KARMA – Vat Só!!! 🤔⁉️

Karma, is ‘n woord wat deesdae hoog op die gewildheidsleer van aanhalings, kwinkslae en wense is, en ek hoor dit selfs nog meer deesdae oor die westerse tong rol.

Ons westerlinge verwys graag na karma, met die ondertoon dat die een oor wie ons dit uitspreek, hopelik dieselfde sal oorkom as wat hy/sy vir mý aangedoen het. Of wanneer ons ervaar dat iemand ‘n boelie is, en dan later self geboelie word, kry ons tog te lekker daaroor. Bekende uitdrukkings is sinne soos: “Karma is ‘n bitch!” Of “Karma gaan daai een inhaal”

Vanuit ‘n westerling denkpatroon beslis negatief en ‘n wraak-neem wens. Vanuit ‘n westerse perspektief, moet jy maai wat jy saai…..met klem op die negatiewe. Seerkry, rugstekery, of enige negatiewe emosie hou die “belofte” en die “hoop” en die “troos” in ons siele, dat die een wie my so baie pyn aangedoen het, dit self moet oorkom, sodat hy/sy kan voel hoe dit voel. Ons sit as’t ware ons ‘geloof’ in karma, en daarmee sus ons onsself en ons tel die ure of dae af om te hoor wanneer karma in daai bitch se lewe arriveer het. Ons kan maar sê dat die westerling hieruit “trugkry-genot” put.

Maar is dit werklik wat Karma is?

As iets my pla, of fassineer, dan doen ek navorsing.

Eerstens is Karma ‘n Oosterse filosofie, met oorsprong in Indië. Dit is nie ‘n straf konsep of ‘n toekennings konsep op goeie of slegte dade nie. Ook bestaan daar nie iets soos “instant Karma” nie.

Elkeen wie hier lees kan enige tyd die woord “Karma” google, en jy sal baie meer ontdek as wat ek hier neerskryf. My idee is dus nie om ‘n klompie definisies te copy en te paste nie. My idee is om te vereenselwig met die konsep van karma, vanuit my perspektief, en dit dan te deel met elkeen wie dit ook tot nou toe ietwat verwarrend vind of bloot daaroor wonder.

Dit maak vir my sin dat die omvang van Karma, spiritueel is. Dit is ‘n proses. Dit is direk verbind aan verlede, hede en toekoms en niemand vermei of spring dit vry nie, aangesien karma hoofsaaklik geskep word deur twee elemente: 1. Verhoudings 2. Gesindheid

Karma kan o.a. gesien word as ‘n stel waardes in elke mens se optrede, wat gevolge meebring. Een van die sleutel insigte waardeur Karma verstaan kan word, is die besef dat dit nooit bedoel was dat die mens sy uiterlike omgewing moet probeer beheer nie, maar wel sy eie innerlike keuses t.o.v. wat rondom hom gebeur.

Karma word o.a. gemeet aan patrone. Ek hou van die vraag: “And just how well has thát worked out for you so far?” Karma dring elkeen tot die keuse om te leer uit foute en eerder ‘n nuwe pad te kies, as om dít wat nie uitwerk nie, te herhaal. Die konklusie en volgende sleutel tot begrip vir wat Karma is: Ons is verantwoordelik vir ons keuses. Innerlike keuses. Ons is nie verantwoordelik vir wat buitekant (rondom) ons gebeur nie, maar wel vir ons reaksies.

Dit is waar ek die woord, Twyfel, ten sterkste wil inbring. Wie twyfel, moenie dink dat hy iets uit die hand van die Here sal ontvang nie. Jakobus 1:6-8.

As jy seker is van jou optrede/keuses of besluite, maak dit nie saak hoe die “omstandighede” buite om jou voorkom nie. Mense praat hier van volg jou gut-feeling. Ek het al vantevore geskyf oor ‘n baie groot keuse van woorde en optrede wat ek 7 jaar gelede gemaak het, wat geheel en al buitekant die norm van waaraan ek gewoond was, gebeur het. My Pa se woorde aan my was: “Sal jy dit weer sê/kies oor ‘n week ; oor ‘n maand; of wanneer dieselfde geleentheid hom weer voordoen?” My antwoord was, ja. Beslis. Sonder enige twyfel. En sy raad hierop sal my bybly tot my dooddag toe: “Dan hou jy daarby!”

Hierdie scenario was ‘n rigting verandering. I chose a new path. Dit is presies dieselfde as “facing your fear upfront”, and take the consequences.

Hierdie is maar net nog ‘n faset van true Karma. Die wortel betekenis van Karma, is “to do” or “to act”; afgelei van die Sankrit woord, KRI. Dit dui egter veel meer op ‘n prosés, as wat dit gaan oor “oorsaak” en “gevolg”. Karma kan omgekeer word, deur vir iemand wie jy kwaad aangedoen het, ‘n brief te skryf of deur die persoon te gaan sien. Hierdeur verander jy nie die persoon of sy wrok nie, jy verander jou innerlike self.

Sodra ons kies om van goeie sowel as slegte Karma te leer, verander ons die proses. Sodra ons kies om positief te dink oor enige saak, verander ons die proses.

Een van die konklusies is wat ons insit sal ons uitkry…..maar dit dui op ‘n geestelike groei proses. Dit dui nie op “VAT SO!” nie.

Vanuit n verdere perspektief, kan ons aanvaar dat Karma, die proses is waardeur ons innerlike vrede leer en vind, wat dan sal oorspoel na ander.

Ek som dus KARMA met die volgende sinsnedes op:

*Leer uit foute en verander rigting.

* Verlede, hede en toekoms staan nie los of apart van mekaar nie.

* We shouldn’t be in it for ourselves, but for the growth of the greater good.

* Selfsug en eersug gaan my byt.

* My fokus is nie op ander of op hul foute nie, maar beslis within.

* All relationships create Karma.

* Karma is not a looming punishment or form of retribution.

* According to Karma theory, what happens to a person, happens because they caused it with their actions.

Vir my is karma dus niks anders as “geestelike groei”, wat ‘n proses is, waarin ek keuses maak, waarvan my optrede gevolge het. Ek kan terugdraai op verkeerde keuses van optrede of ek kan van rigting verander. Ek moet let op patrone wat herhaal wat ‘n negatiewe uitwerking op myself het, en ek kan die patroon breek of stop. My motto moet eerder self verbetering inhou, as vergelding. Romeine 12 is ‘n goeie westerse uitkyk op ware karma. Ek moet my oë geheel en al afhaal van alle ander mense se keuses en gevolge en my bepaal by my eie, met een doel: Om goed te bly doen aan ander.

Die Westerling se grootste dwaling betreffende KARMA:

Ons fokus nie op onsself nie, maar op wat met die ander persoon gaan gebeur. Wrong attitude. Wrong focus. Wrong understanding. By doing so, we are only busy Karma’ing ourselves!! 🤦‍♀️

UNKarma yourself! A.s.a.p.

SHALOM.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s