Wat Jesus NIE kom doen het NIE….🤔🤦‍♀️😳

7 Dinge/ Handelinge / Aksies….wat Jesus Christus NIE kom doen het NIE.

*So waarom doen ons dit dan?🤦‍♀️😢aan ander, en aan onsself?🤔

1. Jesus het NIE sý wil kom doen nie, maar die wil van die Vader. (Joh. 5:30 & Joh. 6:38)

2. Wat Jesus mense kom leer het, het NIE van Homself af gekom nie. Alles wat Hy geleer het, was lering wat HY van die Vader af ontvang het. (Joh 7:16; Joh. 8:28)

3. Die woorde wat Jesus gepraat het, het Hy NIE uit sy eie gepraat nie. (Joh. 14:10)

4. Jesus het NIE gekom om vir Homself eer te soek nie, of sy eie Naam te verheerlik of groot te maak nie. (Joh. 5:41 & Joh. 8:50)

5. Jesus het NIE uit sy eie na die aarde toe gekom nie….Hy is deur sy Vader gestuur. (Joh. 7:28 & Joh. 8:42)

6. Jesus het NIE gekom om die wêreld te veroordeel nie. (Joh. 3:17 & Joh. 12:47)

7. Jesus het NIE gekom om gedien te word NIE, maar om te dien. (Matt. 20:28)

UIT: ‘n Kruis vir ‘n Kroon deur Bennie Mostert. Bl. 17-18.

*******************************

Ken ek HOM rêrig!?!?🤔🤔🤔

ALLES bewys JESUS se gehoorsaamheid aan die Vader. Hy het die voorbeeld kom stel…..EN ons kom red, o.a. ook deur alles wat Hy NIE kom doen het NIE.

🙏 Shalom.❤

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s