MAN en VROU se eenwordings journey…

MAN & VROU
Efesiërs 5:21-33 op ‘n praktiese manier:

‘N Man is Verstand (supposed to be); en ‘n vrou is Gevoel (die wie nie in mans ontaard het nie.)
‘N Man is nog knaend aan die dink , dan kry die vrou lankal seer.
Voordat daar Wysheid tussen ‘n man en vrou kan wees, moet die man die vrou leer Dink, en die vrou die man leer Voel.
En omdat dit makliker is om te leer dink as om te leer voel, het die vrou die swaarste lot van die twee.

Dalene Matthee, Titel: Om ‘n man te koop.

GEVOLGTREKKING: (myne)

As die man die Gevoel werk doen en die vrou die Dinkwerk, is daar moeilikheid…..
As die man en die vrou albei die Dinkwerk doen, is daar moeilikheid.
As die vrou en die man albei die Gevoelwerk doen, is daar moeilikheid.

Dit was nooit so bedoel nie.
Die man moet die dink-werk doen en die vrou moet die gevoel-werk doen. Want dis hoe dit is.

Dis eers wanneer hierdie twee “werke” uiteindelik gesnap word, en gel, (een word), wat Efesiërs 5:21-33 tot voltrekking kom.

As die man weier om die Gevoel-werk aan te leer, sal die vrou loop of dood.
As die vrou weier om die Dink werk te respekteer, sal sy “manloos” bly.

Sê die een nie hoeka vir die ander: Jy voel ook niks, OF Het jy nie gedínk nie!!

Net God alleen verstaan man en vrou. Ef. 5:21-33. Daarom het HY hierdie voorskrifte vasgemaak. Use it, don’t use it. 🤝👫

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s