Spyt en Hat-ik-ma (het-ek-maar) is die duiwel se kar-perde…. het my Oupa altyd gesê.

Ek weet nie of jy dit al agter gekom het nie……dalk as jy my goed genoeg ken. Maar my skryfstukke is laaaankal nie meer “teachings” aan ander nie. Dit is my eie daaglikse pad. Soos ander videos maak van hul persoonlike lewens, en dit op you-tube sit, netso reflekteer my skryfwerk my eie lewe, my gewaarwordinge, my oortuigings en bo alles, my geestelike groei pad.

Elke dag hoor ek iets nuuts. Elke dag leer ek iets nuuts. Ek weet nie wie saam met my leer nie. Hopelik doen iemand.

Hier is vandag se gedagtes wat ek besig is om te deurdink soos ek skryf. Die woorde wat vandag vastrap in my gedagtes, is die volgende:

“Wherever you are; you are put there by GOD, and by the reaction of your life on the circumstances around you.” – O. Chambers.

Sjoe! Dis ‘n mond vol. Maar dis waar. Elkeen van ons, is waar God ons wil hé…..Ons beplan ons pad, maar Hy bepaal ons koers. Maar terselfdertyd is ons waar ons is, 100% oor die keuses wat ons uitoefen. Dinge gebeur. Life happens. Maar elkeen van ons reageer. Jy sal reageer. Jy wil reageer. Jy gaan reageer. By implikasie, jy gaan keuses maak. Goeie keuses. Slegte keuses. Mens is immers verantwoordelik vir jou eie keuses. Jou oortuigings en jou ervarings bepaal jou keuses, wat weer jou reaksie bepaal.

*ERVAAR (gebeure) *DINK (besluite) *DOEN (keuse)

Gaan gou terug na daai engelse gedagte toe, en dink vir ‘n oomblik aan Jesus. Pas dit toe op Hom net voor die kruisiging. Hy was deur God gestuur. Jesus was net voor Hy gekruisig is, 100% waar God Hom wou hê. Sy woorde aan hùlle wie Hom wou kruisig was sy reaksie (keuse) op die omstandighede rondom Hom. Hy kon legioene engele roep. Hy kon Homself probeer bewys deur ‘n wonderwerk voor Herodus te gedoen het. Hy kon gepleit en gesoebat het. Hy kon by Pilatus guns gewen het, aangesien Pilatus se vrou ‘n droom oor Hom gehad het. Hy kon hulle herinner aan al sy goeie dade en dienswerk.

Hy kon sonder twyfel, besluit om nié die kruisdood tegemoed te gaan nie.

Hy het egter reageer vanuit sy oortuiging. En sy oortuiging was sy gehoorsaamheid aan GOD en sy absoluute sekere wete wat GOD se wil vir Hom was. Hy het die kruis vrywillig gekies, maar ook in oortuiging. Dit was nie ‘n ‘plunge’ in die hoop dat dit okey gaan uitwerk nie.

Ek is vandag waar ek is, as gevolg van my eie oortuigings, en my eie sekerheid. Dus het ek geen rede om enige mens te beskuldig of te verwyt of te verkwalik oor waar ek my tans bevind nie. Indien iemand my dalk kwaad aangedoen het, is dit omdat God dit toegelaat het vir ‘n groter diens aan Hom? OF

Indien iemand my kwaad aandoen, is dit dalk omdat ek dit oor myself gebring het?

Die prinsiep van wat jy saai sal jy maai is sterker in ons gedril, as om seker te maak wat GOD se wil vir ons is. Jesus het nie sy kruisdood “gesaai” en toe “gemaai” nie. Sy ondervragers het alles in hulle vermoë gedoen om dit so te wou laat blyk.

Jesus was juis as gevolg van gehoorsaamheid, presies waar sy Vader Hom wou hê……kruis toe. Vir my en vir jou. En steeds word Hy verwerp, mee gespot, en geīgnoreer.

My slotsom:

As dit met jou sleg gaan, en dit is nie oor jy sleg was of iets slegs gedoen het of oor jy besig is om te maai wat jy gesaai het nie, wees tevrede. Wees gerus. Bly in die Lig. Bly in Jesus. Vertrou GOD vir die “opstanding” of die deurbraak of die vrede in jou hart wat alle verstand te bowe gaan. Hou jou oog gevestig op Jesus, wie baie baie baie erger gepynig is en gely het as waarop ek of jy kan roem. Die grootste verskil egter, is dat HY nie een enkele sonde gepleeg nie. Nie eens in sy gedagtes nie.

Ons kan nou maar so hoog heilig voel soos ons wil…..kans is altyd groot dat ons maai wat ons gesaai het. Jesus nie. Hy het goedheid gesaai, Hy het genesing gebring, Hy het bose geeste uitgedryf, Hy het mense kom leer uit die Skrifte, Hy het sondes vergewe en sondaars vrygespreek. Maar HY is kruis toe.

Juis omdat Hy deur hierdie versoekings is (om Homself te kon regverdig of te bewys); het Hy medelye met ons swakhede. Hebr. 5:14-16.

As jy in die Lig lewe, moenie jouself probeer regverdig of bewys of bepleit nie. Bly in die Lig.

So remember:

“Wherever you are, you are put there by GOD, and by the reaction of your life on the circumstances around you.”

Be sure of your reactions.

As jy jou keuse wat jy maak, weer sal maak. En weer en weer, in dieselfde omstandighede, is die kanse goed dat jy binne God se wil is. Spyt en hat-ik-ma is die duiwel se kar perde…..het my Oupa Kasselman altoos gesê.

SHALOM.

Erkenning: p. 171. Engelse aanhaling uit O. Chambers se 30 Aug dagstuk. Titel: My Utmost for His Highest.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s