Ek is eintlik ‘n “dominee”; en nie ‘n “pastoor” nie. 😉🤦‍♀️😆

Tyd om iets wat my baie na aan die hart lê, duidelik te maak.

Baie passievolle gelowiges is vreeslik eager om vinnig ‘n Bybelskool kursus of 2 êrens te doen, en dan hom of haarself te verklaar as ‘n opgeleide Pastoor.

1. Jy “ordain” NIE jouself NIE.

2. GEEN Bybelskool Kursus MAAK van jou ‘n Pastoor nie. Net die kweekskole by Universiteite maak van mense “dominees” of dan nou “leraars”.

3. Nie alle Kursusse is Gees geïnspireerd nie! Inhoud kan bedrieglik en baie afgewater wees. Selfs misleidend.

4. As jy nie jou lewe kan neerlê daarvoor dat GOD jou gesalf en geroep het as sy Dienaar nie , Galasiërs 1:15-16, is jou “werke”; mense-werk, en erger nog, dit kan selfs tot jou dood lei. Ek praat hier van hulle wie die pullpit bestyg met verkeerde gesindheid of totaal ongeroepe. “Geroep/beroep” deur mense dalk, maar NIE deur God nie.

5. As jy n Pastoor is, en jou werke draai om jouself, en jou ambisies, en wat jý wil vermag, eerder as om die kruis te verkondig, en wie Jesus Christus is, Galasiërs 6:14; mag jy ‘n duur prys betaal. Is jy bereid om met die heiligheid van God se Woord, te speel?

Jesus het die duurste prys ooit betaal. Hy is al die lof, al die eer en al die roem en verheerliking waardig, soos geskrywe is in Die Openbaring. Laaste boek in die BYBEL. Waarom sou n mens op en in homself roem, wat niks bygedra het tot die kruisdood, behalwe sy sonde nie!?!

6. Niks kom maklik nie. Maar om van God te leer in n Bybelskool, maak ook nie dat jy die Bybel skielik uit jou kop uit ken, en nou ander kan “leer” nie. Jakobus 3:1 waarsku hieroor!!!
Wie Skrif deurgee aan iemand anders, sal self kan sê of hy/sy die gawe ontvang het, om te kan profeteer! Sien 1 Korintiërs 14:1-4.

7. GOD deel sy genadegawes, Romeine 12:6-8, sy verskeidenheid bedieninge, Efesiërs 4:11-16, 1 Kor. 14, en ook die verskeidenheid kragtige werkinge, 1 Korintiërs 12:6-11, en 1 Kor. 14, …..uit aan wie HY wil, en soos HY wil, en wanneer HY wil.

GEEN papiere gee vir ‘n gelowige een enkele van hierdie gawes nie! Vra maar vir Paulus. En nog minder durf jy staatmaak op jou geslag, jou geld, jou afkoms, jou geboorteregte of jou eie verstand. Man of vrou. Griek of Jood. Slaaf of vry. GOD kies. GOD salf. GOD rig op. GOD seën wie HY wil, in Jesus Christus. En dít maak dat almal een is. M.a.w. dit bring ons daarby dat almal dieselfde is, (God trek niémand voor nie); maar elkeen het net verskillende gawes en bedieninge. Rom. 12:6-8 Ef. 4:11.

8. Ek was in Elpetra ingeseën as ‘n Pastoor, deur ‘n ander Pastoor. Oordeel of beoordeel self die waarheid van hierdie “titels” wat dikwels so lukraak aan Woord verkondigers, uitgedeel word, of nog erger, sommer deur hulself geclaim word.

Ek skaam my nié vir wat GOD my gegee en waarmee Hy my geseën het nie. Selfs al word dit verwerp tot my dooddag toe. Ook loop ek nie “te koop” met ‘n titel nie. Galasiërs 1:10; is my krag, maar ek mag trots wees op wat GOD my gegee het. Galasiërs 6:4-5.

Daar is GROOT konflik, stryery, verwarring en menings verskille oor die “PASTOR”-bedienings gawe, genoem die “Herder” van die vyfvoudige bediening in Efesiërs 4:11. Elke tweede een word sommer ‘n “Pastor” genoem.

‘n PASTOR/ HERDER, pas ‘n groep mense op en sien om na hulle emosionele sowel as hulle vleeslike behoeftes! Sien die Amplified Bible: Ephesians 4:11…..some pastors (shepherds of a flock). In die tyd van die Bybel, was hierdie taak dag en nag verrig. Moses was ‘n herder. Sonder enige twyfel. Vir langer as 40 jaar. Maar die Een ware Herder, inderdaad, is Jesus Christus!

The EVANGELIST is “a preacher of the Gospel, a travelling missionary.” Paulus is die beste voorbeeld. Ook die vrou by die put. APOSTLES are special messengers (Petrus). Sien die kenmerke van ‘n ware Apostel, in 2 Korintiërs 12:12……hulle kenmerke is “tekens” en “wonders” en “kragtige dade”.

a PROPHET:

Sien Anna, die profetes, in Lukas 2:36. The Amplified Bible’s description of a prophet/prophetess, is “an inspired preacher and expounder.” (Expounder means to explain or set forth a theory.) Dis presies wat Anna doen. Lees haar woorde oor Jesus in Lukas 2.

My gevolgtrekking: Ek het dus saam met 2 ware Pastors gewerk. Die titel “Pastoor”; kom my GEENSINS toe, op grond van Ephesians 4:11 in die sin van die waarheid rondom die Jesus gegewe vyfvoudige bediening nie.

Ek het ongetwyfeld die gawe van teaching ontvang. Soos wat ek tans hier sit en doen…….ek TEACH. Ek verduidelik die Skrif, soos en wanneer die Gees dit gee.

9. Pastoor Trevor Brandon (vanaf 1999, en studies vanaf 2004-2007) en Pastoor Stoffel Februarie, (2008- tot vandag toe) was, en is my voorbeeld Pastore van ware PASTORS, volgens Eph. 4:11. Ek daarenteen, kan hulle weer help met lering uit die Skrif.

Ek dank hulle beide vir hulle bereidheid om soveel tyd, soveel geleentheid en soveel ondervinding en ervaring en wedervaringe, vir my te kon gee op die gronde waar hulle so lank die Here se Naam groot gemaak het, en honderde mense waarlik geflock en ge-pastor het. Biblically en legitly korrek, alvorens hul “titels”. Deur die wil van GOD, was ek vir baie jare lank deel van hulle, terwyl GOD my in daardie tyd opgerig het, om n teacher te wees van sy Woord. Dit is presiés wat ek in Elpetra was. ‘n Teacher. Nie n “Pastor” nie.

Ek glo tot vandag toe vas, dat God wel hierdie “titel” van Pastor Karen, vir my toegelaat het, as beskerming teen aanvalle in hierdie spesifieke rehab sentrum.

Pastoor Trevor het destyds vir my gesê: “My Sis. The WORLD wants papers.”

SLOTSOM:

10. GEEN werk of diens vir GOD gaan OOIT verlore nie. En elkeen se werk sal met vuur getoets word, wanneer Christus kom. As iemand se bouwerk bly staan, sal hy beloon word. As iemand se werk verbrand, sal hy nie beloon word nie. 1 Korintiërs 3:10-15.

Dalk tyd dat die Waarheid ván, en oor die 5-voudige bediening REG verstaan moet word, korrek oorgedra moet word, en saam moet beginne vloei?. Tog hou die mensdom aan om alleen te wil bly kraai op sy eie mishoop…….en ons hou aan om “titels” verkeerdelik uit te deel……of om daarop te fokus. Titels is mens georïenteerd. Bediening deur ontvangde gawes, is God gerig.

Hoe kan Efesiërs 4:12 ooit gehoorsaam word, toegepas word en gebeur, (IN DIE KERK); as elkeen van hierdie bedieninge eenkant êrens rondhang of alleen wil koning kraai of die ander een se God gegewe bediening misken?

Ephesians 4:12 “His intention (JESUS) was the perfecting and the full equipping of the saints (His consecrated people), that they should do the work of ministering toward building up Christ’s body (the church.)” – Amplified Bible.

Ter afsluiting, vir al die NG kerkgangers wie hier sal lees. Die woord “Dominee”; het later verander na “Leraar”; wat beteken, TEACHER…..Ek is dus eintlik Ds. Karen Theart. 😉Of Leraar Karen Theart, maar nou het ek weer nie 7 jaar kweekskool en n Universiteits graad agter my naam nie. 🤔🤦‍♀️Dus is ek nie ‘n “dominee” nie.

Ek is ‘n kind van God wie baie graag die Woord wil teach en sal aanhou teach. Die Skrif sê, daar is nie een regverdig nie……selfs nie een nie……Romeine 3. Titels het ontaard in “wetsonderhouding”. Ons is almal uit genade gered en ons gawes behoort nie eens aan onsself nie. Niemand het dus iets om op te roem nie.

Kom ons kom terug na die waarheid van GOD se woord. Laat ons ons gawes inspan en ten goede gebruik, om mekaar te stig en op te rig en op te bou.

Besluit dus maar self wie doen “reg” en wie doen “verkeerd”. Wie dwaal, en wie nie. Elkeen moet oortuig wees van sy eie opvatting.

Ek is oortuig van myne.

Ek loof en prys GOD vir sy goedheid. Aan sy liefde is daar GEEN einde nie.

SHALOM.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s