BYBELVERSIES.

Ek het hierdie Skryfstuk ‘n jaar gelede geskryf, en vandag dit effens aangepas. Dit is o.a. geínspireer deur my kosbare lewenslange vriendin, Marietjie Kroukamp Badenhorst, aan wie ek dit opdra. Jy is ‘n engel op my pad.

**************************************

BYBELVERSIES!

Kom ons praat oor hierdie onderwerp.

Watter emosies kom by jou op; as jy die woord; BYBELVERSIES hoor? Dink daaroor na…..voor jy verder lees.

By my het Sondagskool dadelik opgekom. Leerwerk spesifiek; want as kind moes ons soms Bybelversies leer vir ‘n Sondag oggend. Dan gryp jy die “versie” en oppad kerk toe in die stofpaadjie af; sê jy dit angstig oor-en-oor-en-oor; en jy besef nie hoe bid jy dat jy nie gevra sal word nie.

Die ander emosie wat dit by my wek is die hordes “grappies” oor Sondagskool Bybelversies wat so effe skeef geloop het. Ek dink o.a. aan die seuntjie wat blykbaar geneul het dat sy ma vir hom ‘n sweetpak moes koop. Die dreigement het gewerk, want teen Sondag oggend kom staan hy voor sy Ma, gedas en gestrik rég vir Sondagskool. Sê gou vir Ma jou Bybelversie op. Manmoedig trek die outjie los: “In die sweetpak van my aanskyn sal ek my brood verdien!”

Nog ‘n emosie – seker die sterkste ene; is innerlike teleurstelling of skaamte; want ek weet rérig nie waar daai versie geskryf staan nie; en 7/10 keer is ek clueless wat dit veronderstel is om te beteken. Nóg “shame”. Maar gelukkig kom dankbaarheid by my op. Waarom? Omdat nie my Ma óf my Pa ons in Bybelversies in gebiender het nie! Nooit nie. Hulle het ook nie met die jaarlikse sitkamer-predikante-besoek toegelaat dat ons in verleentheid kom; deurdat ons Bybelversie-vrae hoef te ge-antwoord het nie. GOD dank dáárvoor! Sommige kinders het lelik deurgeloop.

‘n Volgende moontlike emosie; kan woede wees: Is dit nie so dat elke keer as jy op jou emosionele-swaartse kry, of deur die donkerste tyd denkbaar gaan, dierbare Christene (met diepe opregte gesindhede) vir jou ‘n Bybelversie gee nie? Vandag whatsapp hulle dit.

Jou hart bloei dan trippel meer…. húlle weet dit nie. Jy moet mos nou dadelik vashou aan daai Woord, en super sterker wees. Dalk sommer ook genees wees van al jou duiwels, en aanbeweeg. Kerk-toe gaan sal geheel en al alles oplos. Lees net nog Hebreërs 10:25.

Alles goed en wel. Maar met watter gesindheid het jy dit aangegee? Deurnis, of hoogmoed?

Nog ‘n woede spring op wanneer iemand jou korrigeer met ‘n aangehaalde Bybelversie. Woede is waarskynlik heel bo-aan meeste mense se emosie-lys. Jou hart klop. Jou keel trek toe en jy vlug. Jy kan hulle nie wen nie, maar niks in jou gaan hulle join nie.

Dan volg die 80-persenters. Die dux-leerlinge, wie aangename herinneringe het aan die Bybelversie-dae. Hulle het elke keer hul versies geken. Inteendeel, húlle het daai lang dik moeilike verse geken- en heel waarskynlik sommer van Sub A al die woord kweekskool, ook geken. Daar was so n enetjie wat ek kan onthou.

Julle het sekerlik elkeen julle eie herinneringe hieraan. Teen hierdie tyd weet die Leser dat hierdie skryfstuk praat oor om en by die 1950-1980 afrikana kerke. Die slotsom van emosies en denke m.b.t. Bybelversies: Minderwaardigheid (skaam); Angs, Arrogansie, Hoogmoed, of Dreigemente.

Hierdie “vrugte” wat Bybelversies opgelewer het, was nié Heilige Gees ge-ínspireerd nie. Laat ek één ding hier baie duidelik maak. Die probleem is nie die Bybelversie nie……die probleem lê ook nie by die Heilige Gees nie. Die probleem het gelê in dies wie dit oordra…..tot vandag toe.

Dalk nou net nie meer in kerke nie, want hierdie kerke loop leeg. Waarskynlik nog in sommige ouerhuise wat skuldig staan aan die “oorgelewerde gebruike van die voorgeslagte” waarna Jesus verwys in Markus 7:1-13. Die uitvloeisel hiervan, is opgeteken in Markus 7:14-23.

Dit is hoe ‘n godsdienstige gees lyk en optree. Dit is hoe die Skrifgeleerdes en die Fariseërs opgetree het. Hulle het graag laste op ander gelê wat hulle self nie kon nakom nie. Preke gegee, maar self nie hul preke geleef nie. Hulle is die mense wie God met die mond eer, maar hulle harte is vêr van Hom af. Hulle hou van die leerstellings van mense.

Dit daargelaat.

Ek deel kortliks hoe Bybelversies in my hart en siel lewend geraak het, deur genade en waarheid van Bo, wat ek nie verdien het, of ooit sou kón verdien nie:

Nadat ek op 1 Oktober 1998 deur God na Jesus toe getrek was (sien Johannes 6:44 en 65) het Handelinge 1:8 met my gebeur.

Ek wou skielik die Bybel lees. Vir 3 dae en 3 nagte aaneen. Net gelees. Nie bestudeer nie. Net gelees en gelees en gelees en gelees. Ek kon nie die Bybel neersit nie. Ek wou nie. Dit was eensklaps die wonderlikste boek wat ek al ooit gelees het! Elke storie, het uitgespring…..of ek moet seker sê, het ópgespring. Lewend gewors. Waar geword.

Elke sin wat ek al 30 jaar lank vantevore hier-en-daar raakgelees het; uit skuldgevoelens van watter aard ookal, lees ek skielik ráák, hóór ek skielik raak. En hierdie boek, Die Bybel, waarop koffiekringe was; word Lewend. Elke woord. Elke sin. Elke verhaal. Elke belofte. Elke állés. Toe gebeur iets bo-natuurliks in my……sonder dat ek dit “uit-dink”.

Elke keer as ek met iemand in ‘n gesprek gaan; spring ‘n “Bybelversie” – ék noem dit SKRIF- uit my hart op; in my kop in. Letterlik. Dit kom uit my binneste. Nie uit my kop nie….dan begin luister my verstand (soos 2 Kor. 10:5b sê) of ek moet praat. Moet die Skrif deurgee word aan die persoon; of sal ek die Skrif, wat ek “hoor”; net eers saggies en stil deurbid?

Die meeste van die tyd weet ek dan ook wáár in die Bybel hierdie Skrif wat by my opkom; geskrywe staan.

Lang storie kort. Ek het in Oktober 1998, een persoon beleef; wie ek só Skrif hoor praat en sien leef het. In absoluute liefde; geduld en dikwels op ‘n een tot een platform. Nie sommer in die openbaar nie. Geen “show” nie. Waarheid.

My eerste reaksie was om hierdie vrou se intellek te bevraagteken, asook die hoeveelheid tyd wat sy na my mening sou moes afstaan om Bybelversies so te kon ‘ken’ en te kon ‘resiteer’.

Sy het geglimlag toe ek haar “konfronteer” met my skeptisisme. Sy het my vas in my oë gekyk en net gesê: Nee. Dis nie uit my eie uit nie. Dit is die Gees. Die res hieroor is ‘n ander dag se skrywe.

SLOTSOM:

Hierdie gawe van die Heilige Gees kan nie aangeleer word nie. Dit moet nie getoets word nie. Dit is nie ‘n performance nie. Dit is nie om jouself mee op te lig of te verheerlik nie. Inteendeel; hierdie gawe bring uiterse verwerping mee. Die slimmes en geleerdes verwerp dit. Die titel- georiënteerdes verwerp dit. Vandag se skrifgeleerdes en fariseers, verwerp dit. Jip. Hulle is steeds rondom ons.

Hierdie gawe van die Gees; is nie maklik nie – die Satan haat hierdie gawe; want hy ken immers die krag van die Woord.

Jesus vra in Markus 12:24 ‘n vraag vir mense wie nie glo aan ‘n opstanding nie? M.a.w. wie nie glo aan Lewe, persy, aan Hóm nie. In hierdie Skrifgedeelte beklemtoon Jesus dus die saamvloei van die Skrif en die krag van God.

Die vyand sal die lieflikste Christene inspan om die werking van hierdie gawe van Woord, te verwerp; te onderdruk; en selfs te bespot; deurdat hy dwaling sal inspan of jaloesie. Die Sadduseërs het gedwaal. Die Priesters en Fariseërs was jaloers.

Nie almal het hierdie gawe nie. Dié wie dit kry; moet waak teen die gees van aansien, bekend as die “spirit of performance”, wat hoogdy vier in sommige charismatiese bewegings.

Hierdie gees van aansien (spirit of performance) word duidelik en onomwonde beskryf in Handelinge 8:13-24. Dié gees, word ongelukkig sommige gelowiges se dwaling, (vers 21-23) en die dryfveer, is afguns. Hierdie bose gees van aansien is mag en geld georìenteerd. Gelowiges wie in hierdie gees verval het, of daarin inkoop, mislei baie liggelowiges.

Om Bybelversies uit te gee wat jy self nie leef nie; is bloot godsdienstig. Maar om ‘n Woord van God te gee; soos die Gees dit deur gee; wanneer GOD wil; gee lewe. Paulus het hierdie gawe gehad; want hy praat o.a. daaroor in 1 Korintiërs Hoofstukke 1 en 2. Ook praat 1 Korintiërs 14 oor hierdie gawe.

Vir wie gee God hierdie gawe?

Vir wie Hy wil.

Lees weer 1 Kor. 12.

Wat ek wel weet vanuit 22 jaar se ervaring; is dat hierdie gawe ten sterkste teëgestaan word, juis deur gelowiges, wie nog nie die Gees as gawe ontvang het nie. Lees Handelinge 8. Dit gebeur nogsteeds.

Is dit ‘n lekker gawe? Is dit flashy? Is dit ‘n lime-light gawe? Nee. Dit is nie. Dit was nooit veronderstel om te wees nie.

Paulus se hele lewe, as apostel, spreek immers boekdele. Ek sien hom nie op ‘n verhoog met derduisende mense wie vir hom handeklap oor sy populariteit nie. Inteendeel. Hy was deur baie gehaat, verag en verwerp. Selfs die kerk van die Korinte het fout gevind met sy bediening en hom verag. Lees die fynskrif van die boek, 2 Korintiërs. Lees dan 2 Korintiërs Hoofstukke 1 tot 13…..en let veral op sy pleitdooi teen die einde, in Hoofstuk 13. Hoofstuk 13:4-13.

Nie maklik nie. Nie lekker nie. Nie gewild nie. Nie meer die man van aansien wat hy was voor Christus nie.

Gaan lees Jeremia 23; en besluit self of jy die gramskap van GOD oor jouself wil aanroep, deur hierdie gawe van die Heilige Gees te toets of te wil naboots of dalk te wil koop.

Ons lees in die Skrif dat ons nie die werking van die Heilige Gees moet teëstaan nie. 1 Tess. 5:19. Ook lees ons dat die Gees bedroef kan word. Ef. 4:30. En wie laster teen die Heilige Gees, sal nooit vergewe word nie. Matt. 12:31-32.

Die Satan laster steeds elke dág teen die Heilige Gees.

Ons moet daagliks waak dat ons hom nie vastrapplek in ons harte gee nie, maar juis hóm moet teëstaan.

Jakobus 4:7

1 Petrus 5:9

Tog hou die mens aan om die werking van die Gees teë te staan, en die toegang vir die duiwel maklik te maak, want ons ken nie die Gees, soos God wil dat ons Hom moet volg, na moet luister, Hom moet ken en eerbiedig nie. 1 Johannes 2:27. Deur in JESUS CHRISTUS te bly. Elke dag.

Shalom.

Advertisements

Word jy vervolg? Waaroor?

Oor jou beroep? Oor jou lewenskeuses? Oor jou geloof? Oor jou geslag? Oor jou standpunte? Oor jou filosofie? Oor jou kultuur? Oor jou godsdiens beoefening? Oor jou manier van aanbidding? Oor jou geaardheid? Oor jou durf? Oor jou vreesloosheid? Oor jou sukses? Oor jy skelm is? Oor jy lieg? Of oor die waarheid?

Die vraag is dan sekerlik. Wat beskou ons as vervolging?

My mening oor “vervolging” is, dat dit dieselfde is as verwerping. Dit sal offensive wees. Jy sal seerkry. Jy sal beslis gedring voel om jou aksies te wil verduidelik. Jy sal jou aksies wil verdedig, of jy sal dit probeer regverdig. Of jy sal terug baklei.

Dit (vervolging) sal meesal onverwags wees en dit sal veral gebeur wanneer elke tree wat jy gegee het, nié ‘n bybedoeling gehad het nie, maar werklik net ‘n opregte goeie bedoeling.

Jy sal onkant gevang word en jy sal vals beskuldig word. Jou beste bedoelings sal verdraai, betwis en bevraagteken word. En die ergste hiervan kom nog…..as jy stil bly. As jy die houe aanvaar, sal jou stilte en jou “geen terugkap”; beskou word as bevestiging vir hoe verkeerd jy juis was! Die lank en die kort van die waarheid van vervolging: Skuldig, sonder uitkoms.

In Prediker is daar n vers wat sê: “God het ‘n afsku daarin as ons die skuldige onskuldig verklaar en die onskuldige skuldig verklaar.” Spreuke 17:15

Hoeveel keer het hierdie nie nou al met my gebeur nie? En dalk ook met jou?

Gister het ek n antwoord gegee op ‘n quote wat iemand geplaas het oor die onbelangrikheid van die Drie-enige God, en dat die spesifieke besonderse bome wat God gemaak het, goed genoeg is om in Hom te glo.

My antwoord was en is en bly my eie keuse. Dus het ek gekies om met die skrywer van die quote, te verskil, en het ek die waarheid van die Evangelie in kort beskryf. Vandag stroom die aanvalle/vervolging en die woede, op daardie post van my, oor Jesus, in. Iemand sê selfs vir my dat ek sal sien hoe verkeerd ek was, oor Jesus, die dag as ek aan die “ander kant” kom.

Sjoe!! Toe ek die persoon vrede toewens, en die Evangelie geensins verdedig nie, toe kom die 2de harde klap. Ek is stil. Ek bly verder stil. Want ek weet, wie nie die Gees het nie, verstaan nie die dinge van die Gees nie. Ekself het dit immers vir 29 jaar lank nié verstaan nie…en ek dink bymyself stilweg, Spreuke 24:12…”God wat die gedagtes toets, weet wat die waarheid is….en Hy vergeld.” Ek word nêrens in die Skrif aangesê om te stry of te baklei of rusie te maak oor die Gospel nie.

Jesus īs die Evangelie/Gospel.

Hy word steeds vervolg en verwerp……besef ek.

Maar as ‘n kerkmens nou dít aan jou doen, dan maak dit ‘n paar brandwond grade dieper seer. Daar waar die liggaam van Christus veronderstel is om saam te vloei, ongeag wat jou gawe of jou geslag is. Ek word stil en ek dink weer:

Hierdie het ook sy “vervaldatum”……om teleurgesteld te wil bly hieroor, moet end kry. Bou ‘n brug en kom oor hierdie Fariseër-geit. Dáár het Jesus sy sê gesê en weg gestap. Daar was werk wat gewag het en plekke en mense wie Hom gesoek het……buitekant die Sinagoges.

Jesus het in Matteus 5:11 gesê ons (sy volgelinge) is Geseënd as ons vervolg word. Julle loon is groot in die hemel….sê Hy.

In 1 Petrus 4:14 sê Jesus: “Geseënd is julle as julle beledig word ter wille van die Naam van Christus. Dit is ‘n bewys dat die Gees van God op julle bly.”

Ons wie ons self christene noem, baklei te lekker onder mekaar, OF ons wil dit baie lekker hê. Net ‘n klompie christen maatjies wie net so oulik en sag en sweet en dienend soos ons is, heeltyd reg rondom ons……and then we will live happily ever after……en ons is so jammer vir die kerkloses. Ons bid vir hulle.

Weet ons regtig wat vervolging is ter wille van Christus? Of sal meeste van ons, soos Petrus (voor die Gees op hom gekom het in Handelinge) maar vir Jesus ontken……om die “vrede” te bewaar? Om tog nie iemand te ontstel of te offend nie? Ken ons Hom regtig?

Hy vra hierdie vraag nie vir geen rede in Lukas 9:18-20 nie.

Sal ek my openlik vir Jesus uitspreek voor die mense? Matteus 10:32-33 challenge elkeen wie sê dat hy/sy Christus volg. Hierdie vraag gee nie toestemming om ander te attack nie!!! Of om geestelik hoogmoedig te wees of eiewys nie. Dis nie wat dit beteken nie.

Hý is vervolg….tot die dood toe. Hy ken vervolging. Daarom is Hy die Hoëpriester, wie medelye kan hê met ons swakhede. Hy is tot die uiterste versoek. Hy weet wanneer ons pyn. Hy weet wanneer ons oor HOM verwerp word. He was thére……He “bought the crown” (not the T-shirt), with His blood. En steeds glo baie nie in Hom nie.

Ek wil afsluit met die volgende gedagte. Dit is wonderlik om die boek, 558 DAYS, te lees, oor Pierre en Yolandie Korkie. Húlle ken vervolging. Húlle weet wat vervolging ter wille van Christus regtig is……en hulle is en was, mense soos ek en jy. Hulle het dit nie sien kom nie!

Niemand hoef ‘n martelaar te wees nie, en niemand hoef vervolging aan te roep of te gaan soek nie.

Wat ons wel elkeen vir ons self moet vra:

1. Hoe vêr is ek bereid om myself vir Hom uit te spreek? OF

2. Waarom vervolg (dis verwerp) ek Hóm steeds?

(Wat/wie hou my blind vir Hom? Wat het ek om te verloor?…..dalk die ewige lewe? Wat gaan geloof in Hom my kos? Hou lģ. se “persepsie” my terug?)

Ek, Karen, vertel iemand liewer nou van Hom, en word geslaan en verwerp……as wat ek stilbly en later daardie iemand “aan die ander kant” (Lukas 16:19-31); moet aanskou.

My generasie hol rond tussen 50 en 60. Daar word alreeds in ons laning gekap. Tyd is nie meer ons vanselfsprekende voordeel nie. Elke knie sal buig. Elke tong sal bely. En HY, Jesus, is waarlikwaar die Rots waarteen jy jou voet sál stamp.

Alles sál vergaan. Maar die Woord gaan bly, sê God…..die Woord kan nie vergaan nie. Want die Woord, ís GOD.

Laat vervolging maar kom……as God dit so wil. Want nêrens het die Here Jesus gesê …… Julle gaan dit lekker en maklik hê as julle My kies nie. In fact…….ek beginne dink, dat báie Hom nié wil kies of volg nie, júís oor hierdie woorde van Hom. Daar is immers ‘n lot wat omgedraai het toe hulle die prys besef.

ME: ??

I will not have it any other way!

Want, deur die genade van Bo, het ek HOM gesien, net soos die Emmausgangers in Lukas 24, Hom skielik gesien het. Ek weet rêrig wie HY is. Dit is dit werd om oor Hom vervolg te word.

Want selfs daarīn……gee HY die krag.

Shalom.

Align your “Assignments”

Today I started reading 265 posts on “Stop Detoxing Toxic People”.

I find that facebookers love posting quotes about “toxic people” and “narcissistic people” and the general advice is to get yourself a pair of gel-tackies and hit the road. Get away from these ‘horrific’ human beings as far as possible. And your life will run smoothly and all will be well.

Another successful wonderful facebook quote hitting 789 shares and everybody is getting healthier by the click of a share button. Yes?

NO.

Such an illusion. Such a fairytale. Such a fantasy. It’s at best a feel better second or two……especially if your friendlist start to acknowledge and share with you.

Yes we all agree. Yes. We all experience toxic people and narcissists. But do you know what? You and I most certainly have our own toxic and narcissistic spells…..maybe more on, than off. Why do you think you are able to acknowledge this so quickly? Mirror mirror on the wall……

Let’s look at a few pointers within ourselves.

1. Our want….to be accepted/loved.

2. Our disrespect of differences.

3. I am either “needy” (toxic); or I am “wanty/wanting” (narcissistic).

4. The one usually marries the other.

5. I make other people’s misery mine, then mine does not feel so bad.

5. I read and try to learn about:

* SELF-awareness (buy books, go to seminars, do courses by the dozen)

*SELF -compassion (self-forgiveness is possible! Cutting myself some slack is possible)

*SELF -respect ( Boundaries, False undeserved respect, controle freaks, stop slaving)

*SELF -love (Still comparing? Still competing? Still pretending? Still running?)

* SELF -preservation ( What is my gifts? What is my primary Love Language? What is my likes/dislikes? Who am I?)

Facebook quotes, with all do respect, cannot bring us to SELF love. Infact, they remind us how far we are from this. LIFE brings us into self love. GOD brings us into self-love, whether we believe in Him or not. Heartship-experiences guides us towards self-love. GOD is LOVE.

Or do you just LIKE your child? Where does LOVE come from? What brilliant human being decided that LOVE is such a fantastic concept…..let’s do this?!

Toxic and narcissists-traits, is in all of us, and will be found in all of us, some or other time. I firmly believe that we are merely each other’s ASSIGNMENTS. Breakthroughs will then come for each other or for at least óne, if we do not run away…..but rather stick for a while, as to choose who aligns with our own spirit, and then flow with that extraordinary human being.

What makes us run away?

Ourselves. Our pretense. Our holier than thou approaches. Our own defaults. Our own toxidity. Our own narcissistic attitudes. Our reluctance to be truthful and to speak the truth. Our truth. Our ego’s, our stupidity and most of all, our lies.

Each and every one has his/her own truth. If the other person cannot accept your truths, it simply mean that it is time to pull anchor. Be glad for how long it lasted. Bless and walk away.

Stop looking back. Stop hovering in the past…..otherwise go back! If you keep whining and talking about that terrible toxic person, or hinting towards them, it means that things aren’t settled yet, or you haven’t learned the life lesson you aught to have learned, yet. Realise that this other (toxic or narcissistic) human being was only being divinely set up…..to teach you, one, or more of the above mentioned SELF-Love disciplines.

The more you accept that each and every living human being that crosses your path, carries an inward devine messege, especially for you…..the less you will blame, or urge to want to fix others or run away. You will know that you have something to give…..God’s LOVE, and you will know when to depart.

Last thought. Someone else’s misery should not be yours for too long…..the more you listen to their issues, the more they will continue to dump it in your lap. They are not searching for God’s true divine LOVE. They are only feeding themselves. Fine. Respect that as well. But send a silent prayer for those, and stop indulging in their misery. You will soon find that those ones hate truth.

Today I aligned my spirit with 265 posts on “STOP detoxing a toxic person”; which influenced me to write this.

LOVE and be LOVED.

LEARN, CRY, BLESS and MOVE ON.

We are all the same!!!!

SHALOM

Geestelik-emosionele Depressie. Lyk dit dalk só?!

Vanoggend in my stiltetyd, tel ek weer my geleende boek, My Uttermost for His Highest, deur Oswald Chambers op……en slaan oop by waar ek laas was…..datum: 21 April. My oog vang die Opskrif: Don’t Hurt the Lord. En die Bybel Skrif, is Johannes 14:9 “Have I been so long time with you, and yet hast thou not known Me, Philip?”

Ek lees die boodskap onder dit, en skieliķ besef ek die Gees bring my tot stilstand, om my te oortuig van n baie groot waarheid:

* Het jy dalk verstrengel geraak in te veel christene se raad, dogmas, oortuigings, wen-resepte of reprimands?

* Is jou oog dalk elke dag gefokus en gerig op hoop dat môre beter gaan wees as vandag?

* Wag jy dalk nou al vir maande, miskien jare lank, om ‘n bekeering/wedergeboorte reg voor jou oë te sien plaasvind, of dalk sommer in jousélf. Want jy kan mos dalk nog nie spreek in tale nie of jy het dit ‘agter gelaat’?

* Of GOD het dalk net nog nooit een van jou vele preeke bekragtig, soos wat Hy met Paulus s’n gedoen het, in 1 Korintiërs 2:3-5 nie? (Hierdie spesifiéke Skrif is elke ware opregte prediker se droooooooom!)

* Dalk wag jy al vir 8 of 10 of 15 jaar vir jou persoonlike omstandighede om te verander…….jou suffering was mos nou al lank genoeg? Dink jy. En baie stem met jou saam.

* Miskien hou jy ander Jesus volgelinge dop, en met húlle gaan dit absoluut klopdisselboom. Hul finansies is in tact, hulle kinders is super suksesvol ( of so bewys facebook dit); hulle val nie in versoekings soos jy nie, en hulle is áltyd vriendelik en vol liefde……you just cannot reach those levels, no matter how hard you try!!! Klink hierdie bekend vir jou?

* Die ander scenario: Jy het net nie genoeg Bybelkennis nie. Al lees jy hoe hard aan jou Bybel. Jy kom net nie by daai level van geloof nie…..en hoe meer jy jouself aan hūlle, wie jy dink dit het, meet, hoe moedeloser word jy. Jy was mos darem after all nie te bad op skool in jou vakke nie?… dink jy.

* Jy church hop….of jy besoek bloot uit vrye wil verskillende denominasies…..solank elkeen Jesus verkondig (sê jy vir jouself); want jy ondersoek of jy nie meer kan leer nie. Eensklaps bevind jy jouself in ‘n verstrengeling van dogma-verwarring. Die een klap jou met Reformed-teologie en die volgende een wys vir jou hoe min van die Gees jy het…..selfs dalk ‘niks’. Later onttrek jy maar in stilte, en gaan kastei jouself verder in jou privaat tuiste, waar jy ten minste veilig kan voel……..net tot iemand jou kom bliksem met Hebreërs 10:25 “Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan….”

* Niemand kom soek jou nie. Niemand roep jou terug nie. Nobody cares. Bly maar weg as jy wil…….die oordeelsdag kom nader, broer en suster. Wees gewaarsku……. ( Hebr. 10:25b).

Jy verval in ‘n diepe depressie. In ‘n “Emosioneel-geestelike-minderwaardigheids-God-hoor -my -nie-sondaars-sindroom”…….God knows what to call this!!!!!.

Alles hierbo genoem…….is ék. In ‘n mindere of meerdere mate. Mens kan immers net skryf oor dīt wat jy weet….

Toe hoor ek die volgende woorde vanoggend:

” Our Lord must be repeatedly astounded at us – astounded at how un-simple we are. It is opinions of our own which make us stupid; when we are simple we are never stupid, we discern all the time.

Philip expected the revelation of a tremendous mystery, but not in the One Who was standing right in front of him.

The mystery of GOD is not in what is going to be nor is it in what is going to come. It is now. We look for it, presently.

We have no reluctance in obeying Jesus. (Meeste van ons sukkel nie met gehoorsaamheid aan Jesus nie.) However, it is probable that we are hurting Him by the questions we ask. Let’s call it, “Warning against Wantoning.” How do this happen?

By the constant expectations we have from Him. We look for GOD to start manifesting Himself to His children. ( me: guilty as charged!!!!!!)

GOD only manifests Himself IN His children. Other people see the manifestation…..the child of God does not!. You and I were never supposed to save anyone. Only to disciple, by example. That’s it.

If we ask GOD to give us experiences, we hurt the Lord. 🤦‍♀️

We have no right to judge where we should be put, or to have pre-conceived notions as to what God is finding fit for us. God deceides. God chooses.

Do not make a fettish of rare moments. If I make a god of my best moments, God will fade out, and I will become an irritating spiritual dictator, at best.

Jesus followers must rather live a life of daily ongoing devotion to God, rather than hunting after prosperity, spiritual success, blessings, possessions or hand-outs from God.

Nutshell: All must go. Except my life in Christ.

Questions to ponder:

Am I allowing anything to perturb my heart, any morbid questions to come in?

Am I whining, and expecting stuff from God, and crying and falling into self-pitty for not getting my way or because my prayers remain being unanswered?”

Page 80-88. (O. Chambers)

************************************

Conclusion and Truth:

I have to take everything as it comes from Him. God guides nów. At this very moment while I am reading this. While I am sitting here, writing. While it is cold today. While my stove is on…… Tomorrow is still far.

My Gebedsbrief:

“Here, ek het myself ge “un-simple” deur te veel te lees, te veel na ander mense te luister, te veel die duiwel eer te gee, te veel myself vergelyk en geweeg teen ander, te veel rond te spring, te veel begeer. Ek verwyt te veel. Myself en ander. Ek het te veel begin wag vir wat U môre kan laat gebeur. Alles te veel. Ek het myself verstrengel in al hierdie “te veel”. Vergewe my.

Here, skielik kom Stoffel se woorde terug…..toe ek Bybelskool materiaal saamgestel het: “Sister. Keep it simple.”

U is hier. U is nou. Móre tel nie. Dankie vir gister se heavenly stap en liefdesmense. Dankie vir vandag se genadetyd. Dankie vir U Gees. Dankie vir nou. Dit alles is genoeg. Ooooorgenoeg.

Ek wil weer simple leef. In die hier en in die nou. En dankbaar wees vir die hier en die nou. Al is dit vir mý swaar, of sleg. Dankie Here. Dit is goed, want U is goed. Ek sien uit na die res, van vandag. Net vandag. Hou my asseblief in hierdie wonderlike, lieflike, verstaanbare “simple”. Liefde. Karen. AMEN ”

Is daar iets meer om te sê?

SHALOM.

Paulus…..die 13de Apostel……Nów I gét you, Dude!

Opgedra aan Willem, my man, wie my 100% steun en aanmoedig in al my ondersoeke, studies en aanhoudende soeke na meer van Jesus Christus. Met wie ek álles deurpraat en bespreek. My beste maat en klankbord. Lief jou.

************************************

Erens in my was daar nog altyd iets krapperigs oor Paulus. Ek weet nie regtig hoekom nie. Dalk oor ek dit nogals uit baie christene se monde hoor. Party sê hy is te arrogant. Ander weer, sê sy skryfwerk is out-dated en hou dus nie tred met die hedendaagse nie. Ander wonder weer waarom hy nooit getrou het nie. My persoonlike gevoel, is dat meeste Teoloë agter Paulus skuil, om vroue uit die bediening te hou. Sommige wil weer weet waarom die grootste deel van die Nuwe Testamentiese skrywes dan nou juis aan hóm toevertrou is. So asof God nie kan kies wie HY wil nie….dink ek dan in my stilligheid.

Hoe dit nou ookal sy, jy sal ook waarskynlik ‘n Paulus gedagte hê.

Dis nou juis oor my eie Paulus gedagtes, wat ek toe besluit ek wil meer oor hierdie man uitvind. Want as mens nie van iemand hou nie, glo ek vas moet jy alles in die stryd werp om daardie persoon te leer ken, sodat jy sy of haar optrede kan verstaan. Tensy jy weggestamp word…..dan sal ek nou nie aanhou nie!

Paulus stamp niemand weg nie. It’s up to you if you want to come closer or not.

Wat ‘n karakter. Sy naam doem vir die eerste keer op, in die Bybelboek, Handelinge. Hoofstuk 7:58, waar hy deelagtig is aan Stefanus se steniging. En in Handelinge, hoofstuk 8, lees ons die opskrif: Saulus vervolg die kerk. En in Handelinge 9:15 lees ons God sê: ” want Ek het hom gekies.”

Dan aanvaar ons hom onmiddelik as die onaantasbare wonder Godsman. Met reg. Hy het immers die grootste gedeelte van die Nuwe Testament geskryf…….kyk nogtans ‘n bietjie dieper, saam met my:

Saulus se naam word nie eenkeer genoem in enige van die 4 evangelies nie. Ook nie by die kruisiging nie, en ook nie met Jesus se hemelvaart nie. Maar hy het indiepte insae gehad oor die Galileër van Nasaret. Hy het detail geweet van die Galileër se wonderwerke. Hy was verheug oor die kruisiging…..die “probleem” was doodgemaak en begrawe.

Toe bevind hy hom in geweldige opstand teen die Nasareners. Hulle was die volgelinge van Jesus. Dis eers later dat die Griekse bevolking van die Christene begin praat het, as volgelinge van Christus. Maar Saulus en sy trawante het van die Nasareners gepraat. En hūlle moes nou vir eens en vir altyd uitgewis word en klaar. Genoeg is genoeg. ‘n Spul simpel ongeleerdes, wie nie wil end kry om mense te mislei oor die sogenaamde Messias nie! Stefanus se steniging was duidelik nie genoeg nie……nou sal Saulus self die hand aan die ploeg slaan en die Nasareners finaal uitwis.

Die lank en die kort. Saulus het die kerk probeer uitroei. By implikasie dat hy die hoogste lui in die Joodse Raad, asook die sterkste priesters-korps en die hoë priester se toestemming en steun gehad het. Inderdaad ‘n vreesaanjaende invloedryke man. In Handelinge 9:13-14 lees ons dat Ananias vir God reguit sê hoe bang hy vir hierdie man is!

Dit blyk duidelik dat Paulus Jesus Christus beslis nie vervolg het vir ambisie, vir status of vir geld nie. Inteendeel. Die Galileër was vir hom ‘n ergernis. So waarom, en waarmee en waarvoor het hy Jesus se volgelinge, dus Jesus self, so vervolg en uitgemoor? Omdat hy duiwel besete (evil) was? Nee. Baie beslis nie.

Paulus was besny, van geboorte af ‘n Israeliet, uit die stam Benjamin. Paulus was ‘n egte Hebreër en in wetsopvatting was hy ‘n Fariseër. Hy was inderdaad ‘n passievolle ywerige onderhouer van die wet van Moses, en hy het van Abraham afgestam. Lees gerus Filippense 3, en ook 2 Korintiërs 11:21-22.

So wat was sy struikelblok? Hy het Jesus immers sien optree…..al was dit bes moontlik op ‘n afstand. In wetsonderhoudings vergaderings, het hy vir ure saam met ander wetsgeleerdes gesit en berraadslaag oor hierdie Galileër se godslastering…..soos wat hulle Jesus se optredes en prediking genoem het. Hy het van elke wonderwerk gehoor, asook van Lasarus se opwekking uit die dood. Hoe op aarde is dit moontlik dat hy, so diep godsdienstig, so slim, so passievol vir God, die Galileër, Jesus, ontken en verwerp het!!!!? Regdeur, selfs tot na die kruisiging…..en nog langer, selfs tot na die aanskoue van ‘n gruwel sterfte van ‘n gelowige. Dit is nogals die moeite werd om hieroor na te dink……..???🤔

Die antwoord is eenvoudig. Sy VERSTAND was sy eie grootste vyand. Sy slimmigheid was sy blok. Sy geleerdheid het die Gees teëgestaan. Stefanus het dit immers reguit vir hom gesê. Handelinge 7:51-53. Paulus was heidens in sy hart, weens sy verstand! En ‘n heidense hart, maak ‘n deur oop vir boosheid. Vir moord.

On topic off topic……sien Lukas 24:45. Is dit moontlik dat jou verstand, ook die Gees teëstaan, en die Skrif vir jou net storietjies is? “Toe open Hy hulle verstand om die Skrif te verstaan.”

Paulus lê later inderdaad baie klem daarop dat GOD die wysheid van die wyses vernietig, en die geleerdheid van die geleerdes sal Hy tot niet maak. In 1 Kor.1:18 tot by 1 Kor. 2:16, verklaar en bely Paulus hierdie ommekeer van sy eie slimmigheid na ‘n nuwe ewige leermeester, naamlik die Heilige Gees. Paulus verwerp sy eie geleerdheid en welsprekendheid, om ten volle staat te maak, op die krag van God. 1 Kor. 2:1-5.

In 1 Kor. 3:18-23 waarsku Paulus teen misleiding van mense se wysheid en hul eie slinkse planne…….want hy ken dit. Dis dan juis waaruit Jesus Christus hom bevry het.

Saulus was baie tevrede met homself. Hy was 100% oortuig dat wat hy doen, vir God is, en tot God se eer strek. Nêrens bleik dit dat hy om bevryding gebid of gepleit het nie.

Nogeens ‘n openbaring!

Niemand wie intellektueel selftevrede is, sal ooit vra of bid vir bevryding nie. Hulle werk sal alles ook vir God gedoen word……met hulle verstand. Hulle sal elke Gees vervulde Christen teëstaan, verwerp of vervolg, of bespot…..en hulle sal profete doodmaak. Hulle sal onleerbaar wees en sommige sal selfs bevele uitdeel, aan dié wie húlle moet dien, in die naam van God.

Dit is juis húlle wie Paulus se skrywes sal verdraai, misbruik en na eie gewin sal interpreteer. Hulle sal ontken dat die Heilige Gees steeds op mense kom, en hulle sal geleerd en slim wees. Hulle intimidasie sal juis hulle geleerdheid wees. Hulle sal geen Jesus volgelinge aantrek nie……maar eerder van hulle ontslae raak. Paulus verwys na hierdie “hulle”; in 2 Korintiërs 11:13-15.

Die coin het inderdaad vir Paulus gedrop. Hy sê…..

“Om Christus Jesus te ken, oortref alles in waarde. Wat vir my ‘n bate is, beskou ek as waardeloos, ter wille van Jesus Christus. Al wat ek wens is om Christus te ken. Ter wille van Hom het ek alles prysgegee. Maar wat my betref, mag God verhoed dat ek ooit oor iets anders roem as oor die kruis van ons Here Jesus Christus, want deur die kruis is die wêreld vir my dood en ek vir die wêreld.”

So klink ‘n sondaar/heiden/ongelowige/skeptic/slimme/wetsgeleerde/godsdienstige/……… as Jesus Christus vry gemaak het – Johannes 8:36, en die Heilige Gees die ware Teacher word en is. 1 Joh. 2:27.

Ek laaik vir Paulus. 😉

SHALOM!

Erkenning: Jaco Thom, Skrywer en predikant van die NG Gemeente Toringkerk in die Paarl. (my tuisdorp).

My Skrywe is Geïnspireer deur Jaco Thom se verhaal oor Paulus, getiteld:

PAULUS, die dertiende Apostel,

Christelike Uitgewersmaatskappy, Eerste uitgawe 2004.

When I loved myself enough……..Kim McMILLEN

Opgedra aan my twee prag dogters, Karlien en Willene, met wie ek altyd oor al hierdie dinge kan gesels.

Gister lees ek ‘n quote op FB oor “hê jouself lief; dan sal alles in plek val”….is die suggestie van die quote.🤔

Een dapper eerlike vrou êrens uit ‘n vêr land, antwoord onmiddelik onderaan hierdie quote: I don’t love myself, I don’t know how.

Skielik besef ek hoe maklik en gou preek ons hierdie woorde vir mekaar, of hoor ons dit in ‘n preek, maar niémand sê vir ons, hóé nie.

Dis net soos vergifnis. Ons weet ons moet mekaar vergewe. Dit is nie ‘n asemsnakkende openbaring nie. Ook ken ons die samevatting van die wet…..wat selfliefde insluit. Maar die “HOE” word selde, indien ooit, beantwoord, deur dié wie dit so graag vir ander preek.

Louis Malherbe het in een van sy boeke die volgende gedagte nagelaat wat my altyd by bly. Hy sê: “As jy na ‘n preek luister van iemand, en die preek antwoord nie die vraag, “HOE?” nie, hoef jy nie in daardie preek te gesit het nie.”

Woooouwh!!! Ek stem verskríklik saam met hierdie gedagte van Louis.

Ondersoek hierdie volgende wyshede en maak hulle jou eie. Vat jou tyd.

************************************

Eers iets oor die skrywer hiervan:

WHEN I LOVE MYSELF ENOUGH, is a collection of wisdom, explaining to us, a wonderful journey in finding self compassion. Kim McMillen was a writer, a teacher and a volunteer Chaplain at Boulder Community Hospital. Copyright Kim McMillen, 1996.

In this writing of mine, I quote her words, the words I came to realise myself, over a period of time. I also formulated one or two of my own quotes. I salute this women for writing all of this. May her words of wisdom, live on for ever. It will.

************************************

WHEN I LOVED MYSELF ENOUGH…

I learned to ask ‘Who in me is feeling this way?’ when I feel anxious, angry, restless or sad.

If I listen patiently I discover who needs my love.

WHEN I LOVED MYSELF ENOUGH. .

I began to comprehend the complexity, mystery and vastness of my soul.

How foolish to think I can know the meaning of another’s life.

WHEN I LOVED MYSELF ENOUGH…

I quit projecting my strengths and weaknesses on to others and kept them as my own.

WHEN I LOVED MYSELF ENOUGH…

I accept the choices I made, that made me feel safe.

WHEN I LOVED MYSELF ENOUGH…

I realize the abuse in trying to force something or someone who isn’t ready – including me.

WHEN I LOVED MYSELF ENOUGH…

I began to accept the unacceptable.

WHEN I LOVED MYSELF ENOUGH…

I began leaving whatever wasn’t healthy. This meant people, jobs, my own beliefs and habits – anything that kept me small.

My judgement called it disloyal.

Now I see it as self-loving.

WHEN I LOVED MYSELF ENOUGH

I could tell the truth about my gifts and my limitations.

WHEN I LOVED MYSELF ENOUGH…

I recognized my courage and fear, my naivety and wisdom, and I make a place for each at my table.

WHEN I LOVED MYSELF ENOUGH…

I stopped trying to banish the critical voices from my head.

Now I say: “Thank you for your views” and they feel heard.

End of discussion.

WHEN I LOVED MYSELF ENOUGH…

I came to see how my anger teaches responsibility and my arrogance teaches humility, so I listen to both; carefully.

WHEN I LOVED MYSELF ENOUGH…

I came to know my own goodness and stopped comparing.

WHEN I LOVED MYSELF ENOUGH…

I started feeling all my feelings, not analysing them – really feeling them.

When I do, something amazing happens. Try it. You will see.

*************************************

SHALOM

Hoe ontvang mens die Heilige Gees? Misleiding vs Waarheid.

Ek deel vanaand kortliks oor die baie Misleiding en onreg-prediking betreffende die ontvangs van die Heilige Gees……m.a.w. oor wie die Gees het, en wie nie: 🔥🕊🔥🕊🔥🕊🔥🕊🔥🕊🔥🕊🔥🕊🔥🕊🔥🕊🔥🕊🔥🕊

Lees heel eerste 1Johannes 4:2.

As jy Jesus aangeneem het en in Hom glo, hét jy die Gees wat van God afkomstig is.

Maar leef jy kragteloos, moedeloos, harteloos, kwaad, of werk geloof of gebed dalk nou net nie meer vir jou nie?

Ons moet “ingeplugg” bly.
Hoe?

Op die 4 hoof maniere:

1. Deur TYD in die Woord te spandeer. Lees Jakobus 4:8.

2. Deur gedurig te bid, vlgs God se wil. Nie vlgs selfsugtige begeertes nie. (Lees Jak. 4:1-6)
3. Deur die Here te loof met Lofsang en Prysing. (Elke Psalm….en soek die Lofprysingsliedere ook in Die OPENBARING)

4 a). Deur te kommunikeer met medegelowiges oor God se Woord. (Fellowship en Kerk bywoning)Lees Hebreërs 10:25.

4 b). Die Godgegewe orde vir groei is opgeteken in 2 Petrus 1:5-8. Dit vrá beslis ywer en volharding en val nie net in ‘n gelowige se skoot, of is voldoende deur blote kerkgang, soos baie dink nie.

Só word ons op ‘n verstaanbare wyse gevoed deur die Gees. Só bly ons “ingeplugg” in God se krag. Elke dag. Aanmekaar. Tot ons dooddag toe.

Dit gebeur steeds dat gelowiges die doping in die Gees ontvang. Bestudeer die Bybelboek, Handelinge in die verband, en lees ook Johannes 1:33. Maar dit gebeur volgens die wil en besluit van God. Nie volgens die wil of besluit van enige mens nie. En niemand wie die doping in die Gees eenmalig ontvang het, is dan gevrywaar dat hy of sy spesiaal “annoint” is en altyd die Gees het (bo ander) nie. Enige mens kan afvallig word en van die geloof afdwaal….Lees 1 Timoteus 6:3-21.

N Gelowige kan ook kortsigtig en blind raak, en vergeet dat hy van sy vroeë sondes gereinig is. Lees 2 Petrus 1:3-10.

God roep wie Hy wil, en Hy salf wie Hy wil. Lees Handelinge 9:13-16.

Álmal wie Hom aangeneem het, dié wat in Hom glo, het Hy die rég gegee……
om kinders van GOD genoem te word. Johannes 1:12.

Maar niemand kan sonder die Heilige Gees, die Woord van God verstaan, of volg nie. Sien 1 Joh. 2:27. Ook moet ons van God, die Gees vra. Gedurig. Elke dag. Lukas 11:13 sê so. Want die Gees, moet ons gedrag bepaal……volgens ons keuse om na Hom te wil luister. Galasiërs 5:25.

Sonder die Gees sal ons dwaal en voort ploetter in twyfelagtighede. Markus 12:24.

Sonder die Gees, is ons kragteloos en bly die Bybel se woorde , net letters wat geen sin maak nie, m.a.w. die woorde bly vir ons ‘dood’. Lees 2 Korintiërs 3:5-6.

Die Gees maak vir ons die BYBEL, die Woord van GOD, verstaanbaar. Sonder twyfel. Lees 1 Korintiërs 2:12-16.

Wie nie die Gees het nie, aanvaar nie die dinge van die Gees nie. Lees 1 Korintiërs 2:14.

Verskerp weer die ontvangs van die Gees….en blaas hierdie genadegawe weer soos ‘n vuur aan. Dan sal ons opnuut gevul word met KRAG en LIEFDE en SELFBEHEERSING, wat die Gees van God ons gee. Lees 2 Timoteus 1:6-7.

Shalom.