Lig, in ‘n donker S.A. 🇿🇦🕯👭

Opgedra, September maand 2019, aan elk VROU is S.A. 👭👭👭👭👭👭👭👭👭

*************************************

Ek sien die duisende Vroue gisteraand saamstaan, in die clip wat Carte Blanche uitgesaai het. Saamkom. Saam staan. Saam pleit.

Vanoggend word ek stil by my Here. Ek oordink baie dinge. En skielik besef ek, al wat elke vrou voor pleit, is vir VREDEMAKERS. Dis reg. Nie vir vrede nie, maar spesifiek vir VREDEMAKERS.

Vrede sal volg, waar en wanneer VREDEMAKERS begin inkom. Opstaan. Optree. Vorentoe tree. Uitkom.

Waar daar onvrede is, waar daar misverstande is, waar daar verwerping is, waar daar verlies is, waar daar hartseer is en diepe pyn en lyding……kort daar VREDEMAKERS!

My gedagtes gaan bietjie verder terug in my eie lewe. Ek is mos “white priveledge” en ‘n gelowige. Dus impliseer dit dat ek nie ‘n vredemaker nodig het nie, maar dalk self een kan wees? 🤔 So hoe lyk ‘n vredemaker? Wat moet ‘n vredemaker doen? Hoe moet ‘n vredemaker vrede maak?

Matteus 5:9 sê….Geseënd is die VREDEMAKERS, want hulle sal kinders van God genoem word.

Wie is dan nou werklik “kinders van God”? Wonder ek van voor af. Die grootste christene verwerp en baklei die hardste. Hulle meningsverskille word so groot, dat hulle van mekaar af geepad. Dit maak seer. Dan haal hulle Handelinge 15:39 aan wat sê: “Hieroor het hulle so skerp verskil dat hulle van mekaar geskei het.” En almal bly stil. Niemand vra vrae nie. Niemand wil wéét nie. Want niémand wil kant kies nie. Die onvrede seëvier…..

‘N Ware VREDEMAKER kies nié kant nie. Iemand wie kant kies, oordeel. ‘N Ware vredemaker het wysheid van BO. Jakobus 3:17-18. ‘N ware vredemaker is onpartydig. ‘N ware vredemaker is inskiklik. ‘N ware vredemaker is opreg en het géén bybedoelings nie. ‘N ware vredemaker is bedagsaam en vol medelye. ‘N ware vredemaker het nie tyd om gesien of gehoor of geprys te wil wees nie.

‘N ware vredemaker vra vrae, en luister. ‘N ware vredemaker vind uit en som situasis op, in die Lig van waarheid. Nie om te skinder nie, nie om meer tweedrag te saai of om tereg te wys nie. Nie om inligting in te win om sy of haar eie posisie te verbeter nie. Nie om te paai of om jou eie woorde later teen jou terug te slinger nie. Nie om te verwyt en te beledig nie.

Is daar nog vredemakers? Vredemakers soos waarvan Matteus 5:9 en Jakobus 3:17 praat? Ek wonder………

Weet hùlle, wie hulself kinders van God noem, dat hulle vredemakers moet wees? Weet hulle hoe? Weet hulle waar om die resep te kry hiervoor?

Vroue benodig VREDEMAKERS. Vroue skree uit vir vredemakers…..al weet hulle dit nie eens nie.

As duisternis jou geheel en al lam lê, en sonde jou oorrompel, en jy in die donker loop, en geen lig meer sien nie, dan benodig jy en ek, vredemakers.

Die enigste vredemaker wie ek ken, is Jesus Christus. Die vraag is: In wie leef Hy werklikwaar nog? Die vraag is: Bestaan daar nog so iets soos Jesus Chritus IN mense, en mense IN Hom? Of is dit nou nog net hol “woorde” en “preeke” wat oorgebly het?

Dié woorde staan geskryf in 1 Johannes 2:27 en in 1 Johannes 4:15. “Wie bely dat Jesus die Seun van GOD is – God bly in hom en hy in God.” In fact, die hele Bybelboek, 1 Johannes, asook die boek Johannes, gaan oor die mens IN Christus, en Christus IN die mens. Sien ons dit nog? Beleef ons dit nog? Bestaan dit werklik? Waarom lyk hierdie land dan so donker? Waarom baklei mense en waarom saai hulle tweedrag? Waarom is daar so baie jaloesie en nyd en gierigheid en afguns?

God sê vir die mense in Matt. 5:14. Julle is die lig vir die wêreld.

So, Wáár is die lig in die mense wat voor ander só moet skyn, dat hulle God se goeie werke kan sien, en HOM verheerlik? Volgens Matt. 5:16?

Die Woord staan vas. Die fout lê nie in of by die Woord nie.

Maar as daar nog gelowiges oor is…….

Waar is die vredemakers?!! Wat doen hulle? Luister hulle? Hoor hulle? Sien hulle? Tree hulle op? Of is elkeen net besig om homself te beskerm en sy eie klein koninkrykie te bou?

Vredemakers kry seer. Vredemakers kom in die wake van die Satan. Vredemakers kan nie bang wees nie. Vredemakers kan nie stil bly nie. Vredemakers kan nie blind bly vir ellende nie. Vredemakers kan nooit stukkende en gebroke harte aanvaar of oorsién nie. Vredemakers kan nie preek en nie doen nie. Vredemakers kan nie naywerig of selfsugtig wees nie. Vredemakers kan nie liefdeloos en sonder vrugte van die Gees wees nie.

Vredemakers soek nie rusie nie, saai nie tweedrag nie, is nie gierig nie, bevorder nie haat, naywer, rusie, skeuring, afguns, verdeeldheid, vyandskap, losbandigheid, onsedelikheid, dronkenskap of uitspattigeid nie. Galasiërs 5:19

Vredemakers lewe deur die Gees, en hulle laat toe dat die Gees hulle gedrag bepaal.

Die gevaar zone van wegbeweeg van die Gees lê in uittarting, in verwaandheid en in afguns. Gal. 5:26 sê/waarsku ons almal met die woorde: “ONS MOENIE…..só wees nie.”

Wanorde en gemene dade, selfsug en naywer, is DEMONIES. Jak. 3:15-16 spel dit uit.

Kan ‘n mens ‘n vredemaker wees sonder Jesus Christus IN hom/haar?

Was Nelson Mandela ‘n vredemaker of nie? Net GOD weet. Ek weet nie……🤔🤦‍♀️ Die woorde in Jeremia 17:5 praat voorwaar hard met elkeen wie op Nelson Mandela sou vertrou het? Daar staan geskrywe: “Daar rus ‘n vloek op die mens wat sy vetroue in mense stel, wat sy krag soek by sterflike mense en van MY af wegdraai.”

Ekself getuig daaglik dat ek ‘n Jesus volgeling is. Nogtans, het ek, in my swakheid, al baie kere ‘n vredemaker nodig gekry, en ek doen steeds.

Die enigste plek waar ek dit vind is in die volgende woorde: “Dra mekaar se laste, en gee op die manier uitvoering aan die wet van die Here.” Galasiërs 6:1-2.

Ook vind ek my begrip en ervaring van vredemakers in die aksie van Matteus 18:15. “As jou broer (medegelowige) verkeerd opgetree het teen jou, gaan wys hom tereg waar julle eenkant alleen is. As hy na jou luister, het jy jou broer terug gewen.”

Ek vind vrede-maak in Matteus 5:44 “Maar Ek sê vir julle: Julle moet julle vyande lief hê en julle moet bid vir dié wat vir julle vervolg.” Dan BID ek, want ek word vervolg, vals beskuldig en sleg gesê.

Ek vind vrede-maak in Matteus 5:11 “Geseënd is julle wanneer die mense julle ter wille van My beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê…..wees bly en verheug. WANT….julle loon is groot in die hemel.”

Ek vind vrede-maak in Romeine 12:14-21. “Seën julle vervolgers, ja, seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. Moenie eiewys wees nie. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van GOD. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie.”

Ek sonder myself af, en ek kies om deur hierdie Skrifte te worstel…..geen méns gaan of kan dit namens my deurwerk, of dit vír my doen of dit vir my kom gee nie. En allermins nie facebook quotes nie…….just sayin.

Want vrede lê nie erêns daar buite, of sal eendag, as ek hard of lank genoeg bid, deur ‘n ander siel na my kant toe gegooi word nie.

Gelowiges in hierdie mooi land word lam gelê deur die sonde. Die loon van die sonde, is die dood. Romeine 6:23. Gelowiges word lam gelê deur naywer en selfsug en wanorde en gemene dade, wat demonies is. Gelowiges word vervolg èn vermoor.

Hoeveel staan nog saam? Hoe lyk die kerk, waarvoor Jesus Christus sy lewe afgelê het? Wie is aan die stuur van sake in die kerk? Efesiërs 5:21-33 spel die HART van die Kerk uit.

Is daar nog Wysheid van BO, in die kerk, wat vrede bewerk? In huise? In huwelikke? In verhoudings? In die lánd? Of heers daar naywer en selfsug wat wanorde en gemene dade tot gevolg het? Waar is die vredemakers? Īs daar iewers nog vredemakers? En as daar is, weet hulle (nog) hoe? Jak. 3:17-18.

Ek sien die FB groep vir Vroue in SA, se kriteria van aansluitng: Hulle versoek is spesifiek dat daar nie bloedvergieting sal plaasvind nie, maar dat elkeen haar lig sal laat skyn, om geweld teë te staan.

Op ‘n ander groep, praat een of ander man, wie SA hierdie week, en die hele September- maand lank, wil “skoon maak”. So sê hy. Hy wil dit doen met bloedvergieting, afbrand en uitmoor. En hy vra dat almal saam met hom so sal maak. N Man!!!

G’n wonder hierdie land se VROUE huil nie!!!!!! Hulle soek VREDEMAKERS in die máns van hierdie land. Hulle vra of soek nie na verdere (ongoing) bloedvergieters nie.

Wat hiervan HOOR julle dan nie!!!!!!

Dit is swaar en moeilik om Romeine 12 werklik toe te pas. Maar dis AL wat GOD van elke mens vra. Ek en jy gaan gehoor gee aan HOM, of nie.

Die tyd van ‘n politieke party wie kan red, is laaaaaaaank reeds verby.

My vraag: Kan daar vredemakers wees deur “mense”, sonder dat hulle IN Jesus CHRISTUS glo? Hoe kan jy sê jy glo in die Lig, as jy nie in die Lig lewe nie? 1 Johannes 1:5-10. Opskrif: GOD is LIG.

Soos my dogter geskryf het, by haar skildery van ‘n diep bedroefde Mandela gesig, skryf ek hierdie laaste woorde vandag:

“I am not trying to convince anyone. I know I can’t. Nor am I welcoming any debate or arguments. I am merely sharing my heart. A heart which is crying for this beloved country, and for each and everyone out there, trying to survive in darkness, without the living Christ. Without His Light.”

For the fruit (the effect, the product) of the Light or the Spirit consists in every form of kindly goodness, uprightness of heart, and trueness of life. – Ephesians 5:9

Let we, who believe in Jesus, He who is the Light, also be the light of the world. Let us perservere and not only preech Him to others, but let us do what the Word (He) tells us…..and let it be done in God’s love, as it is written and asked in 2 Cor. 16:14.

Ps.119:105. “Your Word, is a lamp to my feet and a Light to my path.”

Therefore God’s Word, Who is Jesus, (John 1: 1; v. 7- 9 ; and v. 14) is also called, the Light.

Not by might nor by power… Zechariah 4:6 ….but by My Spirit. This is the only Way, Truth and the Life for this country and her people. Where else should we turn?

Help us GOD.

SHALOM.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s