Word jy vervolg? Waaroor?

Oor jou beroep? Oor jou lewenskeuses? Oor jou geloof? Oor jou geslag? Oor jou standpunte? Oor jou filosofie? Oor jou kultuur? Oor jou godsdiens beoefening? Oor jou manier van aanbidding? Oor jou geaardheid? Oor jou durf? Oor jou vreesloosheid? Oor jou sukses? Oor jy skelm is? Oor jy lieg? Of oor die waarheid?

Die vraag is dan sekerlik. Wat beskou ons as vervolging?

My mening oor “vervolging” is, dat dit dieselfde is as verwerping. Dit sal offensive wees. Jy sal seerkry. Jy sal beslis gedring voel om jou aksies te wil verduidelik. Jy sal jou aksies wil verdedig, of jy sal dit probeer regverdig. Of jy sal terug baklei.

Dit (vervolging) sal meesal onverwags wees en dit sal veral gebeur wanneer elke tree wat jy gegee het, nié ‘n bybedoeling gehad het nie, maar werklik net ‘n opregte goeie bedoeling.

Jy sal onkant gevang word en jy sal vals beskuldig word. Jou beste bedoelings sal verdraai, betwis en bevraagteken word. En die ergste hiervan kom nog…..as jy stil bly. As jy die houe aanvaar, sal jou stilte en jou “geen terugkap”; beskou word as bevestiging vir hoe verkeerd jy juis was! Die lank en die kort van die waarheid van vervolging: Skuldig, sonder uitkoms.

In Prediker is daar n vers wat sê: “God het ‘n afsku daarin as ons die skuldige onskuldig verklaar en die onskuldige skuldig verklaar.” Spreuke 17:15

Hoeveel keer het hierdie nie nou al met my gebeur nie? En dalk ook met jou?

Gister het ek n antwoord gegee op ‘n quote wat iemand geplaas het oor die onbelangrikheid van die Drie-enige God, en dat die spesifieke besonderse bome wat God gemaak het, goed genoeg is om in Hom te glo.

My antwoord was en is en bly my eie keuse. Dus het ek gekies om met die skrywer van die quote, te verskil, en het ek die waarheid van die Evangelie in kort beskryf. Vandag stroom die aanvalle/vervolging en die woede, op daardie post van my, oor Jesus, in. Iemand sê selfs vir my dat ek sal sien hoe verkeerd ek was, oor Jesus, die dag as ek aan die “ander kant” kom.

Sjoe!! Toe ek die persoon vrede toewens, en die Evangelie geensins verdedig nie, toe kom die 2de harde klap. Ek is stil. Ek bly verder stil. Want ek weet, wie nie die Gees het nie, verstaan nie die dinge van die Gees nie. Ekself het dit immers vir 29 jaar lank nié verstaan nie…en ek dink bymyself stilweg, Spreuke 24:12…”God wat die gedagtes toets, weet wat die waarheid is….en Hy vergeld.” Ek word nêrens in die Skrif aangesê om te stry of te baklei of rusie te maak oor die Gospel nie.

Jesus īs die Evangelie/Gospel.

Hy word steeds vervolg en verwerp……besef ek.

Maar as ‘n kerkmens nou dít aan jou doen, dan maak dit ‘n paar brandwond grade dieper seer. Daar waar die liggaam van Christus veronderstel is om saam te vloei, ongeag wat jou gawe of jou geslag is. Ek word stil en ek dink weer:

Hierdie het ook sy “vervaldatum”……om teleurgesteld te wil bly hieroor, moet end kry. Bou ‘n brug en kom oor hierdie Fariseër-geit. Dáár het Jesus sy sê gesê en weg gestap. Daar was werk wat gewag het en plekke en mense wie Hom gesoek het……buitekant die Sinagoges.

Jesus het in Matteus 5:11 gesê ons (sy volgelinge) is Geseënd as ons vervolg word. Julle loon is groot in die hemel….sê Hy.

In 1 Petrus 4:14 sê Jesus: “Geseënd is julle as julle beledig word ter wille van die Naam van Christus. Dit is ‘n bewys dat die Gees van God op julle bly.”

Ons wie ons self christene noem, baklei te lekker onder mekaar, OF ons wil dit baie lekker hê. Net ‘n klompie christen maatjies wie net so oulik en sag en sweet en dienend soos ons is, heeltyd reg rondom ons……and then we will live happily ever after……en ons is so jammer vir die kerkloses. Ons bid vir hulle.

Weet ons regtig wat vervolging is ter wille van Christus? Of sal meeste van ons, soos Petrus (voor die Gees op hom gekom het in Handelinge) maar vir Jesus ontken……om die “vrede” te bewaar? Om tog nie iemand te ontstel of te offend nie? Ken ons Hom regtig?

Hy vra hierdie vraag nie vir geen rede in Lukas 9:18-20 nie.

Sal ek my openlik vir Jesus uitspreek voor die mense? Matteus 10:32-33 challenge elkeen wie sê dat hy/sy Christus volg. Hierdie vraag gee nie toestemming om ander te attack nie!!! Of om geestelik hoogmoedig te wees of eiewys nie. Dis nie wat dit beteken nie.

Hý is vervolg….tot die dood toe. Hy ken vervolging. Daarom is Hy die Hoëpriester, wie medelye kan hê met ons swakhede. Hy is tot die uiterste versoek. Hy weet wanneer ons pyn. Hy weet wanneer ons oor HOM verwerp word. He was thére……He “bought the crown” (not the T-shirt), with His blood. En steeds glo baie nie in Hom nie.

Ek wil afsluit met die volgende gedagte. Dit is wonderlik om die boek, 558 DAYS, te lees, oor Pierre en Yolandie Korkie. Húlle ken vervolging. Húlle weet wat vervolging ter wille van Christus regtig is……en hulle is en was, mense soos ek en jy. Hulle het dit nie sien kom nie!

Niemand hoef ‘n martelaar te wees nie, en niemand hoef vervolging aan te roep of te gaan soek nie.

Wat ons wel elkeen vir ons self moet vra:

1. Hoe vêr is ek bereid om myself vir Hom uit te spreek? OF

2. Waarom vervolg (dis verwerp) ek Hóm steeds?

(Wat/wie hou my blind vir Hom? Wat het ek om te verloor?…..dalk die ewige lewe? Wat gaan geloof in Hom my kos? Hou lģ. se “persepsie” my terug?)

Ek, Karen, vertel iemand liewer nou van Hom, en word geslaan en verwerp……as wat ek stilbly en later daardie iemand “aan die ander kant” (Lukas 16:19-31); moet aanskou.

My generasie hol rond tussen 50 en 60. Daar word alreeds in ons laning gekap. Tyd is nie meer ons vanselfsprekende voordeel nie. Elke knie sal buig. Elke tong sal bely. En HY, Jesus, is waarlikwaar die Rots waarteen jy jou voet sál stamp.

Alles sál vergaan. Maar die Woord gaan bly, sê God…..die Woord kan nie vergaan nie. Want die Woord, ís GOD.

Laat vervolging maar kom……as God dit so wil. Want nêrens het die Here Jesus gesê …… Julle gaan dit lekker en maklik hê as julle My kies nie. In fact…….ek beginne dink, dat báie Hom nié wil kies of volg nie, júís oor hierdie woorde van Hom. Daar is immers ‘n lot wat omgedraai het toe hulle die prys besef.

ME: ??

I will not have it any other way!

Want, deur die genade van Bo, het ek HOM gesien, net soos die Emmausgangers in Lukas 24, Hom skielik gesien het. Ek weet rêrig wie HY is. Dit is dit werd om oor Hom vervolg te word.

Want selfs daarīn……gee HY die krag.

Shalom.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s