Die gees van die antichris…Hoe operate hierdie gees en ken ons hom werklik uit? Selfs in onsself…🤔🤦‍♀️🙏?!!.

Oor die gees van die antichris.
1 Johannes 4: 1-6

Ook genoem, die gees van die dwaalleer.
Daarteenoor is die Gees van die waarheid, naamlik, die Gees van Christus, die Gees van God.

Ons wie in Jesus glo, moet tussen hierdie gees van dwaalleer en die Gees van God kan onderskei deur die gees in elkeen te ondersoek. HOE??????? Min vertel vir ons HOE.

Baie sê dat hulle die Gees van God het, maar die Woord sê, moenie almal glo nie. Daar is baie vals profete. Hoe nou gemaak hiermee?

Ek het self nog nooit afgekom op ‘n uitleg of ‘n sekere verduideliking of openbaring van die antichris nie. Wel baie bespiegeling. Baie waarskynlikhede. Baie redelike oortuigde judgements…….soos bv dat die antichris die Muslim geloof is, en ook dat die antichris deur Hitler gewerk het. Die Holocaust.

Ek is tans besig om ‘n boek te lees……In God’s House. Skrywer: Ray Mouton.

Ek gaan die volgende beskrywing oor die antichris se “karakter” hier neerpen:

Elkeen wie hier lees, kan self by die Gees van God, wie ons Teacher is, volgens 1 Johannes 2:27; gaan luister wát hiervan die waarheid is.

* ” A certain writer accepted the possibility that an Antichrist existed, but dismissed the notion that the Antichrist could be responsible for the Holocaust and other savage acts ending in death.

All available writing about the Antichrist made it clear the Antichrist never kills. This spirit, the Antichrist, considers human death a kindness and the Antichrist is not kind enough to kill.

Everyone touched by the Antichrist is allowed to live and touch others in the same fiendish way he or she was touched. ” …….( From the book, titled, In God’s House, by Ray Mouton)

Daar word in die Bybel gepraat van die duiwel en sy werke, en dat hy kom om DOOD te maak. He came to steal, to kill and to destroy. We know his ways. Ons ken sy planne maar al te goed….staan daar geskrywe.

Die antichris, daarenteen, is n dwaal gees. Dit is ‘n vals gees o.a. in die kerk, en juis werksaam onder godsdienstiges. Hierdie gees, staan die Heilige Gees teen, bedroef, en verwerp Hom. Hoe? Baie subtiel. Dit praat selfs in die naam van die Heilige Gees. Hulle, deur wie die dwaalgees/ vals gees werk, gaan so vêr om te sê dat hulle die Gees van God hét. Sien 1 Johannes 4:1.

Wat sê Jesus?:

Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Jesus sê, soek vrede en jaag dit na. Jesus sê seën jou vyande en bid vir dié wie jou vervolg. Jesus sê, as iemand jou bokleed eis, gee hom ook jou onderkleed. Jesus sê, as jou vyand honger is, gee hom iets om te eet, en as hy dors is gee hom iets om te drink. Jesus sê, draai ook die ander wang. Jesus sê, geseënd is jy as jy ter wille van My Naam vervolg word. Jesus sê, as jou broer teen jou gesondig het, gaan na hom toe waar jùlle eenkant alleen is en wys hom tereg…..as hy nie luister nie, neem nog een of twee getuienisse saam…….en wen hom/haar terug vir Christus. Jesus sê, as jy sien iemand verval in sonde, help hom reg met ‘n gees van sagmoedigheid. Jesus ís genade, Jesus gee genade. Genade en waarheid kom deur Hom.

Die gees van die antichris sê…..

Beledig terug. Verwerp terug. Maak terug seer. Doen terug wat aan jou gedoen is. Jy is ingedoen. Jy is te na gekom. Jy is seer gemaak. Jy is kwaad aangedoen wat jy nie verdien nie. Doen terug kwaad. Smeer. Skinder. Verwyt. Praat kwaad. Revenge. Geen genade. Raak ontslae……( Let wel: nie dood maak nie.) Verwerp soos jy verwerp is. Verdeel. Kry terug. Kap terug. Toestemming om terug te doen wat aan jou gedoen is. Dalk nie onmiddelik nie……..maar beslis later van tyd.

Niks hiervan maak “dood” nie. Dit laat jou net presies só optree soos wat daar teen jou opgetree is. Die gees van die antichris bevat GEEN vergewens boodskap nie. GEEN genade nie. GEEN regmaak nie. GEEN sagmoedigheid nie. GEEN reconsiliation nie. GEEN liefde nie. Only judgement.

Verbanning.

Dit het ‘n ketting reaksie. Sodra ons gehoor gee aan die gees van die Antichris, dan doen ons weer presies dieselfde aan ‘n ander persoon. So hou ons hierdie gees lewend, en magtig. Ons koester hierdie gees en ons is selfs soms baie tevrede in hierdie gees.

Hierdie gees operate o.a. deur die ervaring en gevoelens van guilt en shame. If you shame me, I will make you feel guilty all the time. If you accept guilt, you will remain in shame.

Die medium (omgewing) waarin hierdie saad bewaar (behou word); is geheimsinnigheid, wantroue en vrees.

Kan die gees van die Antichris aan ons raak? Beslis.

Deur te verwerp. Deur te vervolg. Deur te nà te kom. Deur af te takel. Deur te mislei en te manipuleer met Skrif. Deur te misbruik in sogenaamde goeie bedoelings, onder die naam van God. Deur stilte (geheimhouding) te demand. Hierdie vals gees werk agter “toe deure” en het ‘n vroom gesig. Dit is n horribale gees……..voorwaar erger as die dood.

Om Christus te volg is lewe en die dood is ‘n wins. Maar om in hierdie gees van dwaalleer vasgevang te wees, is om lewend dood te wees.

Hy haat die Gees van waarheid. Hy sien en ken onmiddelik die Gees van waarheid in ‘n Jesus-volgeling en hy raak van hom/haar ontslae…..op n manier wat geen vingers na homself toe wys nie. God se ware profete word tot vandag toe verwerp deur die gees van die Antichris.

Die Gees wat God ons gee, maak ons nie lafhartig nie, maar vul ons met krag, en met liefde en met selfbeheersing.

Die Gees van Christus vergewe tot 70 x 7 keer en hou nie boek van die kwaad nie. Die Gees van Christus handel nie onwelvoeglik nie, en soek nie sy eie belange nie. Die Gees van Christus is nie liggeraak nie. Liggeraaktheid kap terug. Die Gees van Christus is nie jaloers, naywerig of selfsugtig nie.

Dit was die gees van die Antichris wat rondom Jesus gehang het, voor die kruisiging…..deur die Joodse raad en kerleiers. Jesus het gesê: “Niemand is opgewasse teen jaloesie nie.”

Die Gees van Christus kan die gees van dwaalleer uitken. En wat die Gees van waarheid dan doen, is om op God te vertrou. Selfs tot in die dood toe.

Die Gees van God dwing Homself op niemand af nie. Die Gees van God is nie betrokke in geheime organisasies of “games” nie. Die Gees van God is nie manipuleerbaar nie. Die Gees van God hou niemand “gevange” nie.

Die gees van die dwaalleer is fyn, slinks, agteraf, vroom, en sal nooit ooit sonde bely nie. Never. Dit pass die buck, of dit bly tjoepstil. Hierdie gees het nie ‘n self ondersoek gewete nie, wel ‘n ekstreme self righteoussness. Lees weer 1 Johannes 4:1-6. Daar staan geskryf ….. “ondersoek”.

Wees waar God is.
Vertoef waar daar vrede is. Gaan en wees waar daar liefde is.
Ondersoek die self en bely sonde.
Maak reg, eerder as om te verwerp. Hou aan met goed doen.

Waar die Gees van God is, is daar vryheid.

Die vraag is dus nie of daar “dood” is, oral waar ons gaan nie. Die vraag is, is daar rusie, verdeeldheid, kwaad pratery, naywer, selfsug, kompetisie, haat, jaloesie, bande wat vashou, stemme wat fluister: “Bly stil, moenie bely nie”…… verkoop vrees??.

Jakobus 3:13-18 beskryf demoniese invloed baie duidelik.

Is die gees van die antichris nie dalk onder ons neuse nie? Of moet ons hom gaan soek in ander lande, ander kulture of in ander kerke? (Passing the buck)

Moèt ons nie dalk almal weer vir Christus vra, om ons te doop en te vul met sy Gees nie? Nie randomly nie……nie in ‘n quick fix vinnige hande opleggings gebedjie nie. Maar met ‘n eie, opregte, self ondersoekende hart. In die stilte van ons eie binnekamer, sodat ons die gees van die Antichris kan uitken, en kan erken en nie langer aan hom/dit deelagtig wees of deur dit mislei word nie.

Luk. 11:13.

2 Timoteus 1:7.

Johannes 1: 33 en ook

Galasiërs 5:25-26.

2 Timoteus 3:16

Nie almal wie sê hulle het die Gees van Christus nie, het die Gees van Christus nie…….nie eens op eie bodem nie!

This is the shocking truth.

“Aan julle vrugte sal julle geken word”…..sê God.

SHALOM