16 Persoonlikheids Tipes. Wie IS jy? Want ek kén jou nie…

Ek dra hierdie skrywe op aan al die “DEFENDERS”, een van die karaktertipes, ook gekatagoriseer as “EMPATHS”. Dit is hulle wie met ywerige passie en entoesiasme hulle kennis, ondervinding, tyd en energie met groot liefde en geduld deel met ieder en elk, wie dit nodig mag hê. Maar hul word dikwels misbruik!! Hierdie groep is nie die podium vatters nie en hulle is nie arrogant nie.

WIE IS JY?

**************************************

My hele lewe lank wonder ek hoekom mense optree soos hulle optree. Ek wil weet wat hulle dryf. Elke mens het motiewe en ‘n einddoel of ‘n bybedoeling. Ek bevraagteken hierdie soektog in my hart, bykans elke dag. Dalk is jy klaar moeg, deur net hierdie eerste twee sinne van my te gelees het. Die een tipe persoonlikheid sal vir jou sê: Hier is ‘n plankie, bou ‘n brug. Die ander tipe sal verstaan en verduidelik.

Die afgelope 5 jaar het dit die Here ongetwyfeld behaag om my dikwels die volgende vraag stilweg te laat wonder: Nie oor myself nie, maar oor ander mense rondom my:

PLEASE, JUST TELL ME EXACTLY:

WHO ÁRE YOU?!

Hoe jy jouself sien, en hoe ‘n ander persoon jou ervaar of beleef gaan wêrelde van mekaar verskil. Jy is dalk ‘n toetser van motiewe, en dan beleef ‘n kollega jou as wantrouig. Alles is dalk werklik vir jou net mooi, en dan dink ek jou koppie is in die wolke, of soos my kind sal sê: “Genade man (of vrou)….Please, Just grow a pair!!”

Jy is dalk passievol en entoesiasties, maar jou man ervaar jou as oordonderend en dat jy alles altyd wil oorvat of dat jy hom wil verander. Dit mag wees dat jou emosionele kennis baie hoog is en dat jy besonder intuítief is, wat ander “bang maak” vir jou. Hulle sal jou ervaar as “hard”; in plaas van as “eerlik”. Dus sal sekere persoonlikheidstipes jou dan liewer verwerp as wat hulle hierdie besonderse gawe van jou sal inspan tot hul eie emosionele bevordering.

Dan is daar weer die selfsugtige persoonlikheids tipe wat vir hom/haarself al die krediet sal vat vir jou harde werk……en jy bly maar stil, of jy geepad of jy baklei.

Daar kom verdeeldheid in ‘n Toer groep of ‘n kerk split. Waarom?

Jy het nodig om uit te vind waarom, indien jy nie wil vasgevang bly in die herhaling van karakterbotsings of wat ons noem, “personality clashes” nie.

SO WIE IS JY, OF IN WATTER PERSOONLIKHEIDSTIPE LOOP JY JOU TELKEMALE VAS?

Die Here het ons almal uniek gemaak. Verdraagsaamheid en samewerking is opdragte in die Skrif, vir elkeen wie die Gees het. Lees 1 Korintiërs 12 en ook Romeine 14:1 en 15:1. Verdraagsaamheid en samewerking begin by kennis en aanvaarding van jou sélf.

Om jouself lief te hê, is om jouself te ken, jou goeie en jou minder goeie eienskappe te ondersoek, en hulle te verwelkom en te verbeter waar jy kan. Want slegs as jy weet wie jy is, kan jy jou eienskappe (gawes en talente) ten goede aanwend tot opbou van ander.

Dit is noodsaaklik dat ons nie net aan ons self dink en ons eie behoeftes daagliks wil bevredig nie, maar ook moet dink aan wat goed en opbouend is vir ‘n ander. Hiervoor moet jy jouself ken, en jouself waardeer sodat jy jouself met vertroue kan aanbied tot diens van ander. Hetsy in jou kerk, in ‘n ander werk of in jou eie familie. God sê immers: “Soek die vrede, en jaag dit na.”

Hierdie ondersoek na Persoonlikheids Tipes, is ‘n goeie begin om vrede te soek. Let op na die woorde…”jaag dit na.” Sit jy op jou louere en sê “What ever”….of besef jy wat dit werklik beteken om vrede na te JAAG?

Ek weet van iemand wat altyd vir ander vra: Wat is jou doel? Wat wil jy bereik? Indien jou antwoord vir hierdie “persoonlikheidstipe” dan nie bevredigend is nie, verwerp hy jou versoek of versoeke.

Hoe kan ek weet wat is goed en opbouend vir iemand anders, as ek nie belangstel om meer uit te vind oor die verskillende persoonlikheidstipes van ander mense nie? Ek kan my blou bid: Here, maak my asseblief meer verdraagsaam. Dan later weer….Here, maak my asseblief verdraagsaam, want hierdie een, Here, irriteer die wit waks uit my uit. Steeds bly ek onverdraagsaam. Steeds irriteer daai een my, selfs meer as ooit. 🤔Ek wag dat God my een oggend sal laat wakker word met ‘n hart vol kits ingespuite liefde vir “Willem” of vir “Karen”. Jip, jy gaan die een van ons kan hanteer, maar die ander een gaan jou bes moontlik irriteer, verwar of selfs kwaad maak. Feite.

“Willem” en “Karen”, het elkeen ‘n definitiewe persoonlikheids tipe, my liewe vriend en vriendin. Ons is die Entrepeneur en die Defender. En toe vind ons op die koop toe uit, dat juis hierdie twee persoonlikheidstipes die ideale pasmaats is….in ons geval, al vir 32 jaar lank. Willem moes leer “luister” en Karen moes leer om “nee” te sê. Willem is getting there…..byt vas! LOL!

Elke mens reageer anders ten opsigte van probleme en uitdagings. Elkeen het ‘n taktiek van beïnvloeding (dryfveer) en elkeen het ‘n reaksie teenoor reëls en prosedures. Dìt het alreeds by die 10 Gebooie begin, liewe vriende….and since then, not thát much has changed.

Daar is vegters, vriesers en die vlugters.

Die duiwel het gekom om te steel, te slag, te vernietig en dood te maak. Jesus het gekom sodat die mens lewe kan hê, en dit in oorvloed. Lewe begin o.a. by self aanvaarding, en self aanvaarding is sinoniem met self liefde. As jy jouself lief het, sal jy ook ‘n ander kan lief hê.

Wat of wie is dus die doder of die rower? Vrees? Jaloesie? Vernedering? Verwerping? Vergelyking? Naywer? Selfsug? Niks hiervan is vlees en bloed nie, dit is inderdaad magte en kragte.

Maar ons grootste vyand lê dikwels binne onsself. ONKUNDE. ‘N GEBREK AAN KENNIS o.a. van ander, maar ook van onsself.

Ons móét kommunikeer. Ons sal kommunikeer. Selfs en veral as ons nie eens ‘n woord spreek nie! Ons liggaamstaal en ons gedrags patrone, (stille óf luide optrede) kommunikeer dikwels harder en duideliker as enige denkbare woorde. Stilte of onttrekking sê dalk inderwaarheid: “Jy ontstel my of jy verwar my of ek hou nie meer van jou nie.” Of dit sê: “Gee vir my spasie.” Stilte kan ook ‘n uitroep wees, van: “KOM Help! Kom soek my op! Moet my nie ignoreer nie!”

Wanneer ‘n Entrepeneur stilraak, is hulle optrede geheel en al buite hul karakter. Inteendeel, wees 200% seker, dis die stilte voor die storm. Letterlik.

Bottomline:

Die hele wêreld draai nie net rondom jouself en jóú persoonlikheidstipe nie, my vriend of vriendin. Daar mag vir jou ‘n gordyn opgaan as jy net 30 minute van jou lewe sou afstaan, om uit te vind wat jou karakter uitmaak. Neem dan nog 30 minute, en vind ook uit oor jou maat se persoonlikheids profiel. Jy vul dalk lankal nie meer haar of sy emosionele tenk nie….of dit loop oor. Jy moet dalk begin stilbly en eerder fokus op feite i.p.v. te veel emosies. Die vraag is: So how well has your strategies been working for you thus far?

Ek en Willem (meer ek natuurlik), het die 16 Persoonlikheidstipes ondersoek:

Willem is die Entrepeneur (no surprises thére!) en my handelinge toon die Defender karakterisering. Nou verstaan ek watter persoonlikheidstipe my mateloos frustreer, van watter een ek weghardloop, watter een my kwaad maak en watter een ek dismiss. Ook verstaan ek op watter gebiede ek te hard is op myself en waar ek wil verbeter. Dit is sonder twyfel ‘n daaglikse, weeklikse, maandelikse en uiteindelik lewenslange proses, maar dit is die moeite werd en dit is nooit te laat om iewers te begin nie.

Is jou verhoudings wankelrig? Verloor jy kosbare vriendskappe maar dit pla jou nie? Baklei jy met almal? Then dig in….or carry on. Die KEUSE is joune.

Terug by my ervaring van my ondersoek: Die positiewe sy, is dat ek meer verdraagsaam wil en kan wees. Eensklaps besef ek dat verdraagsaamheid, niks anders is as begrip en geduld met ander nie. Dadelik skep ek moed en kan ek gemaklik eerlik wees met myself: Waarom sal ek in ‘n situasie (groep/werk/verhouding) bly sit; as ek insien dat my persoonlikheidstipe ‘n ander persoon bedreig, in plaas van opbou?

Indien ek daar moet bly, bv. omdat dit my werk is….moet ek nie dalk meer aanpasbaar en verdraagsaam word nie?? Waarom sal ek bly waar my gawes en talente nie die nodige erkenning kry wat dalk mý motivering is, maar nie my werkgewer sin nie?

Die lig gaan vir my aan. Skielik kan ek insien en erken, dat ek “erkenning” (nie guns nie, maar erkenning) benodig as motivering, om meer te gee. Om beter te wil doen. Ek benodig dit nie om iemand anders te onttroon of om in die spotlight te wil staan nie. Dit is eenvoudig my taal van opbouing. Hoe bevrydend! Absoluut bevrydend! Waarheid maak inderdaad vry. Johannes 8:32 en 36.

Skielik besef ek ook hoe bedagsaam ‘n opregte en eerlike wegstap kan wees. Eerstens vir myself, maar tweedens is dit beter vir die persoon wie nog nie sterk genoeg is in die Gees, (in waarheid) om my lief te hê vir my eie unieke en mooi kwaliteite wat God my gegee het nie. Vergifnis word haalbaar en vir my word dit ‘n verstaanbare realiteit…en nie meer net ‘n “ongelooflike koue emosionele ritueel” wat my steeds leeg laat nie.

Ek waardeer uniekheid en ek kry begrip vir andersheid. Dit word vir my effe makliker om te sien dat aanpasbaarheid nie te swaar of te onmoontlik is nie. Onaanpasbaarheid equals onverdraagsaamheid. Onaanpasbaarheid is die teëlaarde vir dominansie en dit stop groei.

Om afstand te neem, is die teenvoetter teen self vernietiging. Dit skep ‘n gesonde platvorm vir self ondersoek, met die doel om te verbeter/te genees/te besin of bloot vrede te vind.

Versoening is inderdaad moontlik. Maar dit benodig egter 5 bestanddele:

EERLIKHEID. OPREGTHEID. VERDRAAGSAAMHEID. VERTROUE en VERGIFNIS.

Ondersoek gerus die 16 Persoonlikheids Tipes. Google 16 Personality Types en doen die Toets.

SHALOM.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s