Waarom reën dit nie?

Oor die Profetiese Bediening:

Sagaria 14:16-17. Is dít hoekom dit nie reën nie?……..vra iemand vir my vanoggend, 18de Oktober, en of ek haar asseblief kan antwoord:

Onmiddelik slaan ek my Bybel oop en ek lees wat in Sagaria 14:16-17 geskryf staan. Lees dit, as jy verder hier wil lees. Asseblief.

Hier volg my antwoord en my absoluute oortuiging.

*******************************

Hi liefste mens. Ek kan net ‘n Skrif uit die ou Testament vir iemand anders deurgee (profetiese Skrif) as ek my eie lewe letterlik kan neerlê dat dit van GOD af kom. In Jeremia 23 sê die Here dat sy woorde soos VUUR is, en dat niémand iets moet sê wat HY nie gesê het (bekend gemaak het aan sy eie profete nie.)
Wie van GOD ‘n leuenaar maak, gaan ‘n verskriklike prys betaal. In fact, wat so ‘n profeet sê….sal op sy eie kop afkom. Lees asseblief wat in Jeremia 23 geskryf staan oor die bediening van ‘n ware profeet, t.o.v. ‘n vals profeet.

Dus is my vraag: Dié wie Sagaria 14:16-17 aan hierdie boere deurgee: Is hulle GOD se profete? Ek praat nie van die gawe van profesie in 1 Kor 14:3; wat woorde ter opbouing en bemoediging spreek nie. Ek praat van die salwing as Profeet van GOD, in diens van JESUS Christus, soos geskryf staan in Efesiërs 4:11. ‘n Profeet het ‘n baie swaar, baie moeilike, baie harde bediening. Want ‘n profeet kry ‘n ware Woord van GOD, wat WAARSKU. So ‘n profeer sal dae, selfs maande of jare by God smeek om dalk nié so ‘n Woord deur te gee nie. ‘n Profeet word verwerp. En ‘n Profeet van GOD het ‘n intense hart vir redding, beslis nie, en glad nie vir verdoeming nie. ‘n Ware Profeet, KEN God se toorn, maar ook sy genade. As so ‘n waarskuwing wel deurgegee is, in opdrag van die Heilige Gees, en die betrokkenes gee nie gehoor nie…..is daar besliste gevolge. Wat die profeet sê….sal gebeur, mits die persoon ‘n ware profeet van GOD is.

God se profete word doodgemaak, verwerp, uitgeban, verag, beledig, verkleineer en vals beskuldig. Ongehoorsame gelowiges is bang vir God se profete of vermei hulle geheel en al sovêr moontlik.

Wie van ons kan in volle oortuiging voor mense gaan staan en sê: Luister na my…..want ek is ‘n Profeet/ Profetes van God? (Lukas 2- die profetes Anna). Profete vas en bid sonder ophou.

Gelowiges ervaar dus die oordraging van Skrif soos hierbo genoem, as baie veroordelend, mits dit nie van ‘n ware profeet van GOD af kom nie.

Indien dit wel van ‘n profeet van God af gekom het, sal dit hulle dag en nag, maand vir maand, jaar in en jaar uit, by bly. Niemand kan ontsnap van ‘n Woord wat van GOD af kom nie!

Maak vir jouself die saak uit t.o.v. wat geskryf staan in Romeine 14:1-15:7. Wat wel die geval kan wees, (so glo ek); betreffende die “geen reën”……is dat GOD bloot sy mense nader roep, hul geloof tot uiterstes toets (ons geloof sál getoets word) maar dit ook next level versterk. Hierdie mense, benodig dus eerder BAIE bemoediging, opbouing en hulp. Liefde. Nie verdoeming of oordeel nie. Dis hoe ek glo.

Wie van ons doen dan nou alles so reg? Met wie van ons is GOD dan nou so tevrede? Ek kan nooit so sê betreffende myself nie. Spreuke en Prediking waarsku sterk teen geestelike hoogmoed en hooghartigheid. Elke Christen kan net hom/haarself ondersoek.

“Jerusalem” en “Kom bid voor die Koning” sien ek as simbolies. Waar is jou Jerusalem? Dalk jou kerk? Jou eie aanbiddings binnekamer? God weet dat nie almal Jerusalem toe kan reis nie. Romeine 14-15 se Skrif oor (almal eet nie alles nie); is simboliese verwysing na hoeveelheid geloof. Ons “eet” mos die Woord. Die brood wat ons in nagmaal eet, verteenwoordig Jesus se liggaam. Jesus self. En hoeveel van HOM “eet” ons. Party baie. Ander min. Elkeen moet net self in sy eie gemoed oortuig wees van sy opvatting.

Dit mag wel wees dat die Heilige Gees , 2 of 3 boere se oog vestig op hierdie Ou Testamentiese Skrif, en dat GOD hulle dan dring, maar ook die geleentheid bied, om nms. hulle gemeenskap, Jerusalem toe te gaan. Dit is beslis nie uitgesluit nie….

Maar dan sál die Heilige Gees elkeen in sy eie gees die oortuiging daartoe gee. En GOD sal kies wie moet gaan. Die deur sal dan oopgaan daarvoor en die wil van GOD sal geskied.

Ons moet eerder almal in die LIEFDE bly en ons veroordelings tonge uitsny. Ons gemeenskappe, ons kerke en ons land is onderste bo, juis as gevolg van veroordelings-godsdiens. Elkeen moet die saak vir hom/haar self voor GOD uitmaak.

SHALOM.

❤❤❤❤❤❤❤

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s