Dam se Eende

Ek weet nie van julle nie, maar my familie, praat altyd van: “Soek jou dam se eende”; of “Hou by jou dam se eende”. By implikasie, vereenselwig jou met mense wie jou tipe waardes het, min of meer jou tipe opvoeding, jou geloof en ter bonus, dalk ook jou belangstelling en intellek.

Ek glo egter dat “dam se eende” ‘n dieper, onverstaanbare geestelike aspek insluit waarop ons nie ons vinger kan lê nie. Hoe is dit moontlik om in Turkye te beland, en te voel of jy daar gebore was? Hoe is dit moontlik dat jy iemand by ‘n kuierplek, ‘n kamp-plek of by ‘n stapklub ontmoet, en julle beleef woordeloos of julle mekaar al lewenslank ken?

Waarom kan die geringste onbenulligste aksie van een persoon op face book, jou koors so opjaag dat jy hom/haar wil unfollow?

Tog kan jy die maniese-skisofreen in Stikland gaan besoek, of vir die ou oom in die Ouetehuis, wat na medisyne en motbolle ruik, sjokolade neem, en 3 ure by hom sit?

Daar kan 5 Bybelstudiegroepe wees, maar jy pas werklik net in een van hulle. Almal glo in Jesus, maar nie twee kerke kan met mekaar oor die weg kom nie. Is dit só verkeerd? Dalk nie………

Skole. Behalwe vir die prestige element, (almal wil in Gim of Boishaai wees😉) bestaan daar beslis so iets soos ‘n kind wie eerder in n “kultuurskool” moes wees as in n “sportskool”. Dit gaan beslis nie net oor belangstelling en talent nie.

Ek dink dit gaan oor “energie” (vibes). Dit is ‘n taal, wat nie woorde het nie. Somtyds bevind jy jou op ‘n plek wat dit vir jou “voel” of jy al vantevore daar was. Jy is letterlik soos ‘n “duck to water”; of jy ondervind die teendeel. Alles is prentjie mooi, maar jy wil net wegkom. Jou keel of bors trek toe. Vir geen sigbare of weetbare redes nie. Dis net nie jou plek nie.

Gister deel ‘n kosbare Godvresende vrou weereens die verhaal van Judas, met ons, in ‘n Bybelstudiegroep. Ek sit en verluister my aan haar, “like a duck to water”.

Jesus het geweet van Judas se planne. Judas was skielik nie meer gemaklik in die dissipelkring nie. Baie talentvol. Het selfs duiwels uitgedryf saam met die ander. Jip. Gaan lees maar. Jesus het vir die 12 dissipels mag gegee, daartoe.

Maar Judas sit om die nagmaal tafel met 30 silwer muntstukke in sy gedagtes. Ambisie. Dalk lê dit reeds in sy sak? Hoe dit ookal sy…..Jesus weet. Jesus buk, en was almal se voete. Ook Judas s’n. Jesus gee hom kans om sy waarheid te vertel, deur te sê: Een van julle is ‘n verraaier.

En Jesus sterf aan die kruis, ook vir Judas.

Waarom op aarde dan nou hierdie “twist” in my skrywe? Wat het Judas se Jesus verraaiing nou te make met dam se eende?

Alles.

As ons nie in die kring pas waar ons ons bevind nie, maar ons bly daar vas sit, staan ons die kans dat die Satan ons gedagtes gaan begin “prompt”. Soos hy met Judas begin maak het. Johannes 13:2. As ons nie na die waarskuwings rondom ons luister nie (Joh. 13:23) staan ons die kans dat die duiwel in ons kan invaar. Soos hy met Judas gedoen het.

Jesus het Homself oorgegee. Johannes 18:4-8. Hy het nie ‘n “Judas” nodig gehad nie! Judas het ‘n keuse gemaak.

Al het Judas vir Jesus Christus werklik geken, het hy nie in Jesus se kring ingepas nie. Daardie groepie dissipels was nie sy “dam se eende” nie. Hulle het nie dieselfde mindset gehad nie. Punt.

Nou kan jy argumenteer en sê, dat Judas so bestem was. God het hom daar geplaas. En iémand sou Jesus Christus verraai het. Van Hom probeer ontslae raak het. Hom probeer uitverkoop aan die vyand. Dit was so bedoel. Daar is selfs mense (gelowiges) wie so vêr gaan om te sê, as dit nie vir Judas se handeling was nie, was daar dalk nie ‘n kruis nie. Wee daai een wie sulke dwaalleer verkondig!. Jesus het Homself oorgegee. Sien Johannes 18:4-8. Christus het sy kruisdood 3 keer afgekondig, en sy doel waarvoor God Hom aarde toe gestuur het, vervul.

Die “Judasse” loop vandag nog onder ons rond. Hulle kom baie vroom voor. Hulle praat en vertel en verkondig Jesus Christus. Hulle kén Hom. Hulle word selfs deur Hom uitgestuur en doen sy werke. Maar hulle harte is koud, manipulerend, wel deurdag, liefdeloos, dikwels ambisieus, en hulle het net een doel: Raak van Jesus Christus “ontslae”. Hulle wag tot ‘n ander gelowige op sy/haar laagste punt is, dan zoom hulle in…….

Met wie gebeur dit? Met mense wie in kringe beweeg, waar hulle nie met die ander rondom hulle een van hart is, een van gedagte, een in gesindheid en een in ooreenstemming is nie. Daar heers dus onderlinge, smeulende, knaende onvrede. Al glimlag hulle vir mekaar. Maar hulle bly, want hulle dink hūlle kan vrede bewerk. Hulle het die resep, en die antwoord. Hulle weet hoe. Geestelike hoogmoed kruip in. Kwaadpraat begin, om maar een strategie van Satan te noem.

Die Woord van God sê: “As iemand die lewe lief het……moet hy sy tong weerhou van kwaadpraat en sy lippe van leuens. Bly weg van die kwaad af, en doen wat goed is. Soek die vrede, en jaag dit na.” -1 Petrus 3:10-11.

As jy jou dus bevind in ‘n situasie waarin jy die heeltyd onvrede in jou hart het, waar mense gedurig kwaadpraat, waar rusie en verdeeldheid duidelik sigbaar en hoorbaar is, en jou hart begin ook kwaadpraat, al doen jou tong nog nie so nie……jy bedink al kwaad.

Al maak jy wát, daardie onvrede wyk nie….meet en weeg gou die volgende paar dinge:

Jy bid. Jy voer selfs geestelike oorlog.

Jy praat die waarheid.

Jy werk nog harder aan jou “attitude”, en jy kastei jouself oor jy nie ‘inpas’ nie.

Ongeag hoeveel gawes of talente jy aanbied…..

Ongeag hoe groot jou geloof is, of jou vasbyt vermoëns……

Ongeag hoeveel jy gee, en gee en gee….

Weet jou energie, jou vibe, dat iets baie verkeerd is rondom jou. Jy kan dit nie “bewys” nie. Niemand weet daarvan nie. Sien Joh. 13:22. Maar jy weet.

Dalk moet jy jou hardkoppigheid laat staan, en erken, en besef. Jy pas nie daar nie. Keer die appelkar onderste bo, en sien hoe vêr dit jou gaan bring!? Die kanse is goed dat jy voel net jy is reg, en al die ander rondom jou is verkeerd. Die kanse is goed dat al daai onvrede, al laaaaankal al die tyd jóú vibes en jou versteekte negatiewe energie is, wat jý afgee. Onwetend? As die Gees jou gedrag bepaal, sal jy toelaat dat die Gees jou in die waarheid lei. 1 Joh. 2:27.

Dink jy steeds jy kan nie ‘n Judas word nie?!!! Pasop! Pasop verskriklik. Galasiërs 6:1-8 is ‘n enorme WAARSKUWING.

Beskou dan hierdie skrywe as ‘n wake-up call. Ek weet nie hoeveel waarskuwings Jesus vir ons gee as ons die Judas baadjie beginne aantrek nie. Die Judas baadjie, is o.a. woede, gierigheid, ambisie, jaloesie, valsheid. Dit kruip baie stadig nader, en virséker ongesiens.

Seën liefs die “tribe” en stap weg. Gaan op ‘n reis, sonder jou af, en gaan besin ernstig oor jou “dam se eende”. Dit mag wees dat jy ‘n ander kerk moet gaan soek, of ‘n ander stapgroep, of ‘n ander 4×4 klub, of ‘n ander boekklub. Nie ‘n ander man of vrou nie!!!!! Inteendeel. Jy kies dalk hierdie verkeerde “tribe” bo jou man of jou vrou en só dra jy net meer en meer onvrede by jou eie huis in….onwetend.

Dank GOD vir al die seëninge wat wel daar was. Alles begin aanvanklik goed en mooi en met hoë verwagtings. Alles is ‘n leerskool. Geen verhouding is sonder rede of doel nie. Maar jou robot lig moet groen wees. Jou lig moet VREDE wees. Die rooi ligte sal flikker. Die rooi ligte slaan later nooit meer na groen toe nie. Jou hart beginne bloei. Jy bly in die “rooi”. Dan is jy in gevaar. In gevaar dat die Satan jou kan beetpak, en jou tog te lekker kan inspan om sy doel te bereik van rusies, jaloesie, woede, haat, nyd, afguns, verdeeldheid, skeuring en dergelike dinge.

As jy inpas, sal jou gawes, jou talente, jou vriendelikheid, en ja, selfs jou norsheid, jou swakhede en jou tekortkominge omarm word. Jy sal dien, en jy sal bedien word. Daar sal medelye vir jou wees, en bemoediging in oorvloed. 2 Korintiërs 1:5. Jy sal nie aanhoudend hoef te keer vir jou rug nie. Jy sal nie jouself hoef te “bewys” nie. Jy sal nie minderwaardig voel, of waardeloos nie. Jou laste sal vir jou opreg, gehelp dra word. Jou 5 brode en jou 2 vissies wat jy aan te bied het, sal in liefde aanvaar word. Jy sal berge kan skuif, in liefde, al is jou lewe hoe gekompliseerd, hoe swaar, hoe deurmekaar of hoe uitgesorteer. Die vrugte van die Gees sal voelbaar, tasbaar, hoorbaar, sigbaar en lieflik vloei. Gal. 5:22-23.

Somtyds swem ons helaas in ‘n paar ontstuimige damme, of ons word sommer gou uitgeskop…..maar jou dam se eende moet jy vind.

Daai “vasbyt en druk deur afrikana konsep” is ‘n saak wat jy na God toe moet neem. Daar is so iets, soos té lank vasbyt en seerkry. God gee vir ons die gawe om te kan onderskei tussen die geeste. Nie tussen ‘demone’ nie, tussen die geeste. Sien Galasiërs 5. Al hierdie geeste is te vinde in Galasiërs 5:19-26. Jy het GEEN Bybelkursus nodig om te kan onderskei tussen hierdie geeste nie. Die Gees van God in jou, sal nie wīl dwell tussen hierdie geeste van die sondige natuur nie. (Gal. 5:19-21).

Waar die Gees van God is, is daar vryheid. En vrede. Romeine 14:17. Vrede en Vreugde is wat die Heilige Gees ons gee. Mits ons gehoorsaam aan God is.

Maak seker dat jy nie die een is wie die Heilige Gees bedroef of teëstaan nie.

Ek sluit af met ‘n kort getuienis:

Hierdie vrou het vir ons vertel dat sy te staan gekom het voor iemand wie haar verskriklike kwaad aangedoen het. Sy gesig was vol bloed en donkerte. Sy het gevoel om hom te wou dood maak. Skielik verskyn Jesus Christus agter hierdie man, en Jesus sê vir haar: “Do unto this man as if you would do unto me!”

Net daar ruk my hart. Die Here neem my 21 jaar terug, waar Hy my laat ingaan het na ‘n besete man, agter tralies, en ek saam met hom kon sit en huil……en toe vir hom bid. Hy was 13 keer gesertifiseer vir Stikland. God het toegelaat, dat daardie man, Jesus in my sien. Sonder dat ek enigsins daarvan bewus was. Hy is ontslaan en het kort na sy ontslag as ‘n “normale” man tot sterwe gekom.

MAAR ek het ‘n wrewel in my hart (gedra) teen 2 dood “normale” kinders van GOD, wie my bediening verwerp het, my geblind side het, my ge-ignoreer het, met my bediening fout gevind het, wie ander oortuigings in God as ek het, en wie my selfs uitgewerk het uit my eie dam.

Net daar, op die plek, ontvang ek genade en barmhartigheid van God se genadetroon af, deur die Hoëpriester, JESUS. Hy, wie medelye het met my swakhede, omdat Hy self getoets en versoek was. In al die tyd, het HY my gekeer, om nie ‘n Judas te word nie!!!!. Om niemand uit te lewer nie. Om nie kwaad te praat nie. Om vry te spreek. Om te vergewe. En om te seën.

Ek vergewe weer. Ek sal tot 70 x 7 keer per dag vergewe. Ek sien God se genade en waarheid! Ek huil en huil en huil……die huil van 2 Korintiërs 7:11.

Ek sien weer my beste vriend in Jesus, se hande op myne, Dinsdag, en sy innige hartsgebed vir my, dat ek vir ‘n tyd lank, so lank soos God wil, so lank soos wat HY weet ek dit nodig het, net in Jesus se arms mag lê……bid hy. Want GOD weet alles. Hy weet tot watter uiterstes ek beproef en getoets was. Ek sien die Lig, en ek kan selfs aanvaar dat ek dalk weer getoets sal word. Dit is wel met my siel. Geen toets sal bo my kragte wees nie. Jesus Christus genees.

Hy belowe my, HY sal weer vir my ‘n dam gee, vol van my eie soort eendjies. Ek visualiseer my nuwe dam……Ek moet net geduldig wag.🙏🙏🙏

SHALOM.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s