Evil Plaasmoorde: Wat as dit mý of jou oorval?!?! Ons MOET hierdie vraag in die oë begin kyk. 😱🥺👀⁉️

Ek lees vandag ‘n face book post oor die onlangse Bonnievale moord en aanranding. Die wreedste van wrede plaasmoorde. Elke parragraaf is ‘n dolksteek van pyn, en skok en woordelose vrae en uitroepe van woede, woede, woede! Soveel so dat ek die Here instantly dank vir die Psalm oor “woede”; psalm 76:11.

Hoe kan ‘n mens NIE onbedaarde WOEDE in jou gemoed hê, as jy so iets lees nie? Net lees. Jy was nie daar nie! Dit het nie met jou of my gebeur nie. Nog nie……

Dan beginne lees ‘n mens al die comments. Hoekom? Want jy wil ook comment. Jou hart het immers klaar ge-comment, toe jy die verslaggewer se skrywe oor die plaasmoord gelees het. En stilweg wil jy eers jou comment vergelyk met die dapperes, gelowiges, die woedendes, geskoktes, godsdienstiges en dies meer, wie reeds ge-outcry het, sodat jy kan kies en besluit met wie jy jou gedagtes wil “line-up”.

Die comment wat my die diepste raak, is die man wie in alle liefde en erns en benoudheid, vra: “Hoe kan GOD so iets toelaat? Sal iemand my groot asseblief hierop antwoord, want ek verstaan rêrig nie!”……..lees ek die man se text.

Verpersoonlik en verteenwoordig hierdie man se vraag nie inderwaarheid elke liewe gehoorsame en menslik getroue kerkganger en “abiding citizen of SA”, se hart nie?

Teoloë wil altyd graag, en soms baie vinnig, die Godly Bybelse antwoorde deurgee. Ek tel onder hulle.

Maar was ek al OOIT in ‘n situasie waar sulke EVIL inkom? Wat gaan ek werklikwaar doen? Ek, die pastoor, die Woord verkondiger, die Preacher, die Biblical Teacher……as ek EVIL werklik in die oë moet kyk? Gaan ek al my “Bybelversies” onthou en hulle gou oproep of uitpluk of hardop uitskreeu? Het ek enigsins wapens, wat ek kan gryp? Gaan ek BID, as my mond nie met kookwater verbrand word nie, of gaan ek soos Stefanus in Handelinge, stil sit en aan God my gees oorgee? Wat gaan ek doen?!?!?!?!?!?!?!?!?

Ek weet nie.

God help my, want ek weet nie. En GOD wees my genadig dat ek dit nie hoef deur te staan nie. Maar God wees my nog meer genadig dat ek nie geestelike laste op ander lê, wat ekself nie eens weet of ek dit sal kan nakom nie. Talk is cheap. Preaching is easy.

Ek en Willem gaan kombuis toe en ek maak tee. Ons beginne praat met mekaar hieroor. Daar is teorieë oor swart mense se kultuur verskille jeens blanke kultuur. Daar word beweer dat swart mense glo (en wysgemaak word) die geld van die boer lê onder sy matras. Of dit is in sy kluis. Kyk sy huis. Kyk sy boerdery. Hy hét geld……dis in die huis. Gaan roof dit.

GOD sê in die Bybel, ons kan nie vir twee base tegelyk werk nie. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Matt. 6:24.

Hierdie Mammon god se dienswerkers (mense wie demonies beset is); gaan dus in daardie plaashuise in, en as die bose geeste nie die geld kry nie, neem HAAT (evil) geheel en al oor. Maar as die Mammon dienaars die geld wel kry, neem die haatgees steeds oor. Dit is een teorie. Efesiërs 6 praat oor die gelowige se stryd, wat nie teen vlees en bloed is nie.

Baie glo dat GOD staan en toekyk, en die moorde en wreedheid daarvan toelaat. Dat HY dit kan keer, maar HY wil nie……..en dis nou net hier waar Satan en sy demone, hul tweede hou inkry. Satan word nie vir niks die Accuser genoem nie. Dis NOOIT hy nie. Hy het GOD van die begin af verwerp.

Die skrywer, Jaco Thom, beskryf hierdie strategieë van die Satan, hoe hy uit die hemel gegooi is, en hoe hy die aarde deurswerf, soos ‘n brullende leeu rondloop, en op soek is na iemand om te verskeur en te verslind. Al van Genesis af……en dit duur steeds voort. Die boek, is getiteld: Die Hemelbodes. ‘n Roman oor engele in diens van GOD en die mens.

Hebreërs 1:13-14 handel en praat oor die engele.

“Is hulle dan nie almal geeste in diens van GOD, wat Hy uitstuur om dié te dien wat die saligheid gaan beërf nie?”

Ek gaan geen uitleg oor engele hierso gee nie. Ek self is tans besig om hulle optredes regdeur die Ou Testament te bestudeer. Ek weet eintlik (nog) niks van hulle af nie.

Ek en Willem sluk ons tee, en kyk vir mekaar. Met die vraag: So wat staan ons te doen teen sulke evil?

En ons besluit 2 dinge:

1. Om nie deel te neem aan vervloekings FB comments nie.

Die aartsengel Migael, in die Bybelboek Judas, se optrede teenoor Satan, word in vers 9 beskryf. Selfs hy het die Satan nie vervloek nie…….Daar staan geskryf:

“Toe hy met die duiwel gestry het oor die liggaam van Moses, het hy hom dit nie veroorloof om die duiwel te beledig en te veroordeel nie, maar hy het vir hom gesê: “Die Here sal jou straf.” – Die Brief van JUDAS, vers 9.”

(Judas is die 2de laaste Bybelboek (Brief) in die Bybel. Net verse. Geen hoofstukke.)

Ons tweede keuse, doen ons biddend.

2. Om te bid, en te hoop en te vra en te begeer, dat indien sulke evil ooit op een van ons, of ons kinders sou toesak, God behoed ons, dat GOD se GEES dadelik en sonder twyfel teenwoordig sal wees, en dat God se wil sal geskied. Ongeag hoe die omstandighede blyk te wees. Dat ons nie bo ons kragte versoek sal word nie, en dat ons soos Stefanus, begenadig sal word, om as God se kinders, net soos Stefanus te kan wees. Sien vers 60, van Handelinge 6:8-60. Dit is dit werd om hierdie hele Skrif te lees.

Hoekom?

Is daar dan enige ander KEUSE, as ons geloof, wat ons het…..selfs al is dit so klein en so min soos ‘n mostertsaadjie???? NEE. Daar is nie.

GOD HELP ONS!!!!

My innige meegevoel, simpatie, skok, gebede, seënwense en versterking deur Jesus Christus, aan hierdie hele familie van hierdie onbewoordbare wrede moord, en aanranding en skending van hierdie Bonnievale boer en sy geliefde vrou. Hy is sonder twyfel by God. Mag die HERE JESUS CHRISTUS vir haar wie oorleef het, vertroos, versterk, bekragtig, en haar volkome genees. Mag hierdie vrou en haar familie, deur hulle lewe, deur hul woorde, gedagtes en dade, eer bring aan GOD. En mag hierdie man se dood, uitloop tot eer van GOD.

*Sy dood, gee dat ons almal ons eie Christenskap en geloof in her oorweging kan neem.

*Sy dood gee reeds dat gelowiges net nog meer gelowig BID en saamstaan.

*Sy dood, bring mee dat die LIG, al sterker skyn.

*Sy dood, bring medelye en wysheid van Bo (Jakobus 3:17-18); af aarde toe, op maniere wat ons self nie kan bid of kan dink nie. GOD is Koning.

Ek sluit hierdie skrywe af met die volgende woorde:

Die Openbaring 19:13 “Hy het klere aangehad wat met bloed deurweek was, en sy Naam is: “Die Woord van God.”

SHALOM.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s