee toe Hy sê “Julle moet opnuut gebore word.” Vers7 ? Of het Jesus ‘n statement gemaak? Soos bloot ‘n facebook comment, om te kyk hoe mense daarop gaan reageer?

Die hele boek, Handelinge vra aanmekaar die volgende vraag: “Het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het?” Hand. 19:2 . In Handelinge 11:12 staan daar: “Die Gees het vir my gesê dat ek nie moet aarsel om saam met hulle te gaan nie.” Praat die Gees met jou ook so? Handelinge 10:47 praat van mense wat die Heilige Gees ontvang het……..en toe kon hulle met water gedoop word? Vers 44 vertel hoe die Heilige Gees op almal gekom het wat na die woord geluister het.

Is jy ook een van daai wie sê dat dit nét vir daai tyd se mense gegee was? So waarom het jy nog ‘n Bybel onder jou blad met die boek, Handelinge in, wonder ek? Dan sal 1 Korintiërs 12 mos ook nie by jou angle (geloof) byval vind nie? Dan is daai ook vir die ou tyd en in die verlede? So waarom bodder ons dan enigsins met ‘n Bybel wat boeke oor die Heilige Gees bevat?

Is Jesus Christus vir jou, “gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid.”? Wel, dit staan so geskrywe in Hebreërs 13:8.

So okey. Kom ons haal die ingewikkelde “gemeente-boeke” bietjie weg. Kom ons volstaan by die 4 evangelie boeke, nl Matteus, Markus, Lukas en Johannes.

Markus 16:17. “Die volgende wondertekens sal voorkom by dié wat glo: in my Naam sal hulle bose geeste uitdrywe; in ander tale sal hulle praat; met hulle hande sal hulle slange optel, en as hulle iets drink wat dodelik giftig is, sal dit hulle geen kwaad doen nie; hulle sal siekes die hande oplê, en dié sal gesond word.”

Vers 20 “Die Here het met hulle saamgewerk en hulle prediking bekragtig deur die wondertekens wat daarop gevolg het.”

Nou ja. Wat nou? Wat is jou angle hièrop? Glo jy dit? Daar staan…..”wondertekens sal voorkom, by diè wat GLO.”

Het jy al hierdie wondertekens beleef? Is jou prediking al bekragtig en werk die Here saam met jou? Deur wondertekens te laat volg op jòù prediking?

Of is hierdie Skrif in die Bybel nou ook out-dated?

Is jou angle van so ‘n aard dat jy elke Bybelvers met jou verstand interpreteer……of is dit inderdaad so dat jy die Heilige Gees daarvoor benodig?

As jy dit met jou verstand benader, “soos dit daar staan”……sal jou verweer wees; dan sal vroue nie mag preek of mans mag leer nie. Hul moet stilbly en by die huis vir hulle mans vra wat gesê is. 1 Timoteus 2:8-15 sal elke vrou wie die doping in die Heilige Gees ontvang het, uitban. As sy openlik bely dat sy die Here dien, dan moet sy dit bewys deur goeie werke, staan daar geskrywe. Sy màg nie preek nie. Sy mag nie die evangelie van Jesus Christus verkondig nie. As sy dìt doen, gaan sy reins reg teen God se Woord in…….🤔 word gesê.

Jip. Dit staan so geskryf. Teen watter agtergrond? In watter omstandighede? Wat was die bedoeling van Paulus hierin? In watter omstandighede is hierdie teks geskryf? Diktatorskap, of beskerming? Wat ìs jou angle hierin? Het jou eie ma die broek in die huis gedra, en jy het woede in jou…..want gèèn vrou, sal jou “rule” nie! Jý is die “baas” in jou kerk, en probably in jou huwelik ook. Maak dit jou kwaad as jy dalk hier lees?

Wel, jy maak mý kwaad! En dalk drop die coin steeds nie vir jou nie, want jòù “angle” is heiliglik perfek, volmaak. God is báie tevrede met jou…..jy is gehòòrsaam aan die woord. Claim jy.

Dan kom die volgende woord na my toe: Markus 12:24 “Is die rede waarom julle dwaal, nie juis dat julle nie die Skrif ken nie en ook nie die KRAG van God nie?”

So sal elkeen ‘n ander gelowige doodmaak vir wat hy of sy glo. Elkeen sal staan en val by wat God vir hom/haar gegee het, vir hom/haar geleer het, en vir hom/haar, gesê het. Selfs en beslis tot op die punt waar nie een enkele woord in 1 Korintiërs 13, enigsins saakmaak nie. Nee. Ons sal lelik baklei vir ons doktrines/dogmas…..noem dit wat jy wil! Ons sal verwerp, veroordeel, wegjaag, seermaak, kosbare mense uit ons diepe geloofs-lewe uitskryf, solank ons ons dogmas met ons lewe kan beskerm. Ons sal die hele baba met al die badwater uitgooi, solank ons dogmas maar net sal bly bestaan…….want ons is gehòòrsaam aan die woord.

Terwyl God in 1 Korintiërs 13 so mooi vir ons dit uitspel…..met of sonder geloof (‘n angle) oor die “doping in die Heilige Gees”. Daar staan geskrywe:

Verse 8-10: “Die gawe van profesie sal verdwyn. Ons ken maar GEDEELTELIK, en ons profeteer (preek) maar GEDEELTELIK . As God kom, sal alles wat gedeeltelik is, uitgedien wees.” dit waaroor en waarvoor ek en jy so baklei, gaan weg wees. Verdwyn. Niks tel nie.

So wat gaan bly?

Geduld

Vriendelikheid

Mense wie nie afgunstig is nie

Mense wie nie onwelvoeglik handel nie

Mense wie nie liggeraak is nie

Mense wie nie verwaand is nie

Mense wie nie boekhou van die kwaad nie.

Mense wie nie grootpraterig is nie.

Mense wie hartseer is oor onreg.

Mense wie verheug is oor die waarheid.

Mense wie alles bedek (vergewe), alles kan glo (die goeie); en alles kan hoop (Christus) en alles kan verdra. (onreg, pyn, lyding)

Want net voor 1 Korintiërs 13 neergeskryf is, sê die heel laaste vers in 1 Korintiërs 12, dat die liefde, nog die allerbéste gawe is.

Opskrif: GOD…is….LIEFDE.

So hoe lyk kerke in hul binne core? God weet. Wat doen mense aan mekaar? God weet. Stel ons ons doktrines bo God? M.a.w. bo liefde? Ja, skaamteloos, dóèn ons so. In groot arrogansie en hoogmoed doen ons so. En ons gaan bitterlik huil en ween hieroor……..So glo ek. Want dis hiér waar God gaan sê, “Gaan weg van My af, Ek ken jou nie.” (Jy het nie die liefde bo alles gestel nie)

Wat is jou angle? Net jy weet. So kom ek ontbloot my angle……want dis wat eerlikheid doen. Roem in jou swakhede, sê God.

Myne is om van voor af te besin oor 1 Korintiërs 13……..op die volgende maniere:

* om dié wie my as vroue prediker verwerp, te vergewe, *nie langer liggerraak te wees daaroor, *of boek te hou van die kwaad wat al so bàie teen my geprojekteer was nie. *Om nie jaloers te wees as ek nooit ooit preek of teach waar ek graag wou nie, al het God vir my die gawe gegee, *om geduldig na ander te sit en luister, selfs al is prediking nie hùl gawe nie *Om nie onvriendelik te wees nie, *om nie onwelvoeglik te handel nie, onder geen omstandighede nie.

Hiervoor bid ek God se krag.

Want uit my eie hart en perspektief, uit my eie “angle”; was ek tot nou toe liggeraak (seergemaak) hieroor, kwaad, dalk gefokus op my eie belange…🤔, ek weet nie. Ek bid hieroor. Ongeduldig oor baie dinge, was en is ek inderdaad.

1 Kor. 2:15 sê, “Die mens” (by implikasie, ‘n “man” of ‘n “vrou”) wat die Gees van God het, kan die waarde van alle dinge beoordeel.

Hoogmoed kom tot ‘n val. Daai weet ekke.

Ek kan met alle opregtheid sê, dat ek nog altyd hartseer was oor onreg. En ek sal my tot in ewigheid verbly in waarheid. Ps 119 vat my blydskap oor waarheid, vas.

Om die Skrif èn die krag van God te ken, en daarvolgens te leef, is inderdaad ‘n “angle” waaroor elkeen wie hom/haarself ‘n wedergebore Christen noem, behoort te besin. En nie 1 Korintiërs 13 ignoreer of bevraagteken of ontleed nie, maar DOEN. Ek is tans biddend hieroor……want nie een van ons kan 1 Kor.13 uit eie krag of eie wil geleef kry nie. Al ken ons hierdie Skrif uit ons koppe uit!

Want 1 Korintiërs 13 is inderdaad toe die KRAG van GOD.

SHALOM

TRUST. IS ALLES!

‘N Eerbetoon aan my man, Willem Theart:

Op 10 Desember 1988,
30 Jaar gelede………..

Het ‘n baie jong, baie onervare, baie onseker, oor absoluut àlles, jong meisie van slegs 22, trou aan hiérdie man beloof.
Waarom? Omdat sy sy prinses is. Omdat hy haar beskerm met elke gryntjie DNA in sy lyf. Omdat hy vir haar wou sorg, ten alle koste. Want sy was bang. Bang om te gaan skoolgee. Bang om te glo in haarself. Bang vir die lewe in general. Sy was sò verward in haarself en met haarself en oor die lewe en oor wat liefde nou eintlik werklik is, a.g.v. mislukte verhoudings. Nie net daai 1e liefdes-verhouding nie, ook kind/ouer verhouding en vriendinne wie toe nooit vriendinne was nie ens. ens.

Hy besluit toe een aand om vir haar die volgende woorde, wat op ‘n papier geskryf was voor haar bed te los:

Billy Joel se lied

MATTER OF TRUST

“Some love is just a lie of the heart
The cold remains of what began with a passionate start
And they may not want it to end
But it will it’s just a question of when
I’ve lived long enough to have learned
The closer you get to the fire the more you get burned
But that won’t happen to us
Cause it’s always been a matter of trust

I know you’re an emotional girl
It took a lot for you to not lose your faith in this world
I can’t offer you proof
But you’re going to face a moment of truth
It’s hard when you’re always afraid
You just recover when another belief is betrayed
So break my heart if you must
It’s a matter of trust

You can’t go the distance
With too much resistance
I know you have doubts
But for god’s sake don’t shut me out

This time you’ve got nothing to lose
You can take it, you can leave it, whatever you choose
I won’t hold back anything
And I’ll walk away a fool or a king
Some love is just a lie of the mind
It’s make believe until its only a matter of time
And some might have learned to adjust
But then it never was a matter of trust

I’m sure you’re aware love
We’ve both had our share of believing too long
When the whole situation was wrong

Some love is just a lie of the soul
A constant battle for the ultimate state of control
After you’ve heard lie upon lie
There can hardly be a question of why
Some love is just a lie of the heart
The cold remains of what began with a passionate start

But that can’t happen to us
Cause it’s always been a matter of trust
It’s a matter of trust
It’s always been a matter of trust
It’s a matter of trust
Cause it’s always been a matter of trust.”

En toe TROU sy met hierdie sèker man. Die dominee se hoofboodskap op hulle troue, was die profetiese uitspraak, dat hièrdie huwelik eendag, vir bàie ander, tot groot voorbeeld en seën sal wees.

Dit is 30 jaar later. Hierdie bruidegom se hoeksteen tot vandag toe ……. is TRUST.

TRUST is absoluut àlles vir Willem.

Breek enige iets, maar moenie TRUST breek nie. Doen enige iets, maar om trou te beloof, beteken VERTROU met jou hele lewe.

In Jeremia 17:5 sê God, daar rus ‘n vloek op ‘n mens wie op ander mense vertrou. Die ènigste een op wie ‘n vrou MOET, en MAG en KAN vertrou, is net haar eie man. Hoekom? Want hý gee aan God rekenskap. Bestudeer gerus Efesiërs 5 vanaf verse 21-33.

Met hierdie skrywe, eer ek die man wie 30 jaar gelede, op mý ‘n bo-menslike kans gevat het. Hy het mý gekies. Hy het my gevat. Niks van wat hier bo staan, hoe hy my beskerm, hoe hy oor my voel en hoe hy oor my dink, het in 30 jaar al verander nie, ongeag hoe hard sekeres probeer het om ons te verdeel, of van mekaar te dryf nie. En glo my, daai aanslae het gekom!!! In heaps en met leaps. Een van hierdie aanslae het ons so amper amper gekelder.

” Maar wat God saamgevoeg het, mag niemand skei nie.” -Matteus 19:5-6. Hierdie woorďe moenie ligtelik opgeneem word nie. Ek glo dit geld allereers vir buìte-partye, as ‘n waarskuwing, wie n getroude paar uitmekaar probeer ruk, hetsy deur skinderstories, owerspel, vervloekings, of ongeag deur watter strategie. Jy gaan moet rekenskap gee. God se Gees verdeel nie. God se Gees vereening. Herstel. Voeg en bind saam. Later meer daaroor…….

Ek is vandag die vrou wie ek is, as gevolg van die man wie God vir my gekies het. God heers oor ons albei, en beide van ons, dien en eer Hom. Equally.

Die Huwelik se fondasie is vertroue. Vertroue ìs die brandstof van liefde wat groei. Dìt is waarin en hoe ons saam gegroei het.

Hierdie eerbetoon gaan aan Willem.

Hy is opreg. Hy is eerlik. What you see is what you get. Hy speel nie games nie en hy manipuleer nie. Hy is nie geheimsinnig, onderduims of agterbaks nie. Hy soek nie sy eie belange eerste in ons huwelik nie, maar àltyd myne. Iets wat min mense verstaan. ‘n Handeling van hom wat baie al oor hom laat skinder het, selfs al kwaad gemaak het, en baie al jaloers gelaat het…. Want watter man koop vir sy vrou n bloedrooi beetle, gebore uit haar nostalgie in haar kinderjare….as hy baie ander gate eerder moes toe stop? My man doen so.

Hierdie is nie n podium vir sy “flat spots” nie. Dis daar. Obviously. Maar ek kies om sy flat spots te dra. Daai flat spots behoort aan mý. I will deal with it. Finish en klaar.

God sê in Efesiërs 5: 25, “Mans, julle moet julle vrouens liefhê soos Christus die kerk liefgehad en sy lewe daarvoor afgelê het.”

Willem is sò ‘n man. Dankie HERE vir hom. Dankie Here Jesus dat hy vir my is, soos U oor die kerk is. Hy sal sy lewe vir my aflê. Dankie. Dankie. Dankie.

SLOTWENS EN GEBED:

Jess Theart, my seun, mag jy so ‘n man wees eendag vir die vrou wie jý sal kies. Karlien Theart en Willene Lien Theart, ons dogters, mag GOD jùlle huwelikke eendag seën met sò ‘n Efesiërs 5-man soos wat julle pa is.

Mag GOD vir hierdie man van my en pappa van julle, ryklik seën. Soos wat Hy doen, elke dag. AMEN.