Die “verkeerde” JESUS-begrip.

Hierdie skrywe dra ek op aan elke Woord verkondiger wie nié opgee, en omdraai, wanneer die vuur kom nie!!! En kom, gaan Hy kom…. 1 Kor. 3

Johannes 6:41-71. Kernverse: 66 en 67. “Baie het omgedraai, en nie meer saam met Hom gegaan nie.”

**********************************

Dit voel vir my of hierdie nie ‘n “maklike” skrywe gaan wees nie, maar beslis ‘n brood noodsaaklike ene. Ek voel op hierdie juisste sekonde amper soos ek destyds gevoel het in Elpetra, voor elke Sondag preek. Ek berei myself vir dae lank voor in gebed en in die Skrif en in meditasie, net om 5 minute voor my “preektyd” GEEN idee te hê wat ek vir die gehoor gaan sê nie!!.

Dit is die mees scarry’ste oomblik (elke keer); maar ook die mees gerusstellendste oomblikke , elke keer want ek weet die Gees gaan “inskop”……so min of meer binne 3 na 5 minute toe. Die oomblik wat ek my “notas abdikeer”; open met GEBED, en geheel en al oorgee, en Hom onvoorwaardelik vertrou.

(Ek hét mos voorberei……is gewoonlik my laaste vleeslike gedagte)

Ewe skielik is dīt hoe ek vanoggend voel/dink en gedring word om te praat.

Waaroor?

Oor hoe “verkeerd” ons wie predikers is, vir JESUS kan oordra aan mense wie swaar ly!!!!!!

En dis nou waar die geskokte stilte in die gehoor hul ore laat spits. Want watse nonsens gaan hierdie vrou nou praat!? Of die ander kant……in die gehoor sit ‘n ander prediker met ‘n ander dogma, gereed om my woorde onder sy vergrootglas uitmekaar te trek. Kom ek “krit” gou hierdie preek/skrywe. Bombs away……please DO.

Ek haal my geestesoë onmiddelik van my gehoor af, want ek is al bekend met hulle kritiek. Ek gaan praat oor hoe verkeerd JESUS oorgedra is, en steeds word, aan bv. dwelmverslaafdes. Het ek NOU jou aandag?!!

Maar eers wil ek kom by my eie spiritual exile. Dit is soos om in ‘n gang af te stap van ‘n kasteel en skielik gaan ‘n valdeur onder jou oop. Jy val. Jy het dit nie sien kom nie…..of dalk het jy, maar jy het vas geglo jy is geestelik “sterk genoeg”. Jy gaan die valdeur(e) dodge and dive. Jy gaan versigtig bo oor hulle trap, want jy dink jy ken ‘n val deur. En dan eensklaps, trek daai valdeur onder jou oop en jy val. Kom ek verkort hierdie beskrywing, deur te sê: Jy word uitgehaal. Eensklaps. Uit alles wat vir jou bekend en reg was. Uit alles wat jou dan altyd “goed laat doen het”.

My valdeur se naam was “Bediening aan dwelm-verslaafdes”. Jou valdeur se naam is “Finansies”. Jou beste pal se valdeur se naam is “Sy Huwelik”. Jou skoolkennis op FB se valdeur se naam is “Verkragting”, en die een van wie jy in die koerant lees se valdeur se naam is, “‘n Plaasmoord”. Nog iemand se valdeur se naam is, “Die dood van ‘n geliefde”. Ander valdeur-name is, Werks-Afdanking; Kanker; 9/11; Die dood van ‘n kind, of seker die ergste, die Nie-dood van ‘n dwelm-swerwende-verslaafde kind! Hoe dit ookal sy, jou valdeur(e) het name. Die naam van die gebeurtenis.

Elke ander persoon se valdeur is jou worst nightmare. Of beter nog, jy dink jy is geestelik so sterk, dat jy al elke valdeur oorkom het, en daar nie vir jou enige valdeure verder is of sal wees nie. Jy het hulle soortvan al almal ge-suss. Dit mag so wees. Maar indien jy in laasgenoemde kategorie val, behoort jy absoluut oor te loop van compassion /medelye met elkeen wie onder in die put van sy of haar valdeur lê en krepeer. Jy gaan hulle kan raaksien, kan uitken, kan nader, kan bemoedig en hul laste kan en wíl help dra. Let wel, jou nie vír hulle valdeur verantwoordelik maak nie……maar hulle BEMOEDIG terwyl hulle in hul put lê.

Hoe? En dis nou hier waar my “preek” momentum beginne kry. Dit is hiér waar ek vir jou wil vertel hoe verkeerd jy dalk van Jesus gehoor het, toe jy in jóú put gelê het. Want natuurlik het jy Hom gaan soek toe jou put kom. Hoe dan anders? Dit is dan juis die plek….ín die put….. wanneer die meeste van ons HOM soek, of Hom behoort te soek.

Sommiges raak bitter in hulle putte, of te trots (opstandig) en soek Hom nie, maar beskuldig Hom. Ek wil nie nou by hūlle stilstaan nie. Ek wil kom by hoe “verkeerd” HY dalk aan jou oorgedra was toe jy in jou put gelê het……so bare with me.

My rede hoekom ek hieroor wil en kan en mag en sal praat, is omdat ek self skuldig was aan hierdie “verkeerde oordraging” van Jesus Christus. Nie per sý oor ek Jesus verkeerd oorgedra het nie. Maar omdat ek myself aanhoudend in establishments bevind wie HOM verkeerd oordra, of kom ek sê, wie Jesus net “halfpad” oordra: Dit klink só:

Die Evangelie word opgedis, aangebied en verkwansel as ‘n KITS OPLOSSING:

“Ervaar jy probleme in jou lewe? Val jou lewe uitmekaar? Worstel jy met onoorkomelike swaarkry wat dreig om jou hele lewe te oorrompel?”

Ons het die antwoord! Uiteindelik is jy op die regte plek! Welkom broer/suster! Ons ken hierdie pyn! Gee net jou hart vir Jesus Christus, en jy sal sien, en beleef en ervaar en erkén……dit is ál wat jy moes gedoen het! Al jou probleme gaan verdwyn.”

Jy sal ons flagg-ship-getuienis-word van hóé suksesvol ons (kerk/bediening/instansie/rehab) is……dink en hoop ons in stilte. En ons vryf ons handjies teenmekaar van blydskap oor hierdie gewillige sondaar wie na “ons” toe ge kom het……..”

Klink dit bekend vir jou wie hier lees? Het hierdie wonderbaarlike bediening jou getref…….of het jý hierdie wonderbaarlike bediening straks te oorywerig aan iemand anders oorgedra? Selfs soms ook sommer deur jouself voor te gooi as die “wonderlikste bewys” hiervan? Alles humble en so goed bedoel.

Wel. Ek hét. En ek sal NOOIT weer nie, so help my GOD!!!!!!!!.

Hou vas. Lees verder……

Ek het dit onbewustelik gedoen. Saam met ander Woord verkondigers in instansies waar dwelmverslaafdes aangekruip gekom het (en steeds doen) vir hierdie blitsige 3 maande complete change bediening. “Wonder-werk”. Net om male sonder tal terug te val en oor en oor en oor terug te kom vir hierdie Jesus-coin wat nog nie gedrop het nie….nie die pastore se “skuld” nie, though???. 🤔 En die instansie maak nogeens ‘n geldjie uit hierdie terrible back-slider se sponsors!!!!!!!! Jip. Dis hoe dit is.

Het jy al evangeliese beroepe gehoor wat soortgelyk is aan hierdie een? Dalk net baie mooier gesugar-coat, maar sonder twyfel dieselfde. Hoe weet ons dit? Niemand “kom reg nie”. Inteendeel, hulle word erger. In die dwelm bedryf val hulle weer en weer terug, en in die “sugar-coating-kerk-bedryf” baklei die christene al meer en meer, val die huwelikke al meer en meer uitmekaar, of daar is coming and going lidmate by die hordes. Die kerk bly ook op die manier aan die gang. Daar is mos nie ‘n mes onder jou keel nie. Jy kan kom en gaan soos jy wil.

Later word dinge vieslik……..weggesteek. Toegesmeer. Ek noem dit sommer die “civilised back-sliding”. Niemand gee om nie. Niemand kom soek jou nie. Die Satan kry al meer en meer die skuld, en hy word al meer en meer verhoog en ge-eer. En Jesus Christus se bediening word ‘n mockery. Wat die Satan wel doen is, ……hy lag.

SMEULEND EN BROEIEND stu die dinge voort, ONDER AL DIE SUGAR COATING EN DENIALS.

Waarom gebeur dit? Die antwoord is eenvoudig. Eintlik simpel eenvoudig:

In ons (wie die evangelie bring/bedien) is daar hierdie oor gretigheid en ywer om mense na Jesus toe te lei (in alle opregtheid). In ons entoesiasme om mense te oorreed om Jesus te kies, maak ons aan hulle beloftes wat Jesus NOOIT gemaak het nie, en ook NOOIT gaan maak nie. Ons doen dit selfs, sonder om woorde te gebruik. Cliché/Touché. Sonder om die REGTE woorde te gebruik.

Die waarheid is, Jesus het NOOIT belowe om ons moeilikhede, of ons swaarkry, of ons lyding weg te neem nie. Net ons sonde. Hy sal wel daarín wees, saam met ons.

Inteendeel!

Hy sê juis ons gaan hierdie swaar dinge tegemoet stap, as ons Hom volg. Ons gaan deel hê aan sy lyding, sowel as aan sy opstanding. Ons gaan getoets word. Ons gaan uitgelewer word. Ons gaan vervolg word. Ons gaan dit swaar hê in hierdie wêreld, maar ons swaarkry is gering en dit gaan gou verby. Ons gaan gespot word, uitgeban word, vermei word en vals beskuldig word. Ons gaan beledig word, sleg gesê word en ja, ons gaan in putte gegooi word. Verál en juis wanneer GOD vir ons iets groter in gedagte het…..

Lees Filippense 1:29. Dit staan daar.

Hoekom dink ons het baie Jesus volgelinge omgedraai en Hom eerder verlaat? Hulle het immers sy wonderwerke gesien, en sy genesings, en gesien hoe Hy bose geeste uitdryf. Wie wil nie dán bly nie? Joh. 6:66 en Matt 7:21-23.

Daardie een wie net in sy opstanding wil deel, maar nie ook in sy lyding nie. Daardie een wie aan ‘n ander een verkondig dat sy of haar valdeur/put is, as gevolg van sy of haar sonde! Daai arrogante judge, is die een wie opgehou het om Jesus Christus te volg. Die een wie uit sy of haar put gekom het deur God se genade, en deur die bystand van medegelowiges, en dan meer arrogant (opgeblase) as ooit vantevore is……daai een wie dink hy of sy het sy “eie sonde van sy eie put” oorkom, en jy kan ook!

Die een wie van die môre tot die aand “victom speel”; is ook ‘n wegstapper van Jesus af. Dikwels team hierdie twee tipes op. Die victom en die opgeblase een word groot maats. (Herodus en Pontius.) Dit het ek vir baie jare aanskou en aangehoor. Ander dag se storie…

So hoe moet ek en jy, wie verstaan wat ek hier skryf, ‘n stukkende gebroke mens bemoedig en bedien?

Aan die hand van die waarheid van die Gospel. In LIEFDE (verdraagsaamheid /Rom.15:1-2), en met DEERNIS (Gal. 6:1-2); en met WAARHEID (Gal. 1:10).

Ons moet seker maak ons verkondig en getuig en vertel, dat indien jy Jesus reeds volg, of wil volg, jy ware LYDING moet verwag, dit moet aanvaar, en insien, aan die hand van die waarheid van die Woord. Nie dat jy of ek dit noodwendig sal begryp nie. Maar dit is deel van jou vereenselwiging met Jesus. Ongetwyfeld. Opsommend vind jy dit in 1 Petrus 2:18-25., en 1 Petrus 4:12-19.

So hier is die ware Bedienings-vraag en ondersoek:

Ly jy omdat jy gesondig het…..of ly jy omdat jy goed en reg doen?

Is God se GEES op jou en ook sy genade (want jou put is niks anders as God se genade nie); of ly jy omdat jy ‘n dief, ‘n moordenaar, ‘n misdadiger of ‘n kwaadstoker is? Of ly jy (is jy droewig) vanuit wêreldse oorwegings? 2 Kor. 7.

Bepaal jou “rede” vir jou lyding, en doen dit aan die inhoud en aan die hand van God se Woord, wat jou spieël is.

2 Timoteus 3:16 sê, die Skrif sal jou o.a. in die waarheid onderrig. Of maak jy nie ‘n Bybel oop nie?

As jy kwaad gestook het, sal jy ly. As jy ‘n misdadiger is of ‘n dief, sal jy ly. Is jy ‘n moordenaar? Dan sal jy ly, omdat God vir jou wag om te doen wat in 1 Johannes 1:8-10 staan. Opreg bely. In droewige berou, bely.

Vir die manipuleerder wat lang trane huil as die victom, wie swaar “ly” onder ánder se sondes……want dis nooit hùlle nie. Die blame shifters, gee ek in Jesus se Naam, 2 Korintiërs 7:6-11. Huil jy omdat jy vir jouself jammer is? Temper tantrum jy? Manipuleer jy? Dit raak werklikwaar nie Jesus se hart nie. Hy huil nie saam met jou nie.

Huil jy omdat jy opreg en diep bedroef is, en berou het, volgens 2 Kor. 7:9-10?. Dan huil Jesus Christus saam met jou. Dan raak Hy jou hart net daar aan. Dan vertroos Hy jou en dan dra Hy jou. Ook sal Hy jou uit jou put optel. As jy in ‘n put gegooi is, deur jou huwelik, jou finansies, jou verlies, jou siekte, jou kind of jou familie. Hy is daar. Hy weet alles. As jy waarlik sy kind is, kan en sal niks jou uit sy hande ruk nie. Romeine 8:37-39. En niks hiervan sal jou bo jou kragte versoek nie. Jy ken mos die Skrif.

Sit jy in ‘n put betreffende jou kinders? Vind uit of jy die oorsaak is. Hoe? Matteus 10:37. Bely dit. Waarheid maak vry. Gee daai kind vir Jesus. Volkome…..al dood hy of sy. Jy kan nie en mag nie GOD speel nie. It will kill you anyhow as well.

As jy NIE die oorsaak is nie, vat dan en glo en doen Romeine 8:28, Jesaja 50:10 en Jesaja 49:8, Jak. 5:16 en 1 Tess. 5:17-18…..al moet jy vir die volgende 15 jaar net op hiersie 5 Beloftes/Skrifte bly staan. Doen dan so! Hou op kla.

Is jou valdeur jou huwelik? Ja Pastoor. My man glo nie. En dis hoekom my seuns so hand-uit is. En ek bid nou al so lank en so lank en so lank. Vrou. Eerbiedig jy jou man? Ef. 5:21-33. Waak jy dat jy ‘n kalm gees het en blywende beskeidenheid? Of bash jy hom met jou kerk? Saam met jou pastoor of dominee? Ken jy 1 Petrus 3:1-6? Doen jy wat daar staan? Sien veral verse 1 en 2.

Hoe geduldig was God met jou? Hoe lank het God vir jou gewag, vrou? Het jy nie hierdie man gekies nie? Man, het jy nie hierdie vrou gekies nie? Ja maar……….

Gaan lees en deurbid 1 Korintiërs 7:13-24. Voel jy getrapp? Ja. Natuurlik voel jy getrapp. Jy skreeu uit dat God onregverdig is teenoor jou. Jy gaan kerk toe. Jou man nie. En GOD sê vir jou, as jou ongelowige man gewillig is om by jou te bly, dan moet jy NIE van hom skei nie. Daai wil jy nie hoor nie. Veral nie van iemand wie nog net altyd na jou mening maanskyn en rose gehad het nie!!!! Wie is jý om hierdie Woord vir my te gee? Jou man het jou nog nooit geslaan of verneuk nie. Wat weet jy?! En so gaan ons aan en aan en aan en ons baklei in derwaarheid, met God. Nie met die “boodskapper” nie.

Jip. Die Skrif, die Woord, Jesus, is voorwaar die klip teen wie ek en jy ons voete sal stamp. Ons word woedend vir sy woorde. Ons buig en misbruik en manipuleer en verdraai en stry teen die Woord. Want ons rig ons oog op ander mense. Hulle lewens is OF perfek, en ons soek hulle resep. OF hulle moet my gemors vir my clear-up.

Ons glo nie dat vir GOD, niks onmoontlik is nie. OF, die eintlike waarheid:

Ons wil nie LY nie. Ons gaan vir “bevrydings sessies” sodat ons lyding moet geepad. En die persoon wie ons daarin bedien, verkondig en verduidelik aan ons VERGIFNIS, en BELYDENIS, maar daai wil ons nie hoor of doen nie! Ons ressirteer dit soos ‘n pappegaai, maar eintlik het ek gekom dat God nou asseblief hierdie put waarin ek is, (die man of vrou wie my soveel hel gee) sal bekeer, sal wipe of sal skud….Want ons is die “victom”.

N PUT-tydperk is nie lekker nie. ‘N Put tydperk is truly en honestly, aaklig. Dit is nie gemaklik nie, en jy sal vind, daar is weinig wie jou laste dra of wie jou in jou put gaan kom bemoedig. Hoekom? Want GOD het daai put vir jou ge-ordain. Hy het dit vir jou gekies. Vir solank as wat Hy goed dink. Die Satan moes toestemming kry by God, betreffende Job. Josef se broers het man-man saamgewerk aan sy put-ervaring. God het sommer sy familie “toegelaat” vir sy put-ervaring. Daai is sekerlik die seerste pyn…. Wanneer jou familie jou put ervaring vir jou bewerk! Maar GOD is getrou. Is jy sy kind? Is jy ‘n ware Jesus volgeling, wie nog nie omgedraai het nie? Jou put-tydperk sál stop. Want GOD is as’t ware besig met jou: OF om jou te beskerm teen jouself, OF om jou te leer wat gehoorsaamheid is, OF om jou te dring tot by vertroue in Hom, OF om jou te toets, OF om jou te versterk, OF om jou bloot te laat rus…….be as it may. HE KNOWS BEST! Not you, and neither your pastor.

Miskien sit jou pastoor na wie jy so opkyk, in sy/haar eie put. Julle ken mos daai FB prentjie van die een met 80 pyle in die rug wie die een comfort wie 4 pyle het……..🤔

Verdra jou put. Bly in daardie put tot GOD jou uithaal. Moenie in jou put, op mense vertrou nie. Lees Jeremia 17:5-15. Vertrou op GOD. Wag op GOD. Leer vir Jesus in jou put, beter ken. Jy sal Hom in die afsondering en stilte van jou put, dalk vir baie lank NIE hoor nie. Maar Hy is daar. Hoe weet ek dit? Hebreërs 2:18, en Hebreërs 4:14-16, en Hebreërs 5:7-9……dra my in my put….en elke Psalm.

Word ek vals beskuldig, verwerp en ge minag in my Jesus Christus bedienings en verkondigings-pad? Dan dra Hebreërs 12:14-29 my. Nie ‘n geskinder saam met ander pastore nie. Dan dra die hele boek 2 Korintiërs my…..en ek huil alleen. Dan dra 1 Korintiërs 3:1-23 vir my….want GOD is getrou. Hy ken my werk. Elkeen se werk sal aan die lig kom. (v. 13). Dan verdedig of baklei ek nie om “my werk vir HOM” aan enige siel, of kerk of instansie te bewys nie. Dan laat God my skryf. Die Waarheid sal uit. Ongeag hoe.

Dan glimlag ek maar sag as ek die FB quote lees: ” The last time I checked, you were not responsible for my path to heaven.”

En ekke en my tutor pastoor, Stoffel Februarie, bly sit maar in ons putte, en ons wag op ons lewende GOD, wie vir ons alles ten goede sal laat meewerk.

Intussen werk ons aan ons nuwe, en beter bediening: Galasiërs 6:14.

“Maar wat ons betref, mag GOD verhoed dat ons ooit oor iets anders roem as oor die kruis van ons Here Jesus Christus.”

En ons dank GOD elke dag vir ons put.

SHALOM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s