Hoe sal jy sê is ‘n mens?

Was God dan nie eens spyt dat Hy die mens gemaak het nie? Genesis 6:5

* Pieternella het haar man gevra hoe hy dink ‘n mens is, want, sê sy, sy kry dit nie gedink nie, en dan maak dit haar bang. Sy is 14 jaar oud…..

* “Elke mens is eintlik maar op soek na iets om van gelukkig te wees.” Het hy haar geantwoord.

Maar dan is die mens nooit lank gelukkig van daai iets, of tevrede met daai iets nie, dink ek by myself.

Elkeen se geluk-soek, lyk anders… want elkeen het ‘n eie perspektief op wat sy geluk is.

* Thomas die slaaf, soek ‘n wonderbyl om met een hou sy kettings af te kap sodat hy die bos in kan vlug.

‘n 2019 Matriekseun se geluk lê in ‘n plek in die skool se eerste rugbyspan of in die mooiste meisie in die skool, of in beide.

Elke priester, dominee, prediker, evangelis, pastoor sê vir mense dat hul geluk net in Jesus Christus lê. Dan baklei en stry en rem en trap en kompeteer en verhoog die een Jesus volgeling hom of haarself teenoor die ander……..terwyl hulle vir mekaar vertel hoe verlore die muslim is, of die een wie nog nooit die Gospel gehoor het nie.

Lê goed of sleg nie in die hart van die mens nie? Lê gehoorsaamheid of ongehoorsaamheid aan Jesus Christus se opdragte en leringe nie direk in elke mens se hart nie? Sê God nie dat Hy sal oordeel of straf en vergeld nie? Moet die mens nie maar verkieslik net aanhou met goed doen nie?

Lê geluk nie in te-VREDE-nheid nie? Nie ‘n tydelike net-vir-nou tevredenheid wat eensklaps weer weg gesnap kan word nie. ‘n Tevredenheid, no matter what. ‘N Tevredenheid wat nie met woorde vasgepen kan word nie, en ook nie met ‘n gevoel nie. Dis daar, of dit is nie daar nie.

Ps 144:3 “Here, wat is ‘n mens dat U hom wil ken, ‘n mensekind dat U aan hom sou dink?”

Die Psalmdigter het presiés dieselfde vraag gevra as Pieternella.

Al het ek Jesus Christus aangeneem, al glo ek in Hom, al volg ek Hom, al leer ek van Hom, is daar steeds dinge wat my “gelukkig” of “ongelukkig” maak. Maar dit kan nie my vrede roof nie. Selfs al kom ongelukkigheid in full flight.

My pa praat van die mens se lewe wat soos ‘n treinspoor loop……Die geestelike staaf en die vleeslike staaf en die sporte tussenin is die geloofspad of ongeloofspad in Jesus Christus. Want soos jy glo, so sal jy doen. So is jy. Daar ís ‘n eindbestemming. Jy kies waarheen jou spoor gaan loop, sê my pa.

Onreg vind steeds plaas. Onreg maak diep seer en onreg maak ongelukkig. Onreg is pynlik. Onreg is wat dit sê…ON reg. Ongoed. Onbillik. Onverdiend. On-alles.

Ons kan kies om net nie daarin vasgeknoop te raak, of om dit te veg nie, want as ons onreg nie langer gaan wīl dra nie, gaan ons ontspoor en in bitterheid/haat/onvrede beland.

Ons sal in onvergewensgesindheid bly voort ploetter, met die hier en daar se uiterlikke blydskappies wat ons soos droë sand aan ons eie ekke laat bly hang.

2 Timoteus 2:24-26 is nie die “lekkerste” Skrif in die Bybel nie. Maar dalk van die beste?? Daar staan o.a. geskryf dat ‘n dienaar van die Here nie rusie moet maak nie, en onreg moet kan dra.

Genadiglik weet die Here hoe die mens is. Daar is geen mens op aarde regverdig nie, niemand wat net goed doen en nie sondig nie. Prediker 7:20

Die mens is reeds begenadig deur die Een wat sonder sonde is. 2 Korintiërs 5:21 verduidelik dit. “Christus was sonder sonde, maar God het Hom in ons plek as sondaar behandel sodat ons, deur ons eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan wees.”

Die hoop vir die mens lê daarin dat hy Hom sal soek, volgens Handelinge 17:27-28, en Hom (Jesus) sal vind. Al soek hy sy hele lewe lank om by hierdie onverdiende (afgehandelde) genade uit te kom. It is done! Het jy die klaar afgehandelde werk aan die kruis al aanvaar? Dit was verniet. Dit was duur.

Wat van hierdie genade verstaan jy dan nou nog nie?

Wee die een wie kies om staat te maak op sy eie goedgeit of wie glo sy eie geluk, wat hy/sy vir hom/haarself geskep het, is standhoudend.

Daar ís ‘n hiernamaals. 1 Korintiërs 15:19 sê: “As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammerenswaardigste van alle mense.”

So mens. Waarheen gaan jy hierna? En wie gaan jou vergesel? Dit verg ‘n KEUSE. En niémand kan vìr jou kies, of namens jou kies nie.

Dis net jy. En eendag sal jy sien… Dit was toe al die tyd vir jou ook gedoen. Jy wou net nooit hierdie grootste geskenk vir jouself geneem het nie.

Sy dood (en opstanding) vir jou (ewige) lewe.

SHALOM.

* Bron: Dalene Matthee, uit Pieternella van die Kaap.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s