BYBELVERSIES.

Ek het hierdie Skryfstuk ‘n jaar gelede geskryf, en vandag dit effens aangepas. Dit is o.a. geínspireer deur my kosbare lewenslange vriendin, Marietjie Kroukamp Badenhorst, aan wie ek dit opdra. Jy is ‘n engel op my pad.

**************************************

BYBELVERSIES!

Kom ons praat oor hierdie onderwerp.

Watter emosies kom by jou op; as jy die woord; BYBELVERSIES hoor? Dink daaroor na…..voor jy verder lees.

By my het Sondagskool dadelik opgekom. Leerwerk spesifiek; want as kind moes ons soms Bybelversies leer vir ‘n Sondag oggend. Dan gryp jy die “versie” en oppad kerk toe in die stofpaadjie af; sê jy dit angstig oor-en-oor-en-oor; en jy besef nie hoe bid jy dat jy nie gevra sal word nie.

Die ander emosie wat dit by my wek is die hordes “grappies” oor Sondagskool Bybelversies wat so effe skeef geloop het. Ek dink o.a. aan die seuntjie wat blykbaar geneul het dat sy ma vir hom ‘n sweetpak moes koop. Die dreigement het gewerk, want teen Sondag oggend kom staan hy voor sy Ma, gedas en gestrik rég vir Sondagskool. Sê gou vir Ma jou Bybelversie op. Manmoedig trek die outjie los: “In die sweetpak van my aanskyn sal ek my brood verdien!”

Nog ‘n emosie – seker die sterkste ene; is innerlike teleurstelling of skaamte; want ek weet rérig nie waar daai versie geskryf staan nie; en 7/10 keer is ek clueless wat dit veronderstel is om te beteken. Nóg “shame”. Maar gelukkig kom dankbaarheid by my op. Waarom? Omdat nie my Ma óf my Pa ons in Bybelversies in gebiender het nie! Nooit nie. Hulle het ook nie met die jaarlikse sitkamer-predikante-besoek toegelaat dat ons in verleentheid kom; deurdat ons Bybelversie-vrae hoef te ge-antwoord het nie. GOD dank dáárvoor! Sommige kinders het lelik deurgeloop.

‘n Volgende moontlike emosie; kan woede wees: Is dit nie so dat elke keer as jy op jou emosionele-swaartse kry, of deur die donkerste tyd denkbaar gaan, dierbare Christene (met diepe opregte gesindhede) vir jou ‘n Bybelversie gee nie? Vandag whatsapp hulle dit.

Jou hart bloei dan trippel meer…. húlle weet dit nie. Jy moet mos nou dadelik vashou aan daai Woord, en super sterker wees. Dalk sommer ook genees wees van al jou duiwels, en aanbeweeg. Kerk-toe gaan sal geheel en al alles oplos. Lees net nog Hebreërs 10:25.

Alles goed en wel. Maar met watter gesindheid het jy dit aangegee? Deurnis, of hoogmoed?

Nog ‘n woede spring op wanneer iemand jou korrigeer met ‘n aangehaalde Bybelversie. Woede is waarskynlik heel bo-aan meeste mense se emosie-lys. Jou hart klop. Jou keel trek toe en jy vlug. Jy kan hulle nie wen nie, maar niks in jou gaan hulle join nie.

Dan volg die 80-persenters. Die dux-leerlinge, wie aangename herinneringe het aan die Bybelversie-dae. Hulle het elke keer hul versies geken. Inteendeel, húlle het daai lang dik moeilike verse geken- en heel waarskynlik sommer van Sub A al die woord kweekskool, ook geken. Daar was so n enetjie wat ek kan onthou.

Julle het sekerlik elkeen julle eie herinneringe hieraan. Teen hierdie tyd weet die Leser dat hierdie skryfstuk praat oor om en by die 1950-1980 afrikana kerke. Die slotsom van emosies en denke m.b.t. Bybelversies: Minderwaardigheid (skaam); Angs, Arrogansie, Hoogmoed, of Dreigemente.

Hierdie “vrugte” wat Bybelversies opgelewer het, was nié Heilige Gees ge-ínspireerd nie. Laat ek één ding hier baie duidelik maak. Die probleem is nie die Bybelversie nie……die probleem lê ook nie by die Heilige Gees nie. Die probleem het gelê in dies wie dit oordra…..tot vandag toe.

Dalk nou net nie meer in kerke nie, want hierdie kerke loop leeg. Waarskynlik nog in sommige ouerhuise wat skuldig staan aan die “oorgelewerde gebruike van die voorgeslagte” waarna Jesus verwys in Markus 7:1-13. Die uitvloeisel hiervan, is opgeteken in Markus 7:14-23.

Dit is hoe ‘n godsdienstige gees lyk en optree. Dit is hoe die Skrifgeleerdes en die Fariseërs opgetree het. Hulle het graag laste op ander gelê wat hulle self nie kon nakom nie. Preke gegee, maar self nie hul preke geleef nie. Hulle is die mense wie God met die mond eer, maar hulle harte is vêr van Hom af. Hulle hou van die leerstellings van mense.

Dit daargelaat.

Ek deel kortliks hoe Bybelversies in my hart en siel lewend geraak het, deur genade en waarheid van Bo, wat ek nie verdien het, of ooit sou kón verdien nie:

Nadat ek op 1 Oktober 1998 deur God na Jesus toe getrek was (sien Johannes 6:44 en 65) het Handelinge 1:8 met my gebeur.

Ek wou skielik die Bybel lees. Vir 3 dae en 3 nagte aaneen. Net gelees. Nie bestudeer nie. Net gelees en gelees en gelees en gelees. Ek kon nie die Bybel neersit nie. Ek wou nie. Dit was eensklaps die wonderlikste boek wat ek al ooit gelees het! Elke storie, het uitgespring…..of ek moet seker sê, het ópgespring. Lewend gewors. Waar geword.

Elke sin wat ek al 30 jaar lank vantevore hier-en-daar raakgelees het; uit skuldgevoelens van watter aard ookal, lees ek skielik ráák, hóór ek skielik raak. En hierdie boek, Die Bybel, waarop koffiekringe was; word Lewend. Elke woord. Elke sin. Elke verhaal. Elke belofte. Elke állés. Toe gebeur iets bo-natuurliks in my……sonder dat ek dit “uit-dink”.

Elke keer as ek met iemand in ‘n gesprek gaan; spring ‘n “Bybelversie” – ék noem dit SKRIF- uit my hart op; in my kop in. Letterlik. Dit kom uit my binneste. Nie uit my kop nie….dan begin luister my verstand (soos 2 Kor. 10:5b sê) of ek moet praat. Moet die Skrif deurgee word aan die persoon; of sal ek die Skrif, wat ek “hoor”; net eers saggies en stil deurbid?

Die meeste van die tyd weet ek dan ook wáár in die Bybel hierdie Skrif wat by my opkom; geskrywe staan.

Lang storie kort. Ek het in Oktober 1998, een persoon beleef; wie ek só Skrif hoor praat en sien leef het. In absoluute liefde; geduld en dikwels op ‘n een tot een platform. Nie sommer in die openbaar nie. Geen “show” nie. Waarheid.

My eerste reaksie was om hierdie vrou se intellek te bevraagteken, asook die hoeveelheid tyd wat sy na my mening sou moes afstaan om Bybelversies so te kon ‘ken’ en te kon ‘resiteer’.

Sy het geglimlag toe ek haar “konfronteer” met my skeptisisme. Sy het my vas in my oë gekyk en net gesê: Nee. Dis nie uit my eie uit nie. Dit is die Gees. Die res hieroor is ‘n ander dag se skrywe.

SLOTSOM:

Hierdie gawe van die Heilige Gees kan nie aangeleer word nie. Dit moet nie getoets word nie. Dit is nie ‘n performance nie. Dit is nie om jouself mee op te lig of te verheerlik nie. Inteendeel; hierdie gawe bring uiterse verwerping mee. Die slimmes en geleerdes verwerp dit. Die titel- georiënteerdes verwerp dit. Vandag se skrifgeleerdes en fariseers, verwerp dit. Jip. Hulle is steeds rondom ons.

Hierdie gawe van die Gees; is nie maklik nie – die Satan haat hierdie gawe; want hy ken immers die krag van die Woord.

Jesus vra in Markus 12:24 ‘n vraag vir mense wie nie glo aan ‘n opstanding nie? M.a.w. wie nie glo aan Lewe, persy, aan Hóm nie. In hierdie Skrifgedeelte beklemtoon Jesus dus die saamvloei van die Skrif en die krag van God.

Die vyand sal die lieflikste Christene inspan om die werking van hierdie gawe van Woord, te verwerp; te onderdruk; en selfs te bespot; deurdat hy dwaling sal inspan of jaloesie. Die Sadduseërs het gedwaal. Die Priesters en Fariseërs was jaloers.

Nie almal het hierdie gawe nie. Dié wie dit kry; moet waak teen die gees van aansien, bekend as die “spirit of performance”, wat hoogdy vier in sommige charismatiese bewegings.

Hierdie gees van aansien (spirit of performance) word duidelik en onomwonde beskryf in Handelinge 8:13-24. Dié gees, word ongelukkig sommige gelowiges se dwaling, (vers 21-23) en die dryfveer, is afguns. Hierdie bose gees van aansien is mag en geld georìenteerd. Gelowiges wie in hierdie gees verval het, of daarin inkoop, mislei baie liggelowiges.

Om Bybelversies uit te gee wat jy self nie leef nie; is bloot godsdienstig. Maar om ‘n Woord van God te gee; soos die Gees dit deur gee; wanneer GOD wil; gee lewe. Paulus het hierdie gawe gehad; want hy praat o.a. daaroor in 1 Korintiërs Hoofstukke 1 en 2. Ook praat 1 Korintiërs 14 oor hierdie gawe.

Vir wie gee God hierdie gawe?

Vir wie Hy wil.

Lees weer 1 Kor. 12.

Wat ek wel weet vanuit 22 jaar se ervaring; is dat hierdie gawe ten sterkste teëgestaan word, juis deur gelowiges, wie nog nie die Gees as gawe ontvang het nie. Lees Handelinge 8. Dit gebeur nogsteeds.

Is dit ‘n lekker gawe? Is dit flashy? Is dit ‘n lime-light gawe? Nee. Dit is nie. Dit was nooit veronderstel om te wees nie.

Paulus se hele lewe, as apostel, spreek immers boekdele. Ek sien hom nie op ‘n verhoog met derduisende mense wie vir hom handeklap oor sy populariteit nie. Inteendeel. Hy was deur baie gehaat, verag en verwerp. Selfs die kerk van die Korinte het fout gevind met sy bediening en hom verag. Lees die fynskrif van die boek, 2 Korintiërs. Lees dan 2 Korintiërs Hoofstukke 1 tot 13…..en let veral op sy pleitdooi teen die einde, in Hoofstuk 13. Hoofstuk 13:4-13.

Nie maklik nie. Nie lekker nie. Nie gewild nie. Nie meer die man van aansien wat hy was voor Christus nie.

Gaan lees Jeremia 23; en besluit self of jy die gramskap van GOD oor jouself wil aanroep, deur hierdie gawe van die Heilige Gees te toets of te wil naboots of dalk te wil koop.

Ons lees in die Skrif dat ons nie die werking van die Heilige Gees moet teëstaan nie. 1 Tess. 5:19. Ook lees ons dat die Gees bedroef kan word. Ef. 4:30. En wie laster teen die Heilige Gees, sal nooit vergewe word nie. Matt. 12:31-32.

Die Satan laster steeds elke dág teen die Heilige Gees.

Ons moet daagliks waak dat ons hom nie vastrapplek in ons harte gee nie, maar juis hóm moet teëstaan.

Jakobus 4:7

1 Petrus 5:9

Tog hou die mens aan om die werking van die Gees teë te staan, en die toegang vir die duiwel maklik te maak, want ons ken nie die Gees, soos God wil dat ons Hom moet volg, na moet luister, Hom moet ken en eerbiedig nie. 1 Johannes 2:27. Deur in JESUS CHRISTUS te bly. Elke dag.

Shalom.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s