Evil Plaasmoorde: Wat as dit mý of jou oorval?!?! Ons MOET hierdie vraag in die oë begin kyk. 😱🥺👀⁉️

Ek lees vandag ‘n face book post oor die onlangse Bonnievale moord en aanranding. Die wreedste van wrede plaasmoorde. Elke parragraaf is ‘n dolksteek van pyn, en skok en woordelose vrae en uitroepe van woede, woede, woede! Soveel so dat ek die Here instantly dank vir die Psalm oor “woede”; psalm 76:11.

Hoe kan ‘n mens NIE onbedaarde WOEDE in jou gemoed hê, as jy so iets lees nie? Net lees. Jy was nie daar nie! Dit het nie met jou of my gebeur nie. Nog nie……

Dan beginne lees ‘n mens al die comments. Hoekom? Want jy wil ook comment. Jou hart het immers klaar ge-comment, toe jy die verslaggewer se skrywe oor die plaasmoord gelees het. En stilweg wil jy eers jou comment vergelyk met die dapperes, gelowiges, die woedendes, geskoktes, godsdienstiges en dies meer, wie reeds ge-outcry het, sodat jy kan kies en besluit met wie jy jou gedagtes wil “line-up”.

Die comment wat my die diepste raak, is die man wie in alle liefde en erns en benoudheid, vra: “Hoe kan GOD so iets toelaat? Sal iemand my groot asseblief hierop antwoord, want ek verstaan rêrig nie!”……..lees ek die man se text.

Verpersoonlik en verteenwoordig hierdie man se vraag nie inderwaarheid elke liewe gehoorsame en menslik getroue kerkganger en “abiding citizen of SA”, se hart nie?

Teoloë wil altyd graag, en soms baie vinnig, die Godly Bybelse antwoorde deurgee. Ek tel onder hulle.

Maar was ek al OOIT in ‘n situasie waar sulke EVIL inkom? Wat gaan ek werklikwaar doen? Ek, die pastoor, die Woord verkondiger, die Preacher, die Biblical Teacher……as ek EVIL werklik in die oë moet kyk? Gaan ek al my “Bybelversies” onthou en hulle gou oproep of uitpluk of hardop uitskreeu? Het ek enigsins wapens, wat ek kan gryp? Gaan ek BID, as my mond nie met kookwater verbrand word nie, of gaan ek soos Stefanus in Handelinge, stil sit en aan God my gees oorgee? Wat gaan ek doen?!?!?!?!?!?!?!?!?

Ek weet nie.

God help my, want ek weet nie. En GOD wees my genadig dat ek dit nie hoef deur te staan nie. Maar God wees my nog meer genadig dat ek nie geestelike laste op ander lê, wat ekself nie eens weet of ek dit sal kan nakom nie. Talk is cheap. Preaching is easy.

Ek en Willem gaan kombuis toe en ek maak tee. Ons beginne praat met mekaar hieroor. Daar is teorieë oor swart mense se kultuur verskille jeens blanke kultuur. Daar word beweer dat swart mense glo (en wysgemaak word) die geld van die boer lê onder sy matras. Of dit is in sy kluis. Kyk sy huis. Kyk sy boerdery. Hy hét geld……dis in die huis. Gaan roof dit.

GOD sê in die Bybel, ons kan nie vir twee base tegelyk werk nie. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Matt. 6:24.

Hierdie Mammon god se dienswerkers (mense wie demonies beset is); gaan dus in daardie plaashuise in, en as die bose geeste nie die geld kry nie, neem HAAT (evil) geheel en al oor. Maar as die Mammon dienaars die geld wel kry, neem die haatgees steeds oor. Dit is een teorie. Efesiërs 6 praat oor die gelowige se stryd, wat nie teen vlees en bloed is nie.

Baie glo dat GOD staan en toekyk, en die moorde en wreedheid daarvan toelaat. Dat HY dit kan keer, maar HY wil nie……..en dis nou net hier waar Satan en sy demone, hul tweede hou inkry. Satan word nie vir niks die Accuser genoem nie. Dis NOOIT hy nie. Hy het GOD van die begin af verwerp.

Die skrywer, Jaco Thom, beskryf hierdie strategieë van die Satan, hoe hy uit die hemel gegooi is, en hoe hy die aarde deurswerf, soos ‘n brullende leeu rondloop, en op soek is na iemand om te verskeur en te verslind. Al van Genesis af……en dit duur steeds voort. Die boek, is getiteld: Die Hemelbodes. ‘n Roman oor engele in diens van GOD en die mens.

Hebreërs 1:13-14 handel en praat oor die engele.

“Is hulle dan nie almal geeste in diens van GOD, wat Hy uitstuur om dié te dien wat die saligheid gaan beërf nie?”

Ek gaan geen uitleg oor engele hierso gee nie. Ek self is tans besig om hulle optredes regdeur die Ou Testament te bestudeer. Ek weet eintlik (nog) niks van hulle af nie.

Ek en Willem sluk ons tee, en kyk vir mekaar. Met die vraag: So wat staan ons te doen teen sulke evil?

En ons besluit 2 dinge:

1. Om nie deel te neem aan vervloekings FB comments nie.

Die aartsengel Migael, in die Bybelboek Judas, se optrede teenoor Satan, word in vers 9 beskryf. Selfs hy het die Satan nie vervloek nie…….Daar staan geskryf:

“Toe hy met die duiwel gestry het oor die liggaam van Moses, het hy hom dit nie veroorloof om die duiwel te beledig en te veroordeel nie, maar hy het vir hom gesê: “Die Here sal jou straf.” – Die Brief van JUDAS, vers 9.”

(Judas is die 2de laaste Bybelboek (Brief) in die Bybel. Net verse. Geen hoofstukke.)

Ons tweede keuse, doen ons biddend.

2. Om te bid, en te hoop en te vra en te begeer, dat indien sulke evil ooit op een van ons, of ons kinders sou toesak, God behoed ons, dat GOD se GEES dadelik en sonder twyfel teenwoordig sal wees, en dat God se wil sal geskied. Ongeag hoe die omstandighede blyk te wees. Dat ons nie bo ons kragte versoek sal word nie, en dat ons soos Stefanus, begenadig sal word, om as God se kinders, net soos Stefanus te kan wees. Sien vers 60, van Handelinge 6:8-60. Dit is dit werd om hierdie hele Skrif te lees.

Hoekom?

Is daar dan enige ander KEUSE, as ons geloof, wat ons het…..selfs al is dit so klein en so min soos ‘n mostertsaadjie???? NEE. Daar is nie.

GOD HELP ONS!!!!

My innige meegevoel, simpatie, skok, gebede, seënwense en versterking deur Jesus Christus, aan hierdie hele familie van hierdie onbewoordbare wrede moord, en aanranding en skending van hierdie Bonnievale boer en sy geliefde vrou. Hy is sonder twyfel by God. Mag die HERE JESUS CHRISTUS vir haar wie oorleef het, vertroos, versterk, bekragtig, en haar volkome genees. Mag hierdie vrou en haar familie, deur hulle lewe, deur hul woorde, gedagtes en dade, eer bring aan GOD. En mag hierdie man se dood, uitloop tot eer van GOD.

*Sy dood, gee dat ons almal ons eie Christenskap en geloof in her oorweging kan neem.

*Sy dood gee reeds dat gelowiges net nog meer gelowig BID en saamstaan.

*Sy dood, bring mee dat die LIG, al sterker skyn.

*Sy dood, bring medelye en wysheid van Bo (Jakobus 3:17-18); af aarde toe, op maniere wat ons self nie kan bid of kan dink nie. GOD is Koning.

Ek sluit hierdie skrywe af met die volgende woorde:

Die Openbaring 19:13 “Hy het klere aangehad wat met bloed deurweek was, en sy Naam is: “Die Woord van God.”

SHALOM.

Advertisements

Ek is eintlik ‘n “dominee”; en nie ‘n “pastoor” nie. 😉🤦‍♀️😆

Tyd om iets wat my baie na aan die hart lê, duidelik te maak.

Baie passievolle gelowiges is vreeslik eager om vinnig ‘n Bybelskool kursus of 2 êrens te doen, en dan hom of haarself te verklaar as ‘n opgeleide Pastoor.

1. Jy “ordain” NIE jouself NIE.

2. GEEN Bybelskool Kursus MAAK van jou ‘n Pastoor nie. Net die kweekskole by Universiteite maak van mense “dominees” of dan nou “leraars”.

3. Nie alle Kursusse is Gees geïnspireerd nie! Inhoud kan bedrieglik en baie afgewater wees. Selfs misleidend.

4. As jy nie jou lewe kan neerlê daarvoor dat GOD jou gesalf en geroep het as sy Dienaar nie , Galasiërs 1:15-16, is jou “werke”; mense-werk, en erger nog, dit kan selfs tot jou dood lei. Ek praat hier van hulle wie die pullpit bestyg met verkeerde gesindheid of totaal ongeroepe. “Geroep/beroep” deur mense dalk, maar NIE deur God nie.

5. As jy n Pastoor is, en jou werke draai om jouself, en jou ambisies, en wat jý wil vermag, eerder as om die kruis te verkondig, en wie Jesus Christus is, Galasiërs 6:14; mag jy ‘n duur prys betaal. Is jy bereid om met die heiligheid van God se Woord, te speel?

Jesus het die duurste prys ooit betaal. Hy is al die lof, al die eer en al die roem en verheerliking waardig, soos geskrywe is in Die Openbaring. Laaste boek in die BYBEL. Waarom sou n mens op en in homself roem, wat niks bygedra het tot die kruisdood, behalwe sy sonde nie!?!

6. Niks kom maklik nie. Maar om van God te leer in n Bybelskool, maak ook nie dat jy die Bybel skielik uit jou kop uit ken, en nou ander kan “leer” nie. Jakobus 3:1 waarsku hieroor!!!
Wie Skrif deurgee aan iemand anders, sal self kan sê of hy/sy die gawe ontvang het, om te kan profeteer! Sien 1 Korintiërs 14:1-4.

7. GOD deel sy genadegawes, Romeine 12:6-8, sy verskeidenheid bedieninge, Efesiërs 4:11-16, 1 Kor. 14, en ook die verskeidenheid kragtige werkinge, 1 Korintiërs 12:6-11, en 1 Kor. 14, …..uit aan wie HY wil, en soos HY wil, en wanneer HY wil.

GEEN papiere gee vir ‘n gelowige een enkele van hierdie gawes nie! Vra maar vir Paulus. En nog minder durf jy staatmaak op jou geslag, jou geld, jou afkoms, jou geboorteregte of jou eie verstand. Man of vrou. Griek of Jood. Slaaf of vry. GOD kies. GOD salf. GOD rig op. GOD seën wie HY wil, in Jesus Christus. En dít maak dat almal een is. M.a.w. dit bring ons daarby dat almal dieselfde is, (God trek niémand voor nie); maar elkeen het net verskillende gawes en bedieninge. Rom. 12:6-8 Ef. 4:11.

8. Ek was in Elpetra ingeseën as ‘n Pastoor, deur ‘n ander Pastoor. Oordeel of beoordeel self die waarheid van hierdie “titels” wat dikwels so lukraak aan Woord verkondigers, uitgedeel word, of nog erger, sommer deur hulself geclaim word.

Ek skaam my nié vir wat GOD my gegee en waarmee Hy my geseën het nie. Selfs al word dit verwerp tot my dooddag toe. Ook loop ek nie “te koop” met ‘n titel nie. Galasiërs 1:10; is my krag, maar ek mag trots wees op wat GOD my gegee het. Galasiërs 6:4-5.

Daar is GROOT konflik, stryery, verwarring en menings verskille oor die “PASTOR”-bedienings gawe, genoem die “Herder” van die vyfvoudige bediening in Efesiërs 4:11. Elke tweede een word sommer ‘n “Pastor” genoem.

‘n PASTOR/ HERDER, pas ‘n groep mense op en sien om na hulle emosionele sowel as hulle vleeslike behoeftes! Sien die Amplified Bible: Ephesians 4:11…..some pastors (shepherds of a flock). In die tyd van die Bybel, was hierdie taak dag en nag verrig. Moses was ‘n herder. Sonder enige twyfel. Vir langer as 40 jaar. Maar die Een ware Herder, inderdaad, is Jesus Christus!

The EVANGELIST is “a preacher of the Gospel, a travelling missionary.” Paulus is die beste voorbeeld. Ook die vrou by die put. APOSTLES are special messengers (Petrus). Sien die kenmerke van ‘n ware Apostel, in 2 Korintiërs 12:12……hulle kenmerke is “tekens” en “wonders” en “kragtige dade”.

a PROPHET:

Sien Anna, die profetes, in Lukas 2:36. The Amplified Bible’s description of a prophet/prophetess, is “an inspired preacher and expounder.” (Expounder means to explain or set forth a theory.) Dis presies wat Anna doen. Lees haar woorde oor Jesus in Lukas 2.

My gevolgtrekking: Ek het dus saam met 2 ware Pastors gewerk. Die titel “Pastoor”; kom my GEENSINS toe, op grond van Ephesians 4:11 in die sin van die waarheid rondom die Jesus gegewe vyfvoudige bediening nie.

Ek het ongetwyfeld die gawe van teaching ontvang. Soos wat ek tans hier sit en doen…….ek TEACH. Ek verduidelik die Skrif, soos en wanneer die Gees dit gee.

9. Pastoor Trevor Brandon (vanaf 1999, en studies vanaf 2004-2007) en Pastoor Stoffel Februarie, (2008- tot vandag toe) was, en is my voorbeeld Pastore van ware PASTORS, volgens Eph. 4:11. Ek daarenteen, kan hulle weer help met lering uit die Skrif.

Ek dank hulle beide vir hulle bereidheid om soveel tyd, soveel geleentheid en soveel ondervinding en ervaring en wedervaringe, vir my te kon gee op die gronde waar hulle so lank die Here se Naam groot gemaak het, en honderde mense waarlik geflock en ge-pastor het. Biblically en legitly korrek, alvorens hul “titels”. Deur die wil van GOD, was ek vir baie jare lank deel van hulle, terwyl GOD my in daardie tyd opgerig het, om n teacher te wees van sy Woord. Dit is presiés wat ek in Elpetra was. ‘n Teacher. Nie n “Pastor” nie.

Ek glo tot vandag toe vas, dat God wel hierdie “titel” van Pastor Karen, vir my toegelaat het, as beskerming teen aanvalle in hierdie spesifieke rehab sentrum.

Pastoor Trevor het destyds vir my gesê: “My Sis. The WORLD wants papers.”

SLOTSOM:

10. GEEN werk of diens vir GOD gaan OOIT verlore nie. En elkeen se werk sal met vuur getoets word, wanneer Christus kom. As iemand se bouwerk bly staan, sal hy beloon word. As iemand se werk verbrand, sal hy nie beloon word nie. 1 Korintiërs 3:10-15.

Dalk tyd dat die Waarheid ván, en oor die 5-voudige bediening REG verstaan moet word, korrek oorgedra moet word, en saam moet beginne vloei?. Tog hou die mensdom aan om alleen te wil bly kraai op sy eie mishoop…….en ons hou aan om “titels” verkeerdelik uit te deel……of om daarop te fokus. Titels is mens georïenteerd. Bediening deur ontvangde gawes, is God gerig.

Hoe kan Efesiërs 4:12 ooit gehoorsaam word, toegepas word en gebeur, (IN DIE KERK); as elkeen van hierdie bedieninge eenkant êrens rondhang of alleen wil koning kraai of die ander een se God gegewe bediening misken?

Ephesians 4:12 “His intention (JESUS) was the perfecting and the full equipping of the saints (His consecrated people), that they should do the work of ministering toward building up Christ’s body (the church.)” – Amplified Bible.

Ter afsluiting, vir al die NG kerkgangers wie hier sal lees. Die woord “Dominee”; het later verander na “Leraar”; wat beteken, TEACHER…..Ek is dus eintlik Ds. Karen Theart. 😉Of Leraar Karen Theart, maar nou het ek weer nie 7 jaar kweekskool en n Universiteits graad agter my naam nie. 🤔🤦‍♀️Dus is ek nie ‘n “dominee” nie.

Ek is ‘n kind van God wie baie graag die Woord wil teach en sal aanhou teach. Die Skrif sê, daar is nie een regverdig nie……selfs nie een nie……Romeine 3. Titels het ontaard in “wetsonderhouding”. Ons is almal uit genade gered en ons gawes behoort nie eens aan onsself nie. Niemand het dus iets om op te roem nie.

Kom ons kom terug na die waarheid van GOD se woord. Laat ons ons gawes inspan en ten goede gebruik, om mekaar te stig en op te rig en op te bou.

Besluit dus maar self wie doen “reg” en wie doen “verkeerd”. Wie dwaal, en wie nie. Elkeen moet oortuig wees van sy eie opvatting.

Ek is oortuig van myne.

Ek loof en prys GOD vir sy goedheid. Aan sy liefde is daar GEEN einde nie.

SHALOM.

Romeine 12….net op ‘n ander manier verduidelik.

Christene veg mekaar bes moontlik die meeste van alle mense, en ons verstaan nie waarom dit so is nie. Hierdie volgende paar gedagtes, bring dalk ‘n bietjie lig. Dit het vir my lig gebring! Baie Lig.

************************************

As VREESLIKE woede jou weer bekruip:
(Want dit doen. En dit sal.)

As iemand (spesifiek ‘n mede-gelowige) weer onder jou vel inkom, jou weer hartseer maak of absoluut woedend maak…….staan terug vir ‘n oomblik en sê hardop vir jouself; remind jouself die volgende waarheid:

This women………………..(vul in haar naam); was made PERFECT in CHRIST.

This man………………..(vul in sy naam);
was made PERFECT in CHRIST.

En besef dan dat die duiwel jou oog rig op die mens. Op die man en/of vrou wie jou so woedend kwaad maak of tot in trane toe ontstel!!! Dán kan jy vir daardie persoon bid. Want CHRISTUS ís binne-in hom/haar.

Die gelowige persoon wie sulke dinge doen, , is tans nie op Christus gefokus nie……deur OF ‘n gees van jaloesie, of gierigheid, of lust, of pyn, of een of ander binding wat hom/haar vashou (bind) OF wegtrek (weerhou van tyd in die Woord) en sodoende hom/haar weghou van CHRISTUS se Gees af. Die Gees word so bedroef of het stil geword (onttrek in geduld). Maar Hy is dáár……..IN daai persoon. Net soos HY in jou ook is.

En dáárom BID jy tot God ons Vader. Hy weet hoe om hierdie woede, seer saak, pyn, ten goede te laat meewerk. Ps 76:11; Rom. 8 want genade en waarheid kom altyd deur CHRISTUS. Joh. 1:16-17. En dis daar vir álmal.

Moenie die persoon veg nie.
Romeine 12 beskryf wat ek hier sê.
Want dít leer HY my. Huidiglik. Deur sy GEES.

Ons hoef rerigwaar nie oor álles saam te stem nie, behalwe oor wie Christus is, en wat HY kom doen het. Period.

Shalom.

Die “verkeerde” JESUS-begrip.

Hierdie skrywe dra ek op aan elke Woord verkondiger wie nié opgee, en omdraai, wanneer die vuur kom nie!!! En kom, gaan Hy kom…. 1 Kor. 3

Johannes 6:41-71. Kernverse: 66 en 67. “Baie het omgedraai, en nie meer saam met Hom gegaan nie.”

**********************************

Dit voel vir my of hierdie nie ‘n “maklike” skrywe gaan wees nie, maar beslis ‘n brood noodsaaklike ene. Ek voel op hierdie juisste sekonde amper soos ek destyds gevoel het in Elpetra, voor elke Sondag preek. Ek berei myself vir dae lank voor in gebed en in die Skrif en in meditasie, net om 5 minute voor my “preektyd” GEEN idee te hê wat ek vir die gehoor gaan sê nie!!.

Dit is die mees scarry’ste oomblik (elke keer); maar ook die mees gerusstellendste oomblikke , elke keer want ek weet die Gees gaan “inskop”……so min of meer binne 3 na 5 minute toe. Die oomblik wat ek my “notas abdikeer”; open met GEBED, en geheel en al oorgee, en Hom onvoorwaardelik vertrou.

(Ek hét mos voorberei……is gewoonlik my laaste vleeslike gedagte)

Ewe skielik is dīt hoe ek vanoggend voel/dink en gedring word om te praat.

Waaroor?

Oor hoe “verkeerd” ons wie predikers is, vir JESUS kan oordra aan mense wie swaar ly!!!!!!

En dis nou waar die geskokte stilte in die gehoor hul ore laat spits. Want watse nonsens gaan hierdie vrou nou praat!? Of die ander kant……in die gehoor sit ‘n ander prediker met ‘n ander dogma, gereed om my woorde onder sy vergrootglas uitmekaar te trek. Kom ek “krit” gou hierdie preek/skrywe. Bombs away……please DO.

Ek haal my geestesoë onmiddelik van my gehoor af, want ek is al bekend met hulle kritiek. Ek gaan praat oor hoe verkeerd JESUS oorgedra is, en steeds word, aan bv. dwelmverslaafdes. Het ek NOU jou aandag?!!

Maar eers wil ek kom by my eie spiritual exile. Dit is soos om in ‘n gang af te stap van ‘n kasteel en skielik gaan ‘n valdeur onder jou oop. Jy val. Jy het dit nie sien kom nie…..of dalk het jy, maar jy het vas geglo jy is geestelik “sterk genoeg”. Jy gaan die valdeur(e) dodge and dive. Jy gaan versigtig bo oor hulle trap, want jy dink jy ken ‘n val deur. En dan eensklaps, trek daai valdeur onder jou oop en jy val. Kom ek verkort hierdie beskrywing, deur te sê: Jy word uitgehaal. Eensklaps. Uit alles wat vir jou bekend en reg was. Uit alles wat jou dan altyd “goed laat doen het”.

My valdeur se naam was “Bediening aan dwelm-verslaafdes”. Jou valdeur se naam is “Finansies”. Jou beste pal se valdeur se naam is “Sy Huwelik”. Jou skoolkennis op FB se valdeur se naam is “Verkragting”, en die een van wie jy in die koerant lees se valdeur se naam is, “‘n Plaasmoord”. Nog iemand se valdeur se naam is, “Die dood van ‘n geliefde”. Ander valdeur-name is, Werks-Afdanking; Kanker; 9/11; Die dood van ‘n kind, of seker die ergste, die Nie-dood van ‘n dwelm-swerwende-verslaafde kind! Hoe dit ookal sy, jou valdeur(e) het name. Die naam van die gebeurtenis.

Elke ander persoon se valdeur is jou worst nightmare. Of beter nog, jy dink jy is geestelik so sterk, dat jy al elke valdeur oorkom het, en daar nie vir jou enige valdeure verder is of sal wees nie. Jy het hulle soortvan al almal ge-suss. Dit mag so wees. Maar indien jy in laasgenoemde kategorie val, behoort jy absoluut oor te loop van compassion /medelye met elkeen wie onder in die put van sy of haar valdeur lê en krepeer. Jy gaan hulle kan raaksien, kan uitken, kan nader, kan bemoedig en hul laste kan en wíl help dra. Let wel, jou nie vír hulle valdeur verantwoordelik maak nie……maar hulle BEMOEDIG terwyl hulle in hul put lê.

Hoe? En dis nou hier waar my “preek” momentum beginne kry. Dit is hiér waar ek vir jou wil vertel hoe verkeerd jy dalk van Jesus gehoor het, toe jy in jóú put gelê het. Want natuurlik het jy Hom gaan soek toe jou put kom. Hoe dan anders? Dit is dan juis die plek….ín die put….. wanneer die meeste van ons HOM soek, of Hom behoort te soek.

Sommiges raak bitter in hulle putte, of te trots (opstandig) en soek Hom nie, maar beskuldig Hom. Ek wil nie nou by hūlle stilstaan nie. Ek wil kom by hoe “verkeerd” HY dalk aan jou oorgedra was toe jy in jou put gelê het……so bare with me.

My rede hoekom ek hieroor wil en kan en mag en sal praat, is omdat ek self skuldig was aan hierdie “verkeerde oordraging” van Jesus Christus. Nie per sý oor ek Jesus verkeerd oorgedra het nie. Maar omdat ek myself aanhoudend in establishments bevind wie HOM verkeerd oordra, of kom ek sê, wie Jesus net “halfpad” oordra: Dit klink só:

Die Evangelie word opgedis, aangebied en verkwansel as ‘n KITS OPLOSSING:

“Ervaar jy probleme in jou lewe? Val jou lewe uitmekaar? Worstel jy met onoorkomelike swaarkry wat dreig om jou hele lewe te oorrompel?”

Ons het die antwoord! Uiteindelik is jy op die regte plek! Welkom broer/suster! Ons ken hierdie pyn! Gee net jou hart vir Jesus Christus, en jy sal sien, en beleef en ervaar en erkén……dit is ál wat jy moes gedoen het! Al jou probleme gaan verdwyn.”

Jy sal ons flagg-ship-getuienis-word van hóé suksesvol ons (kerk/bediening/instansie/rehab) is……dink en hoop ons in stilte. En ons vryf ons handjies teenmekaar van blydskap oor hierdie gewillige sondaar wie na “ons” toe ge kom het……..”

Klink dit bekend vir jou wie hier lees? Het hierdie wonderbaarlike bediening jou getref…….of het jý hierdie wonderbaarlike bediening straks te oorywerig aan iemand anders oorgedra? Selfs soms ook sommer deur jouself voor te gooi as die “wonderlikste bewys” hiervan? Alles humble en so goed bedoel.

Wel. Ek hét. En ek sal NOOIT weer nie, so help my GOD!!!!!!!!.

Hou vas. Lees verder……

Ek het dit onbewustelik gedoen. Saam met ander Woord verkondigers in instansies waar dwelmverslaafdes aangekruip gekom het (en steeds doen) vir hierdie blitsige 3 maande complete change bediening. “Wonder-werk”. Net om male sonder tal terug te val en oor en oor en oor terug te kom vir hierdie Jesus-coin wat nog nie gedrop het nie….nie die pastore se “skuld” nie, though???. 🤔 En die instansie maak nogeens ‘n geldjie uit hierdie terrible back-slider se sponsors!!!!!!!! Jip. Dis hoe dit is.

Het jy al evangeliese beroepe gehoor wat soortgelyk is aan hierdie een? Dalk net baie mooier gesugar-coat, maar sonder twyfel dieselfde. Hoe weet ons dit? Niemand “kom reg nie”. Inteendeel, hulle word erger. In die dwelm bedryf val hulle weer en weer terug, en in die “sugar-coating-kerk-bedryf” baklei die christene al meer en meer, val die huwelikke al meer en meer uitmekaar, of daar is coming and going lidmate by die hordes. Die kerk bly ook op die manier aan die gang. Daar is mos nie ‘n mes onder jou keel nie. Jy kan kom en gaan soos jy wil.

Later word dinge vieslik……..weggesteek. Toegesmeer. Ek noem dit sommer die “civilised back-sliding”. Niemand gee om nie. Niemand kom soek jou nie. Die Satan kry al meer en meer die skuld, en hy word al meer en meer verhoog en ge-eer. En Jesus Christus se bediening word ‘n mockery. Wat die Satan wel doen is, ……hy lag.

SMEULEND EN BROEIEND stu die dinge voort, ONDER AL DIE SUGAR COATING EN DENIALS.

Waarom gebeur dit? Die antwoord is eenvoudig. Eintlik simpel eenvoudig:

In ons (wie die evangelie bring/bedien) is daar hierdie oor gretigheid en ywer om mense na Jesus toe te lei (in alle opregtheid). In ons entoesiasme om mense te oorreed om Jesus te kies, maak ons aan hulle beloftes wat Jesus NOOIT gemaak het nie, en ook NOOIT gaan maak nie. Ons doen dit selfs, sonder om woorde te gebruik. Cliché/Touché. Sonder om die REGTE woorde te gebruik.

Die waarheid is, Jesus het NOOIT belowe om ons moeilikhede, of ons swaarkry, of ons lyding weg te neem nie. Net ons sonde. Hy sal wel daarín wees, saam met ons.

Inteendeel!

Hy sê juis ons gaan hierdie swaar dinge tegemoet stap, as ons Hom volg. Ons gaan deel hê aan sy lyding, sowel as aan sy opstanding. Ons gaan getoets word. Ons gaan uitgelewer word. Ons gaan vervolg word. Ons gaan dit swaar hê in hierdie wêreld, maar ons swaarkry is gering en dit gaan gou verby. Ons gaan gespot word, uitgeban word, vermei word en vals beskuldig word. Ons gaan beledig word, sleg gesê word en ja, ons gaan in putte gegooi word. Verál en juis wanneer GOD vir ons iets groter in gedagte het…..

Lees Filippense 1:29. Dit staan daar.

Hoekom dink ons het baie Jesus volgelinge omgedraai en Hom eerder verlaat? Hulle het immers sy wonderwerke gesien, en sy genesings, en gesien hoe Hy bose geeste uitdryf. Wie wil nie dán bly nie? Joh. 6:66 en Matt 7:21-23.

Daardie een wie net in sy opstanding wil deel, maar nie ook in sy lyding nie. Daardie een wie aan ‘n ander een verkondig dat sy of haar valdeur/put is, as gevolg van sy of haar sonde! Daai arrogante judge, is die een wie opgehou het om Jesus Christus te volg. Die een wie uit sy of haar put gekom het deur God se genade, en deur die bystand van medegelowiges, en dan meer arrogant (opgeblase) as ooit vantevore is……daai een wie dink hy of sy het sy “eie sonde van sy eie put” oorkom, en jy kan ook!

Die een wie van die môre tot die aand “victom speel”; is ook ‘n wegstapper van Jesus af. Dikwels team hierdie twee tipes op. Die victom en die opgeblase een word groot maats. (Herodus en Pontius.) Dit het ek vir baie jare aanskou en aangehoor. Ander dag se storie…

So hoe moet ek en jy, wie verstaan wat ek hier skryf, ‘n stukkende gebroke mens bemoedig en bedien?

Aan die hand van die waarheid van die Gospel. In LIEFDE (verdraagsaamheid /Rom.15:1-2), en met DEERNIS (Gal. 6:1-2); en met WAARHEID (Gal. 1:10).

Ons moet seker maak ons verkondig en getuig en vertel, dat indien jy Jesus reeds volg, of wil volg, jy ware LYDING moet verwag, dit moet aanvaar, en insien, aan die hand van die waarheid van die Woord. Nie dat jy of ek dit noodwendig sal begryp nie. Maar dit is deel van jou vereenselwiging met Jesus. Ongetwyfeld. Opsommend vind jy dit in 1 Petrus 2:18-25., en 1 Petrus 4:12-19.

So hier is die ware Bedienings-vraag en ondersoek:

Ly jy omdat jy gesondig het…..of ly jy omdat jy goed en reg doen?

Is God se GEES op jou en ook sy genade (want jou put is niks anders as God se genade nie); of ly jy omdat jy ‘n dief, ‘n moordenaar, ‘n misdadiger of ‘n kwaadstoker is? Of ly jy (is jy droewig) vanuit wêreldse oorwegings? 2 Kor. 7.

Bepaal jou “rede” vir jou lyding, en doen dit aan die inhoud en aan die hand van God se Woord, wat jou spieël is.

2 Timoteus 3:16 sê, die Skrif sal jou o.a. in die waarheid onderrig. Of maak jy nie ‘n Bybel oop nie?

As jy kwaad gestook het, sal jy ly. As jy ‘n misdadiger is of ‘n dief, sal jy ly. Is jy ‘n moordenaar? Dan sal jy ly, omdat God vir jou wag om te doen wat in 1 Johannes 1:8-10 staan. Opreg bely. In droewige berou, bely.

Vir die manipuleerder wat lang trane huil as die victom, wie swaar “ly” onder ánder se sondes……want dis nooit hùlle nie. Die blame shifters, gee ek in Jesus se Naam, 2 Korintiërs 7:6-11. Huil jy omdat jy vir jouself jammer is? Temper tantrum jy? Manipuleer jy? Dit raak werklikwaar nie Jesus se hart nie. Hy huil nie saam met jou nie.

Huil jy omdat jy opreg en diep bedroef is, en berou het, volgens 2 Kor. 7:9-10?. Dan huil Jesus Christus saam met jou. Dan raak Hy jou hart net daar aan. Dan vertroos Hy jou en dan dra Hy jou. Ook sal Hy jou uit jou put optel. As jy in ‘n put gegooi is, deur jou huwelik, jou finansies, jou verlies, jou siekte, jou kind of jou familie. Hy is daar. Hy weet alles. As jy waarlik sy kind is, kan en sal niks jou uit sy hande ruk nie. Romeine 8:37-39. En niks hiervan sal jou bo jou kragte versoek nie. Jy ken mos die Skrif.

Sit jy in ‘n put betreffende jou kinders? Vind uit of jy die oorsaak is. Hoe? Matteus 10:37. Bely dit. Waarheid maak vry. Gee daai kind vir Jesus. Volkome…..al dood hy of sy. Jy kan nie en mag nie GOD speel nie. It will kill you anyhow as well.

As jy NIE die oorsaak is nie, vat dan en glo en doen Romeine 8:28, Jesaja 50:10 en Jesaja 49:8, Jak. 5:16 en 1 Tess. 5:17-18…..al moet jy vir die volgende 15 jaar net op hiersie 5 Beloftes/Skrifte bly staan. Doen dan so! Hou op kla.

Is jou valdeur jou huwelik? Ja Pastoor. My man glo nie. En dis hoekom my seuns so hand-uit is. En ek bid nou al so lank en so lank en so lank. Vrou. Eerbiedig jy jou man? Ef. 5:21-33. Waak jy dat jy ‘n kalm gees het en blywende beskeidenheid? Of bash jy hom met jou kerk? Saam met jou pastoor of dominee? Ken jy 1 Petrus 3:1-6? Doen jy wat daar staan? Sien veral verse 1 en 2.

Hoe geduldig was God met jou? Hoe lank het God vir jou gewag, vrou? Het jy nie hierdie man gekies nie? Man, het jy nie hierdie vrou gekies nie? Ja maar……….

Gaan lees en deurbid 1 Korintiërs 7:13-24. Voel jy getrapp? Ja. Natuurlik voel jy getrapp. Jy skreeu uit dat God onregverdig is teenoor jou. Jy gaan kerk toe. Jou man nie. En GOD sê vir jou, as jou ongelowige man gewillig is om by jou te bly, dan moet jy NIE van hom skei nie. Daai wil jy nie hoor nie. Veral nie van iemand wie nog net altyd na jou mening maanskyn en rose gehad het nie!!!! Wie is jý om hierdie Woord vir my te gee? Jou man het jou nog nooit geslaan of verneuk nie. Wat weet jy?! En so gaan ons aan en aan en aan en ons baklei in derwaarheid, met God. Nie met die “boodskapper” nie.

Jip. Die Skrif, die Woord, Jesus, is voorwaar die klip teen wie ek en jy ons voete sal stamp. Ons word woedend vir sy woorde. Ons buig en misbruik en manipuleer en verdraai en stry teen die Woord. Want ons rig ons oog op ander mense. Hulle lewens is OF perfek, en ons soek hulle resep. OF hulle moet my gemors vir my clear-up.

Ons glo nie dat vir GOD, niks onmoontlik is nie. OF, die eintlike waarheid:

Ons wil nie LY nie. Ons gaan vir “bevrydings sessies” sodat ons lyding moet geepad. En die persoon wie ons daarin bedien, verkondig en verduidelik aan ons VERGIFNIS, en BELYDENIS, maar daai wil ons nie hoor of doen nie! Ons ressirteer dit soos ‘n pappegaai, maar eintlik het ek gekom dat God nou asseblief hierdie put waarin ek is, (die man of vrou wie my soveel hel gee) sal bekeer, sal wipe of sal skud….Want ons is die “victom”.

N PUT-tydperk is nie lekker nie. ‘N Put tydperk is truly en honestly, aaklig. Dit is nie gemaklik nie, en jy sal vind, daar is weinig wie jou laste dra of wie jou in jou put gaan kom bemoedig. Hoekom? Want GOD het daai put vir jou ge-ordain. Hy het dit vir jou gekies. Vir solank as wat Hy goed dink. Die Satan moes toestemming kry by God, betreffende Job. Josef se broers het man-man saamgewerk aan sy put-ervaring. God het sommer sy familie “toegelaat” vir sy put-ervaring. Daai is sekerlik die seerste pyn…. Wanneer jou familie jou put ervaring vir jou bewerk! Maar GOD is getrou. Is jy sy kind? Is jy ‘n ware Jesus volgeling, wie nog nie omgedraai het nie? Jou put-tydperk sál stop. Want GOD is as’t ware besig met jou: OF om jou te beskerm teen jouself, OF om jou te leer wat gehoorsaamheid is, OF om jou te dring tot by vertroue in Hom, OF om jou te toets, OF om jou te versterk, OF om jou bloot te laat rus…….be as it may. HE KNOWS BEST! Not you, and neither your pastor.

Miskien sit jou pastoor na wie jy so opkyk, in sy/haar eie put. Julle ken mos daai FB prentjie van die een met 80 pyle in die rug wie die een comfort wie 4 pyle het……..🤔

Verdra jou put. Bly in daardie put tot GOD jou uithaal. Moenie in jou put, op mense vertrou nie. Lees Jeremia 17:5-15. Vertrou op GOD. Wag op GOD. Leer vir Jesus in jou put, beter ken. Jy sal Hom in die afsondering en stilte van jou put, dalk vir baie lank NIE hoor nie. Maar Hy is daar. Hoe weet ek dit? Hebreërs 2:18, en Hebreërs 4:14-16, en Hebreërs 5:7-9……dra my in my put….en elke Psalm.

Word ek vals beskuldig, verwerp en ge minag in my Jesus Christus bedienings en verkondigings-pad? Dan dra Hebreërs 12:14-29 my. Nie ‘n geskinder saam met ander pastore nie. Dan dra die hele boek 2 Korintiërs my…..en ek huil alleen. Dan dra 1 Korintiërs 3:1-23 vir my….want GOD is getrou. Hy ken my werk. Elkeen se werk sal aan die lig kom. (v. 13). Dan verdedig of baklei ek nie om “my werk vir HOM” aan enige siel, of kerk of instansie te bewys nie. Dan laat God my skryf. Die Waarheid sal uit. Ongeag hoe.

Dan glimlag ek maar sag as ek die FB quote lees: ” The last time I checked, you were not responsible for my path to heaven.”

En ekke en my tutor pastoor, Stoffel Februarie, bly sit maar in ons putte, en ons wag op ons lewende GOD, wie vir ons alles ten goede sal laat meewerk.

Intussen werk ons aan ons nuwe, en beter bediening: Galasiërs 6:14.

“Maar wat ons betref, mag GOD verhoed dat ons ooit oor iets anders roem as oor die kruis van ons Here Jesus Christus.”

En ons dank GOD elke dag vir ons put.

SHALOM

Bemoediging

Ek wil graag ‘n paar gedagtes deel en neerskryf oor die begrip, en die Bybelse waarheid, van BEMOEDIGING.

So baie gelowiges wie volgelinge van Jesus is, sal dadelik sê wat hulle “bediening” is. Hierdie bedieninge is opgeteken in die Skrif. Lees Romeine 12: 6-8 om maar ‘n paar “bedienings” te noem.

Maar dan praat Paulus ook in 2 Korintiërs 1 – 2 Korintiërs 2 :10 oor die bediening van bemoediging. Die opskrif gaan oor “Danksegging na ‘n moeilike tyd”.

Het jy al ‘n moeilike tyd moes deurstaan, sonder bemoediging? Was daar iemand wie met jou geduld gehad het, toe jy lyding verduur het? Het jy al swaar gekry, dat dit vir jou voel of dit net eenvoudig te vêr bo jou kragte gaan? Het jy al in allerlei moeilikhede verkeer en toe bemoediging só nodig gehad het, maar daar was niemand?

Bemoedig ons mekaar genoeg? Of luister ons om in werklikheid te oordeel. Dadelik “raad” uit te deel. Of ons glo ons het die regte bybelse teregwysing of antwoorde…..en moenie daai lieflike preeke van ons vergeet wat ons so graag vir mekaar afsteek nie. Veral ons Mammma’s na ons kroos toe.

Kom ons besin weer ‘n slag oor bemoediging. Hiervoor benodig ons nie “biblical teachings”; of geleerdheid of welsprekendheid nie. Maar dalk n geduldige oor. Dalk opregte belangstelling met een doel. Kom ek bemoedig hierdie persoon. Hoe?

Luister en offer ‘n gebed van deernis en omgee. ‘N Harts gebed. Net daar, op die plek. In die straat. In die winkel. In die plat geslane siel se motor of se portaal van haar huis. Net daar op die stoeptrappie.

Luister en gee medelye. Al beteken dit net dat jy vir die persoon sê: “Weet jy. Ek het geen raad of oplossings nie. Maar ek hoor jou hart. En ek sien jou pyn, jou lyding, jou worsteling. Ek vertrou saam met jou dat hierdie tyd sal verbygaan. Die son sal weer skyn.”

Of. Weet jy. Ek gaan vir jou bid. Elke keer as ek aan jou swaarkry dink, as die GEES my aan jou herinner, weet virséker, ek sal en ek wìl vir jou/julle bid. En dan doen jy dit. Sonder om verslag te gee van jou binnekamer gebede.

Daar is só baie seer reg rondom ons. Onder ons neuse. En ons almal strompel maar voort. Dit het al male sonder tal gebeur dat iemand net moed opgee. Selfmoord pleeg. In diepe depressie verval. So hartseer raak dat hulle net kwyn, onttrek en stil stil verdwyn.

2 Korintiërs 1: 4-5 sê GOD, ons kan mekaar bemoedig. In vers 5 staan daar dat daar vir ons OORVLOED bemoediging is deur Christus.

Ons wie Christus volgelinge is MOET ons mede gelowiges bemoedig. Dit bring my maar weereens terug na ‘n vorige skrywe wat ek geplaas het oor WOORDE. Wat gaan uit my mond uit? Jak ek iemand af? Verstoot ek iemand of ignoreer ek liewer daardie persoon wie swaarkry? Hy of sy moet maar ‘n brug bou……en oor die mislikheid kom.

Besef ek nie dat iemand wie swaar ly, baie dikwels die seerste byt nie? En dan maak ek dit “all about me”!?

Die wonderlike hiervan, is dat ek glo ons mag maar vra vir bemoediging. Almal kan nie ons lyding ruik nie. En elkeen is so besig met sy/haar eie lewe, dat ons doodgewoon nie wéét van mekaar nie. Om niemand te wil vra of te sê dat ek werklik bemoediging nodig het nie, is niks anders as ‘n stuk trots nie. Ek ly maar hier eenkant in my hoekie en klaar.

Maar waar vind ons werklike bemoediging? In die Woord. In Hebreërs 4:15-16 staan daar sekerlik die wonderlikste woorde van bemoediging, in die hele Bybel!!

Daar staan geskrywe dat die Hoëpriester, die Een is, wie medelye met ons swakhede het. En deur Hom is daar vir ons toegang tot God se genadetroon om barmhartigheid en genade te ontvang.

In 1 Kor. 14:3 staan daar dat ons woorde moet praat wat mense geestelik sal opbou, sal bemoedig en sal vertroos. Dit is wat “profeteer” werklik is. (Verse 1-3).

Bemoedig hierdie week iemand. Deur gebed, deur woorde wat geestelik opbou en troos. En as jy bemoediging nodig het. Vra dit dan. Vra dit van medegelowiges, en vra dit van die Een, die Hoëpriester, wie self aan versoeking onderwerp is, en daarom het Hy medelye met jou en met my.

Bemoediging, is sekerlik in hierdie land van ons, se huidige klimaat, die heel nodigste “bediening” van alle bedieninge. Sonder twyfel.

SHALOM

Ek WIPE 21 jaar……’n goeie wipe!

Ek het tot op datum 38 skrywes gedoen. Hierdie een, die 39ste een, is anders. Baie anders. Hierdie een is vir myself, en dit gaan oor myself, met een doel: Om van “myself” en my sogenaamde “geestelike behoeftes” afstand te doen.

Dus….het ek geen verwagting dat soveel as één leser hierdie skrywe sal verstaan, sal “erken”, sal prys of sal bevestig nie. Dit maak nie saak nie. Hierdie skrywe is ook nie ‘n JANNIE-jammergat skryfstuk oor myself nie. Inteendeel. Vir mý is dit sekerlik die grootste openbaring nóg uit die Skrif. Dit het dus geen verwagting na mense toe nie.

Sien dit asof ek iets met jou deel, waaroor ek verskríklik opgewonde is! En as jy dit klaar gelees het, of terwyl jy dit lees, en jy verstaan nie wat ek hier sê nie……is dit completely okey.

Ek lees vandag die volgende woorde in ‘n engelse boek wat in 1927 vir die eerste keer gepubliseer is. Skrywer: Oswald Chambers.

“We are nowhere in the Bible commissioned to preach salvation or sanctification. We are comissioned to lift up Jesus Christ, thus, only to preach the Gospel!”

( John 12:32 and Hebrews 8:10-11, and 1 Corinthians 1:17)

Hierdie woorde slaan my asem weg! Want ek glo dit is waar.

Verder skryf hierdie gelowige, dat Jesus nie deur die kruisdood gegaan het, om van my ‘n “saint” te maak nie. Hoe utterly arrogant is so ‘n gedagte nie?! Hy het deur die kruisdood gegaan om die hele wêreld te red. Dit staan in 2 Korintiërs 5:15. “En HY het vir álmal gesterwe, sodat dié wat lewe, nie meer vir hulself moet lewe nie, maar vir HOM….”

Geen “ware saint” het ooit van hom/haarself n saint gemaak of dit geclaim nie. Inteendeel…..hulle is eers na hul dood, so verklaar, volgens die wil van GOD. Paulus is na sy dood “saint Paul” genoem.

Hy het nét die “Bediening van die Versoening” van GOD af gekry. (2 Kor. 5:18-21. Hierdie is dus ‘n ware BEDIENING!

Kan ék iemand red? Nee.

Kom iemand tot inkeer wanneer hy/sy sien en hoor wat die Here alles in “my” lewe gedoen het? Nee.

Vind wedergeboorte in ‘n hart plaas deur Bybelskool lering aan te bied? Nee. (Dit het nie in die 18 jaar wat ek dit aangebied het, gebeur nie. Dus: ‘n duidelike NEE)

Veroorsaak my konstante gebede van 6 jaar lank, van 17 jaar lank , van 21 jaar lank, dat ‘n ander persoon of geliefde tot wedergeboorte kom? Ek weet ons dink dit is so. Ons haal graag Jakobus 5:16 hier aan. Die waarheid is: NEE.

Oor “ek” gelowig genoeg of lank genoeg, of volhardend genoeg gebid het……en uiteindelik “grant” GOD toe my gebeds-versoek van wedergeboorte? NEE.

Hierdie is sekerlik een van die grootste dwaal-verkondigings en grootste laste wat sommige predikers op lidmate laai. Dit word dan ook ‘gebedslaste’ genoem. By implikasie: Jy MOET jare bid. Dis die ‘geheim’. Of, jy MOET bid sonder ophou. Dis die ‘resep’. Of die baie wrede ene……Jou geloof is nie sterk genoeg nie….daarom kom die een vir wie jý so bid nie tot bekeering nie.

Die ander wrede of sekerlik heel wreedste een: “Mense kan nie vir Jesus in jou sien nie, en daarom kom hulle nie tot bekeering of tot wedergeboorte nie!!” By implikasie: Jy moet heiliger word, jy moet gehoorsamer word, jy moet geestelik sterker groei. Dan liewe siel, sal iemand wie by jou verby stap, selfs van die klomp “christian energy en heiligheid in jou”; straks tot wedergeboorte kom. Dit het immers in Handelinge met Petrus gebeur.

So what is wróng with your spirituality dude….?!

God help ons!! Watter dwaalleer! Watter misleiding! Watter verdraaiing van die heilige Skrif!! Watter verskriklike ball-and-chain om jou geestelike nek om darem net 1 siel vir Jesus gewen te kry….. voor jy langbome toe gedra word of oor die see uitgestrooi word?

Wat sê die Skrif hieroor? Wat sê God hieroor? Watter voorbeeld van ware evangelie verkondiger…..het GOD ons gegee?

PAULUS. Ons bekende vriend, Paulus.

Ek lees verder aan Oswald Chambers se boodskap. Al wat ons moet doen, almal van ons, dwarsdeur die bank, is om Jesus Christus te VERHOOG. Joh. 12:32.

En hoe doen ons dit? Leer ken HOM sélf. Vind vir jousélf uit wie HY is.

Wat doen baie? Ons verhoog onsself. Ons werk ons sinneloos aan mens- uitgedinkte pogings tot ander se moontlike redding. Ek het Bybelkunde aandklasse aangebied vir “verlore en soekende siele”. Self verheffing, mooi verksans. Onbewustelik….but none the less. Ons spog met ons God gegewe gawes. Kamtig baie humble. Ons judge (en meet) ‘n ander ene wie nog nie gekom het tot waar ons gekom het nie. In stilte. But we do.

Al hierdie tipe harts gesindhede ontaard gou-gou in naywer en selfsug, in wanorde en in gemene dade, waarvan Jakobus 3:13-16 praat. Ek weet dit! Been there…..done that. Tot skaamte en skade. Jaloesie steek sy kop uit. Skyn bedienings. Op die oog af vol van wysheid, maar in werklikheid het dit bybedoelings. Is dit vals, partydig, onverdraagsaam, kompeterend, onvriendelik en leeg. Jammerlik.

Ons weet GOD werk deur enige iets. Hy het deur ‘n donkie gepraat. Ons weet GOD kan enige siel, enige gees, enige verstand op enige tyd of manier open om die Skrif te verstaan. Lukas 24 is duidelik hieromtrent. En juistement, in die Lig hiervan, dink ons steeds ons opgelegde God gegewe taak is om “wedergeboorte” en “heiligmaking” te verkondig aan arme soekende siele.

So bye the way…..Om “heiligmaking” te verkondig, i.p.v. die Evangelie, is om persé vir ‘n ander siel te vertel dat hy of sy nog nie is waar jý is nie. Om “wedergeboorte” te wil verkondig (Joh. 3); is om skuldgevoelens te pak soos ‘n tabernakel in die woestyn.

As ons dít nie doen nie, gryp sommiges graag die doop. Klein doop. Groot doop. Nie een van hierdie 2 aksies van my en jou bewerk of bring of gee of verseker wedergeboorte nie! Nóg ‘n dwaling.

Ek weet van gelowiges wie gedoop is, en omdat hulle dan “terugval in sonde”; is hulle die kerk of die heilige instansie belet. God help ons!!! Dan verkondig ek wie ander doop, dat my doop aksie daardie persoon moes of sou bring tot wedergeboorte. Ek lees vir jou en vir myself, 1 Korintiërs 1:17…. “Christus het my immers nie gestuur om te doop nie, maar OM DIE EVANGELIE TE VERKONDIG, en dit nie met woorde van menslike wysheid nie, want dan sou die KRUIS VAN CHRISTUS SY KRAG VERLOOR.” Laat ek liefs nie nou stilstaan by hierdie grootste geveg van alle tye nie. Dit is bejammerenswaardig to say the least.

Hou vas………..

Terug by Paulus. Soveel wedergebore Christene (???); gaan vir ‘bevrydings sessies’ na ander gewone christen mense toe, wie netso feilbaar is soos hulle. Net Paulus het nie nodig gehad om so iets te doen nie.🤔🤔Hy skryf in 2 Korintiërs 5:17 “IEMAND WAT AAN CHRISTUS BEHOORT, IS ‘N NUWE MENS. DIE OUE IS VERBY, DIE NUWE HET GEKOM. DIT ALLES IS DIE WERK VAN GOD.”

Paulus sou sekerlik vandag deur sommige kerk-leiers of pastore gestuur word vir ‘n bietjie “bevryding”. Want ooooo wee!!!! Die Satan het hom ingehaal……hy is in die tronk gestop. Hy is geslaan. Hy is onteer. Hy het in oproere beland. Hy is behandel as ‘n verleier en as ‘n bedroefde. Dit staan alles (en nog meer) in 2 Korintiërs 6:4-10.

Jammer. Ek “koop” sékere bevrydings-bedieninge vireers nie verder nie. Ek sal graag die waarheid hiervan wou weet. Dis nie nou die plek vir so ‘n bespreking nie. Ons ken maar net ten dele……sê 1 Kor. 13. Ek hou maar by my vriend, Paulus…..

Paulus praat nie oor homself nie. Of oor hoe goed hy is, of oor al sy Bybelkursusse of oor hoe God van hom ‘n “saint” gemaak het nie! Inteendeel. Sy outcry is dat GOD hom sal behoed om oor niks anders te roem, as oor die kruis van ons Here Jesus CHRISTUS nie, want sê hy……deur die KRUIS, is die wêreld vir my dood, en ek vir die wêreld. Galasiërs 6:14. By implikasie……Paulus “bestaan nie”. Al wat bestaan is die woorde wat die Gees hom gee, wat uit sy mond uitgaan om Jesus Christus te verhoog en te verkondig. Selfs nie eens sy geleerdheid of welsprekendheid, wat hy sonder twyfel gehad het, is sy terugvaller of sy kruk nie. Hy sê dit self in 1 Korintiërs 2:4. Hy staan dus nêrens met uitgewerkte oorgelewerde preeke of afgelese papiertjies in sy hande nie. I most certainly do not think so…..

1 Korintiërs 1:18 -30 spel die krag van GOD uit……die krag wat net aan GOD behoort, naamlik, die boodskap van die kruis. Voor GOD het geen mens dus iets om op te roem nie…..dis net aan GOD te danke dat julle met Christus Jesus verenig is. Verse 29-30.

Hoeveel predikers word verhoog?

Hoeveel predikers verhoog en verhef hulself nie? Geniet die lime light en die acculates van die “titel”, om nie te praat van die hype wat performances hulle gee nie. Ook word hulle op die koop toe vir elke bakketel geraadpleeg asof hulle die Pope is? En hulle moet alles aanspreek en alles uitsorteer en elke congregation lid se gemors skoonvee. As dit die geval is vriend/vriendin, prediker, word jy verhoog, en sal jy uitbrand. Keer op keer.

RERIG!!!!?????

Waarmee is ons besig?

Paulus se lewensmotto is die volgende woorde: “OM TE LEWE IS CHRISTUS, EN OM TE STERWE IS WINS.” Verder verklaar hy dat ‘n dienaar van die Here ONREG moet kan dra.

My introspeksie:

Wie verhoog ek?

Word ek verhoog?

Na wie toe gaan ek in my tye van onreg of swaar kry?

Verdra ek onreg of is ek ‘n verontregte spiritual victom wie dan sooooo goed doen aan ander? (Gosh!!!!)

Waarin roem ek? Dalk in my ondervinding? In my studies? In my God gegewe gawe van die Woord? In my eie sogenaamde “bediening”?

Verwys ek mense wie soekend is na Jesus Christus, na die kruis toe, na die Woord toe, …..of verwys ek hulle na doodgewone feilbare ménse toe?

Verhoog ek myself wanneer ek die Woord verkondig……en indien ek die Woord verkondig, is dit die Evangelie boodskap, of is dit “intellektuele storietjies” ?

Die vraag is, wat beteken hierdie ROEM?

Dit is om iets above and beyond te verhoog, aan te beveel, te “bemark”, te verheerlik, letterlik te kere te gaan oor iets/ iemand.

Hy wat wil roem moet in die Here roem…….sê die Skrif.

My tutorpastoor het altyd gesê: Keep it simple.

Keep with Christ and the cross.

Hiervoor benodig niémand geleerdheid of welsprekendheid nie. Hiervoor tel geen voorkoms, titel of status nie. En die waarheid is……..voor ons as mens nie onsself, ons geestelike begeertes of behoeftes of ambisies completely afgesny het nie, verstaan ons nie die verkondiging of die boodskap van die Evangelie van Jesus Christus werklikwaar nie.

En weer stamp Chambers se gedagte my in die maag. ‘N Goeie stamp. ‘N nodige stamp…….

Just play along for a while……

“If GOD were human, how sick to the heart and weary He would be of the constant requests we make for our salvation, and for our sanctification. We tax His energies from morning till night for “things” for ourselves…..please Lord, something for “me” to be delivered from.

(Is dit nie presiés hoe ons pastore/priesters/predikante/evangeliste “verhoog” nie….🤔?)

When we truly touch the bedrock of the reality of the Gospel of God, we shall never bother GOD any further with little me-myself-I plaints.

The one passion of Paul’s life, was to proclaim the Gospel of GOD. He welcomed heart-breaks, disillusionments, tribulation….for one reason only……because these things kept him in unmoved devotion to the Gospel of Christ.”

Ek dink ek begin van voor af en wipe 21 jaar se ondervinding, se ervaring, se opinies.

Na 21 jaar in diens van God, staan ek vanaand voor die genadetroon, slegs op grond van toestemming wat God my daartoe gee, in Hebreërs 4:16……om barmhartigheid en genade te ontvang, en Paulus se versugting voor God se troon saggies en bewend te prewel:

“MAG GOD VERHOED DAT EK OOIT OOR IETS ANDERS ROEM AS OOR DIE KRUIS VAN ONS HERE JESUS CHRISTUS.” God help my!

Shalom.

WOORDE

WOORDE

Kreatiewe WOORDE skep.
Verwoestende WOORDE breek af.
Kwetsende WOORDE verpletter.
Nuttige WOORDE bou op.
Toksiese WOORDE vergiftig.
Sagte WOORDE genees.
Geloofsgevulde WOORDE bring lewe.
Goddelose WOORDE bring die dood.

En Ligsinnige WOORDE, dink nooit na oor die gevolge van sy dade nie. (Sonder sorg of oorleg)

Watter WOORDE het jy onlangs ontvang?
Watter WOORDE vloei vinnig uit jou mond?
Watter WOORDE het jy die nodigste?
Watter WOORDE gee jy die graagste?

Of gee ons werklik nie meer om watter WOORDE ons mond verlaat nie?

Of glo ons Satan se leuen dat ons ons eie WOORDE nie hoef te oordink of te beteuel nie?

WOORDE skep of breek. WOORDE trek aan of jaag weg. WOORDE stig of verpletter. WOORDE is waar of dis vals (manipulerend). WOORDE dra krag……..ongeag na watter kant toe.

Hoe lyk jou WOORDE? Wat doén jou WOORDE? Wat vermag jou WOORDE? BID jy aan die eenkant en vloek jy aan die ander kant?

Hoe klink jou WOORDE oor jouself?
*Arrogant
*Afbrekend
* Teachable?
* Nederig
* Dankbaar
*Tevrede
* Swaarmoedig

WOORDE is álles!!!!

Daarom staan daar in Johannes 1:14 DIE WOORD het mens geword en onder ons kom woon.

Daarom moet DIE WOORD (Joh.1:14) in ons hart, in ons verstand, in ons siel en in ons lewe MEER en MEER word………daarom moet ons elke gedagte gevange neem……..en dit gehoorsaam maak aan die WOORD.

Daarom moet ons ontslae raak van VERWOESTENDE woorde, KWETSENDE woorde, TOKSIESE woorde, GODDELOSE woorde. Eerstens in onsself………en tweedens van ‘n ander persoon. Stap weg as dit ál is wat jy oor en oor en oor ontvang! Sonder jou af. Want GOD sê: “Bly weg van die kwaad af en doen wat goed is, soek vrede en jaag dit na!” 1 Petrus 3:11.

Ons moet dan nog net daarby kom, om LIEFDE by te voeg, wanneer ons met mekaar die WAARHEID praat.

Nie vals LIEFDE nie…….maar:
* Selfbeheersd
* OPREG
* Vol medelye
* Inskiklik
* Onpartydig
* Vriendelik
* Geduldig
* Oordenkend, m.a.w. Bedagsaam
* Sonder Bybedoelings

En as ons dīt (nog) nie kan doen nie, is STILBLY en eers met GOD alleen praat, die heel beste plek om te vertoef.

Shalom.