Paulus…..die 13de Apostel……Nów I gét you, Dude!

Opgedra aan Willem, my man, wie my 100% steun en aanmoedig in al my ondersoeke, studies en aanhoudende soeke na meer van Jesus Christus. Met wie ek álles deurpraat en bespreek. My beste maat en klankbord. Lief jou.

************************************

Erens in my was daar nog altyd iets krapperigs oor Paulus. Ek weet nie regtig hoekom nie. Dalk oor ek dit nogals uit baie christene se monde hoor. Party sê hy is te arrogant. Ander weer, sê sy skryfwerk is out-dated en hou dus nie tred met die hedendaagse nie. Ander wonder weer waarom hy nooit getrou het nie. My persoonlike gevoel, is dat meeste Teoloë agter Paulus skuil, om vroue uit die bediening te hou. Sommige wil weer weet waarom die grootste deel van die Nuwe Testamentiese skrywes dan nou juis aan hóm toevertrou is. So asof God nie kan kies wie HY wil nie….dink ek dan in my stilligheid.

Hoe dit nou ookal sy, jy sal ook waarskynlik ‘n Paulus gedagte hê.

Dis nou juis oor my eie Paulus gedagtes, wat ek toe besluit ek wil meer oor hierdie man uitvind. Want as mens nie van iemand hou nie, glo ek vas moet jy alles in die stryd werp om daardie persoon te leer ken, sodat jy sy of haar optrede kan verstaan. Tensy jy weggestamp word…..dan sal ek nou nie aanhou nie!

Paulus stamp niemand weg nie. It’s up to you if you want to come closer or not.

Wat ‘n karakter. Sy naam doem vir die eerste keer op, in die Bybelboek, Handelinge. Hoofstuk 7:58, waar hy deelagtig is aan Stefanus se steniging. En in Handelinge, hoofstuk 8, lees ons die opskrif: Saulus vervolg die kerk. En in Handelinge 9:15 lees ons God sê: ” want Ek het hom gekies.”

Dan aanvaar ons hom onmiddelik as die onaantasbare wonder Godsman. Met reg. Hy het immers die grootste gedeelte van die Nuwe Testament geskryf…….kyk nogtans ‘n bietjie dieper, saam met my:

Saulus se naam word nie eenkeer genoem in enige van die 4 evangelies nie. Ook nie by die kruisiging nie, en ook nie met Jesus se hemelvaart nie. Maar hy het indiepte insae gehad oor die Galileër van Nasaret. Hy het detail geweet van die Galileër se wonderwerke. Hy was verheug oor die kruisiging…..die “probleem” was doodgemaak en begrawe.

Toe bevind hy hom in geweldige opstand teen die Nasareners. Hulle was die volgelinge van Jesus. Dis eers later dat die Griekse bevolking van die Christene begin praat het, as volgelinge van Christus. Maar Saulus en sy trawante het van die Nasareners gepraat. En hūlle moes nou vir eens en vir altyd uitgewis word en klaar. Genoeg is genoeg. ‘n Spul simpel ongeleerdes, wie nie wil end kry om mense te mislei oor die sogenaamde Messias nie! Stefanus se steniging was duidelik nie genoeg nie……nou sal Saulus self die hand aan die ploeg slaan en die Nasareners finaal uitwis.

Die lank en die kort. Saulus het die kerk probeer uitroei. By implikasie dat hy die hoogste lui in die Joodse Raad, asook die sterkste priesters-korps en die hoë priester se toestemming en steun gehad het. Inderdaad ‘n vreesaanjaende invloedryke man. In Handelinge 9:13-14 lees ons dat Ananias vir God reguit sê hoe bang hy vir hierdie man is!

Dit blyk duidelik dat Paulus Jesus Christus beslis nie vervolg het vir ambisie, vir status of vir geld nie. Inteendeel. Die Galileër was vir hom ‘n ergernis. So waarom, en waarmee en waarvoor het hy Jesus se volgelinge, dus Jesus self, so vervolg en uitgemoor? Omdat hy duiwel besete (evil) was? Nee. Baie beslis nie.

Paulus was besny, van geboorte af ‘n Israeliet, uit die stam Benjamin. Paulus was ‘n egte Hebreër en in wetsopvatting was hy ‘n Fariseër. Hy was inderdaad ‘n passievolle ywerige onderhouer van die wet van Moses, en hy het van Abraham afgestam. Lees gerus Filippense 3, en ook 2 Korintiërs 11:21-22.

So wat was sy struikelblok? Hy het Jesus immers sien optree…..al was dit bes moontlik op ‘n afstand. In wetsonderhoudings vergaderings, het hy vir ure saam met ander wetsgeleerdes gesit en berraadslaag oor hierdie Galileër se godslastering…..soos wat hulle Jesus se optredes en prediking genoem het. Hy het van elke wonderwerk gehoor, asook van Lasarus se opwekking uit die dood. Hoe op aarde is dit moontlik dat hy, so diep godsdienstig, so slim, so passievol vir God, die Galileër, Jesus, ontken en verwerp het!!!!? Regdeur, selfs tot na die kruisiging…..en nog langer, selfs tot na die aanskoue van ‘n gruwel sterfte van ‘n gelowige. Dit is nogals die moeite werd om hieroor na te dink……..???🤔

Die antwoord is eenvoudig. Sy VERSTAND was sy eie grootste vyand. Sy slimmigheid was sy blok. Sy geleerdheid het die Gees teëgestaan. Stefanus het dit immers reguit vir hom gesê. Handelinge 7:51-53. Paulus was heidens in sy hart, weens sy verstand! En ‘n heidense hart, maak ‘n deur oop vir boosheid. Vir moord.

On topic off topic……sien Lukas 24:45. Is dit moontlik dat jou verstand, ook die Gees teëstaan, en die Skrif vir jou net storietjies is? “Toe open Hy hulle verstand om die Skrif te verstaan.”

Paulus lê later inderdaad baie klem daarop dat GOD die wysheid van die wyses vernietig, en die geleerdheid van die geleerdes sal Hy tot niet maak. In 1 Kor.1:18 tot by 1 Kor. 2:16, verklaar en bely Paulus hierdie ommekeer van sy eie slimmigheid na ‘n nuwe ewige leermeester, naamlik die Heilige Gees. Paulus verwerp sy eie geleerdheid en welsprekendheid, om ten volle staat te maak, op die krag van God. 1 Kor. 2:1-5.

In 1 Kor. 3:18-23 waarsku Paulus teen misleiding van mense se wysheid en hul eie slinkse planne…….want hy ken dit. Dis dan juis waaruit Jesus Christus hom bevry het.

Saulus was baie tevrede met homself. Hy was 100% oortuig dat wat hy doen, vir God is, en tot God se eer strek. Nêrens bleik dit dat hy om bevryding gebid of gepleit het nie.

Nogeens ‘n openbaring!

Niemand wie intellektueel selftevrede is, sal ooit vra of bid vir bevryding nie. Hulle werk sal alles ook vir God gedoen word……met hulle verstand. Hulle sal elke Gees vervulde Christen teëstaan, verwerp of vervolg, of bespot…..en hulle sal profete doodmaak. Hulle sal onleerbaar wees en sommige sal selfs bevele uitdeel, aan dié wie húlle moet dien, in die naam van God.

Dit is juis húlle wie Paulus se skrywes sal verdraai, misbruik en na eie gewin sal interpreteer. Hulle sal ontken dat die Heilige Gees steeds op mense kom, en hulle sal geleerd en slim wees. Hulle intimidasie sal juis hulle geleerdheid wees. Hulle sal geen Jesus volgelinge aantrek nie……maar eerder van hulle ontslae raak. Paulus verwys na hierdie “hulle”; in 2 Korintiërs 11:13-15.

Die coin het inderdaad vir Paulus gedrop. Hy sê…..

“Om Christus Jesus te ken, oortref alles in waarde. Wat vir my ‘n bate is, beskou ek as waardeloos, ter wille van Jesus Christus. Al wat ek wens is om Christus te ken. Ter wille van Hom het ek alles prysgegee. Maar wat my betref, mag God verhoed dat ek ooit oor iets anders roem as oor die kruis van ons Here Jesus Christus, want deur die kruis is die wêreld vir my dood en ek vir die wêreld.”

So klink ‘n sondaar/heiden/ongelowige/skeptic/slimme/wetsgeleerde/godsdienstige/……… as Jesus Christus vry gemaak het – Johannes 8:36, en die Heilige Gees die ware Teacher word en is. 1 Joh. 2:27.

Ek laaik vir Paulus. 😉

SHALOM!

Erkenning: Jaco Thom, Skrywer en predikant van die NG Gemeente Toringkerk in die Paarl. (my tuisdorp).

My Skrywe is Geïnspireer deur Jaco Thom se verhaal oor Paulus, getiteld:

PAULUS, die dertiende Apostel,

Christelike Uitgewersmaatskappy, Eerste uitgawe 2004.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s