Lig, in ‘n donker S.A. 🇿🇦🕯👭

Opgedra, September maand 2019, aan elk VROU is S.A. 👭👭👭👭👭👭👭👭👭

*************************************

Ek sien die duisende Vroue gisteraand saamstaan, in die clip wat Carte Blanche uitgesaai het. Saamkom. Saam staan. Saam pleit.

Vanoggend word ek stil by my Here. Ek oordink baie dinge. En skielik besef ek, al wat elke vrou voor pleit, is vir VREDEMAKERS. Dis reg. Nie vir vrede nie, maar spesifiek vir VREDEMAKERS.

Vrede sal volg, waar en wanneer VREDEMAKERS begin inkom. Opstaan. Optree. Vorentoe tree. Uitkom.

Waar daar onvrede is, waar daar misverstande is, waar daar verwerping is, waar daar verlies is, waar daar hartseer is en diepe pyn en lyding……kort daar VREDEMAKERS!

My gedagtes gaan bietjie verder terug in my eie lewe. Ek is mos “white priveledge” en ‘n gelowige. Dus impliseer dit dat ek nie ‘n vredemaker nodig het nie, maar dalk self een kan wees? 🤔 So hoe lyk ‘n vredemaker? Wat moet ‘n vredemaker doen? Hoe moet ‘n vredemaker vrede maak?

Matteus 5:9 sê….Geseënd is die VREDEMAKERS, want hulle sal kinders van God genoem word.

Wie is dan nou werklik “kinders van God”? Wonder ek van voor af. Die grootste christene verwerp en baklei die hardste. Hulle meningsverskille word so groot, dat hulle van mekaar af geepad. Dit maak seer. Dan haal hulle Handelinge 15:39 aan wat sê: “Hieroor het hulle so skerp verskil dat hulle van mekaar geskei het.” En almal bly stil. Niemand vra vrae nie. Niemand wil wéét nie. Want niémand wil kant kies nie. Die onvrede seëvier…..

‘N Ware VREDEMAKER kies nié kant nie. Iemand wie kant kies, oordeel. ‘N Ware vredemaker het wysheid van BO. Jakobus 3:17-18. ‘N ware vredemaker is onpartydig. ‘N ware vredemaker is inskiklik. ‘N ware vredemaker is opreg en het géén bybedoelings nie. ‘N ware vredemaker is bedagsaam en vol medelye. ‘N ware vredemaker het nie tyd om gesien of gehoor of geprys te wil wees nie.

‘N ware vredemaker vra vrae, en luister. ‘N ware vredemaker vind uit en som situasis op, in die Lig van waarheid. Nie om te skinder nie, nie om meer tweedrag te saai of om tereg te wys nie. Nie om inligting in te win om sy of haar eie posisie te verbeter nie. Nie om te paai of om jou eie woorde later teen jou terug te slinger nie. Nie om te verwyt en te beledig nie.

Is daar nog vredemakers? Vredemakers soos waarvan Matteus 5:9 en Jakobus 3:17 praat? Ek wonder………

Weet hùlle, wie hulself kinders van God noem, dat hulle vredemakers moet wees? Weet hulle hoe? Weet hulle waar om die resep te kry hiervoor?

Vroue benodig VREDEMAKERS. Vroue skree uit vir vredemakers…..al weet hulle dit nie eens nie.

As duisternis jou geheel en al lam lê, en sonde jou oorrompel, en jy in die donker loop, en geen lig meer sien nie, dan benodig jy en ek, vredemakers.

Die enigste vredemaker wie ek ken, is Jesus Christus. Die vraag is: In wie leef Hy werklikwaar nog? Die vraag is: Bestaan daar nog so iets soos Jesus Chritus IN mense, en mense IN Hom? Of is dit nou nog net hol “woorde” en “preeke” wat oorgebly het?

Dié woorde staan geskryf in 1 Johannes 2:27 en in 1 Johannes 4:15. “Wie bely dat Jesus die Seun van GOD is – God bly in hom en hy in God.” In fact, die hele Bybelboek, 1 Johannes, asook die boek Johannes, gaan oor die mens IN Christus, en Christus IN die mens. Sien ons dit nog? Beleef ons dit nog? Bestaan dit werklik? Waarom lyk hierdie land dan so donker? Waarom baklei mense en waarom saai hulle tweedrag? Waarom is daar so baie jaloesie en nyd en gierigheid en afguns?

God sê vir die mense in Matt. 5:14. Julle is die lig vir die wêreld.

So, Wáár is die lig in die mense wat voor ander só moet skyn, dat hulle God se goeie werke kan sien, en HOM verheerlik? Volgens Matt. 5:16?

Die Woord staan vas. Die fout lê nie in of by die Woord nie.

Maar as daar nog gelowiges oor is…….

Waar is die vredemakers?!! Wat doen hulle? Luister hulle? Hoor hulle? Sien hulle? Tree hulle op? Of is elkeen net besig om homself te beskerm en sy eie klein koninkrykie te bou?

Vredemakers kry seer. Vredemakers kom in die wake van die Satan. Vredemakers kan nie bang wees nie. Vredemakers kan nie stil bly nie. Vredemakers kan nie blind bly vir ellende nie. Vredemakers kan nooit stukkende en gebroke harte aanvaar of oorsién nie. Vredemakers kan nie preek en nie doen nie. Vredemakers kan nie naywerig of selfsugtig wees nie. Vredemakers kan nie liefdeloos en sonder vrugte van die Gees wees nie.

Vredemakers soek nie rusie nie, saai nie tweedrag nie, is nie gierig nie, bevorder nie haat, naywer, rusie, skeuring, afguns, verdeeldheid, vyandskap, losbandigheid, onsedelikheid, dronkenskap of uitspattigeid nie. Galasiërs 5:19

Vredemakers lewe deur die Gees, en hulle laat toe dat die Gees hulle gedrag bepaal.

Die gevaar zone van wegbeweeg van die Gees lê in uittarting, in verwaandheid en in afguns. Gal. 5:26 sê/waarsku ons almal met die woorde: “ONS MOENIE…..só wees nie.”

Wanorde en gemene dade, selfsug en naywer, is DEMONIES. Jak. 3:15-16 spel dit uit.

Kan ‘n mens ‘n vredemaker wees sonder Jesus Christus IN hom/haar?

Was Nelson Mandela ‘n vredemaker of nie? Net GOD weet. Ek weet nie……🤔🤦‍♀️ Die woorde in Jeremia 17:5 praat voorwaar hard met elkeen wie op Nelson Mandela sou vertrou het? Daar staan geskrywe: “Daar rus ‘n vloek op die mens wat sy vetroue in mense stel, wat sy krag soek by sterflike mense en van MY af wegdraai.”

Ekself getuig daaglik dat ek ‘n Jesus volgeling is. Nogtans, het ek, in my swakheid, al baie kere ‘n vredemaker nodig gekry, en ek doen steeds.

Die enigste plek waar ek dit vind is in die volgende woorde: “Dra mekaar se laste, en gee op die manier uitvoering aan die wet van die Here.” Galasiërs 6:1-2.

Ook vind ek my begrip en ervaring van vredemakers in die aksie van Matteus 18:15. “As jou broer (medegelowige) verkeerd opgetree het teen jou, gaan wys hom tereg waar julle eenkant alleen is. As hy na jou luister, het jy jou broer terug gewen.”

Ek vind vrede-maak in Matteus 5:44 “Maar Ek sê vir julle: Julle moet julle vyande lief hê en julle moet bid vir dié wat vir julle vervolg.” Dan BID ek, want ek word vervolg, vals beskuldig en sleg gesê.

Ek vind vrede-maak in Matteus 5:11 “Geseënd is julle wanneer die mense julle ter wille van My beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê…..wees bly en verheug. WANT….julle loon is groot in die hemel.”

Ek vind vrede-maak in Romeine 12:14-21. “Seën julle vervolgers, ja, seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. Moenie eiewys wees nie. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van GOD. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie.”

Ek sonder myself af, en ek kies om deur hierdie Skrifte te worstel…..geen méns gaan of kan dit namens my deurwerk, of dit vír my doen of dit vir my kom gee nie. En allermins nie facebook quotes nie…….just sayin.

Want vrede lê nie erêns daar buite, of sal eendag, as ek hard of lank genoeg bid, deur ‘n ander siel na my kant toe gegooi word nie.

Gelowiges in hierdie mooi land word lam gelê deur die sonde. Die loon van die sonde, is die dood. Romeine 6:23. Gelowiges word lam gelê deur naywer en selfsug en wanorde en gemene dade, wat demonies is. Gelowiges word vervolg èn vermoor.

Hoeveel staan nog saam? Hoe lyk die kerk, waarvoor Jesus Christus sy lewe afgelê het? Wie is aan die stuur van sake in die kerk? Efesiërs 5:21-33 spel die HART van die Kerk uit.

Is daar nog Wysheid van BO, in die kerk, wat vrede bewerk? In huise? In huwelikke? In verhoudings? In die lánd? Of heers daar naywer en selfsug wat wanorde en gemene dade tot gevolg het? Waar is die vredemakers? Īs daar iewers nog vredemakers? En as daar is, weet hulle (nog) hoe? Jak. 3:17-18.

Ek sien die FB groep vir Vroue in SA, se kriteria van aansluitng: Hulle versoek is spesifiek dat daar nie bloedvergieting sal plaasvind nie, maar dat elkeen haar lig sal laat skyn, om geweld teë te staan.

Op ‘n ander groep, praat een of ander man, wie SA hierdie week, en die hele September- maand lank, wil “skoon maak”. So sê hy. Hy wil dit doen met bloedvergieting, afbrand en uitmoor. En hy vra dat almal saam met hom so sal maak. N Man!!!

G’n wonder hierdie land se VROUE huil nie!!!!!! Hulle soek VREDEMAKERS in die máns van hierdie land. Hulle vra of soek nie na verdere (ongoing) bloedvergieters nie.

Wat hiervan HOOR julle dan nie!!!!!!

Dit is swaar en moeilik om Romeine 12 werklik toe te pas. Maar dis AL wat GOD van elke mens vra. Ek en jy gaan gehoor gee aan HOM, of nie.

Die tyd van ‘n politieke party wie kan red, is laaaaaaaank reeds verby.

My vraag: Kan daar vredemakers wees deur “mense”, sonder dat hulle IN Jesus CHRISTUS glo? Hoe kan jy sê jy glo in die Lig, as jy nie in die Lig lewe nie? 1 Johannes 1:5-10. Opskrif: GOD is LIG.

Soos my dogter geskryf het, by haar skildery van ‘n diep bedroefde Mandela gesig, skryf ek hierdie laaste woorde vandag:

“I am not trying to convince anyone. I know I can’t. Nor am I welcoming any debate or arguments. I am merely sharing my heart. A heart which is crying for this beloved country, and for each and everyone out there, trying to survive in darkness, without the living Christ. Without His Light.”

For the fruit (the effect, the product) of the Light or the Spirit consists in every form of kindly goodness, uprightness of heart, and trueness of life. – Ephesians 5:9

Let we, who believe in Jesus, He who is the Light, also be the light of the world. Let us perservere and not only preech Him to others, but let us do what the Word (He) tells us…..and let it be done in God’s love, as it is written and asked in 2 Cor. 16:14.

Ps.119:105. “Your Word, is a lamp to my feet and a Light to my path.”

Therefore God’s Word, Who is Jesus, (John 1: 1; v. 7- 9 ; and v. 14) is also called, the Light.

Not by might nor by power… Zechariah 4:6 ….but by My Spirit. This is the only Way, Truth and the Life for this country and her people. Where else should we turn?

Help us GOD.

SHALOM.

Advertisements

Patrone. Net jy kan die mag wat dit oor jou het, breek.

Ek dink deesdae baie aan die konsep, of die begrip, PATRONE. Ek ontleed dit en ek hou dit fyn dop, deur die volgende vraag:

“So how well has that worked for you, up until now?”

Wat ‘n lieflike manier van stock taking!

Ons koop mos ‘n hond of ‘n kat of ‘n pappegaai. Dan werk dit nie heeltemal so lekker nie. Die bolle moet aanmekaar opgetel word, die hok moet nuwe skoon koerante inkry en die kosbakke moet skoon kom. Daar moet kos gekoop word en aandag gegee word. Ons wil gaan kuier. Dan werk dit nie so lekker nie……en dan koop ons mos nóg ene!🤦‍♀️

Of ons dieet. Ons skop wonderlik af. Ons koop supplements, ons betaal die ge-akkrediteerde (beste) dieet klub, vir die 5 de keer……want dié keer gaan hy werk. Let wel……die keer gaan hý vir my die ding doen. Die ander kere was die program te verveeld, of te duur, of te dit of te dat. Of die klub het toegemaak weens gebrek aan belangstelling. Die vrouens was nie meer vet genoeg of ryk genoeg of verveeld genoeg of desperaat genoeg nie.🤔

Die beste een. Ek gaan my kind vir die laaste keer mooi vertel wat mý huisreëls is, en hierdie keer is dit sy laaste kans……sê ons 10 jaar later nog steeds. As ons uiteindelik dit regkry om ons onsuksesvolle patroon tog raak te sien, pluk ons die liefdeskaart uit. Net om die patroon reg te trek sodat ons dit opnuut kan herhaal. Want……sê ons….. watter Ma gee dan nou op? En boetie of sussie gaan flink voort met hul donkerte.

Patrone.

Ons luv ons onwerkbare patrone. Ons klou vas aan ons patrone wat nog nét sadness opgelewer het. Ons volhard in ons patrone wat ons moeg maak. Ons ignoreer ons patrone wat ons skuldgevoelens versterk. Ons glo ons patroon gaan nog werk…..byt net vas. Hou aan en hou uit. Bid harder.

Tot ons by iemand anders instap en die Lig gaan vir ons op. Of, ons keer eensklaps die appelkar om. Ons is skielik onvergenoegd. Ons verafsku nou die “lieflike patroon” wat eintlik nog nooit gewerk het nie, en ons beskuldig almal, behalwe onsself. 🗣

Die flipside van die coin, is weer dat ons so vasklou aan ons een “werkbare patroon”, dat ons geen verandering (dit is groei) duld of inlaat nie. Ons stagneer en ons verklein ons eie wêreld in daai een patroon wat volgens ons, die “evangelie” is. Dit word ons dogma. En ons verloor kosbare siele, te midde van ons eie slimmigheid. Ons eie geskepte patroon. Noem dit ook ‘n ritueel.

Dit herinner aan die storie oor ‘n Gebedsgroep, wat een aand tydens hul samekoms so gepla is deur die kat, dat hulle hom toe met ‘n rooi strik vasbind aan die tafelpoot. Skielik word ‘n paar van hulle gebede verhoor, en daar word die arme kat toe elke gebedsaand aan die tafel se poot vasgebind…..met ‘n rooi lint.

Hoeveel katte bind ek en jy so vas?

Die sinonieme vir PATROON, is: model, design, mould, templet, influence, shape, style, recurring design, model or design used as a guide…..

Ek het gister ‘n patroon gebreek, wat nie meer werk nie. Dit werk al 7 jaar lank nie meer nie, maar ek het geklou en geklou en probeer en vas gebyt, want mens gee mos nie ‘n dier na 13 jaar goedsmoeds weg nie?!

Wel. Ek het. Ek het besluit en gekies dat ‘n pappegaai wie eenkant in ‘n hok sit, en my vir die 2de keer aanrand dat die bloed spat, moet gaan. Na ‘n beter lewe en na ‘n ander patroon toe. Dis seer. Dis emosioneel bitter in my stil gemoed. Ek het my opsies selfs gedeel met verskeie mense. Onbewustelik, met die onderliggende motief om nog ‘n bietjie uit te stel. Of erger nog, om dalk weer af te stel. Om maar die ou “patroontjie” te hou. Ek knyp my oë toe en ek text die weggee-whatsapp. 3h Vrydag middag is die saak afgehandel. Die patroon wat nie hier werk nie, is gebreek. Gestop.

Dit was die regte ding om te doen. My skuldgevoelens en selfsug is iets van die verlede.

Ons elkeen is verantwoordelik vir die keuse van ons eie patrone, maar ook vir die breek met patrone wat nie werk nie. Wat seer maak. Wat mens leeg laat. Wat geen positiewe verandering meebring nie. Wat nie meer opbouend is nie, maar net afbreek. Wat selfsug en eensaamheid voed. Wat skuldgevoelens verhoog. Wat moeg maak en af takel. Wat oor en oor misluk.

Jesus Christus is die Meester van patrone identifiseer. Hoe? Die sleutel Skrif is Matteus 16:23. Deur die Waarheid te praat. Deur nie mee te doen waar dit nie goed was nie, maar ook nie te oordeel nie. Deur te geweet het wie Hy is, wat sy doel op aarde was en waarheen Hy oppad was. Sekerheid. Selfbeheersing. GEEN twyfel.

A pattern is a model or a design used as a guide. Volg jy steeds jou pa of jou ma of jou held of jou medegelowige se patroon? Volg jy jou eie patroon?

Wie volg jy? Wat volg jy? Hoe lank volg jy dit al? En hoe goed werk dit vir jou uit? Net ek en jy kan besluit wanneer ‘n patroon moet bly en wanneer dit moet breek/stop?

Trots, Vrees en Onkunde (Gewoonte), hou ongewensste patrone vas. As dit vir jou werk…..wonderlik! As dit nie werk nie, vra jouself waarom breek jy dit nie?? Wat gaan jy verloor? Wat gaan jy wen? Net jý kan ‘n patroon wa nie werk nie, breek. Net jy kan dit stop. Niemand gaan dit vír jou kom doen nie.

SHALOM.

Spyt en Hat-ik-ma (het-ek-maar) is die duiwel se kar-perde…. het my Oupa altyd gesê.

Ek weet nie of jy dit al agter gekom het nie……dalk as jy my goed genoeg ken. Maar my skryfstukke is laaaankal nie meer “teachings” aan ander nie. Dit is my eie daaglikse pad. Soos ander videos maak van hul persoonlike lewens, en dit op you-tube sit, netso reflekteer my skryfwerk my eie lewe, my gewaarwordinge, my oortuigings en bo alles, my geestelike groei pad.

Elke dag hoor ek iets nuuts. Elke dag leer ek iets nuuts. Ek weet nie wie saam met my leer nie. Hopelik doen iemand.

Hier is vandag se gedagtes wat ek besig is om te deurdink soos ek skryf. Die woorde wat vandag vastrap in my gedagtes, is die volgende:

“Wherever you are; you are put there by GOD, and by the reaction of your life on the circumstances around you.” – O. Chambers.

Sjoe! Dis ‘n mond vol. Maar dis waar. Elkeen van ons, is waar God ons wil hé…..Ons beplan ons pad, maar Hy bepaal ons koers. Maar terselfdertyd is ons waar ons is, 100% oor die keuses wat ons uitoefen. Dinge gebeur. Life happens. Maar elkeen van ons reageer. Jy sal reageer. Jy wil reageer. Jy gaan reageer. By implikasie, jy gaan keuses maak. Goeie keuses. Slegte keuses. Mens is immers verantwoordelik vir jou eie keuses. Jou oortuigings en jou ervarings bepaal jou keuses, wat weer jou reaksie bepaal.

*ERVAAR (gebeure) *DINK (besluite) *DOEN (keuse)

Gaan gou terug na daai engelse gedagte toe, en dink vir ‘n oomblik aan Jesus. Pas dit toe op Hom net voor die kruisiging. Hy was deur God gestuur. Jesus was net voor Hy gekruisig is, 100% waar God Hom wou hê. Sy woorde aan hùlle wie Hom wou kruisig was sy reaksie (keuse) op die omstandighede rondom Hom. Hy kon legioene engele roep. Hy kon Homself probeer bewys deur ‘n wonderwerk voor Herodus te gedoen het. Hy kon gepleit en gesoebat het. Hy kon by Pilatus guns gewen het, aangesien Pilatus se vrou ‘n droom oor Hom gehad het. Hy kon hulle herinner aan al sy goeie dade en dienswerk.

Hy kon sonder twyfel, besluit om nié die kruisdood tegemoed te gaan nie.

Hy het egter reageer vanuit sy oortuiging. En sy oortuiging was sy gehoorsaamheid aan GOD en sy absoluute sekere wete wat GOD se wil vir Hom was. Hy het die kruis vrywillig gekies, maar ook in oortuiging. Dit was nie ‘n ‘plunge’ in die hoop dat dit okey gaan uitwerk nie.

Ek is vandag waar ek is, as gevolg van my eie oortuigings, en my eie sekerheid. Dus het ek geen rede om enige mens te beskuldig of te verwyt of te verkwalik oor waar ek my tans bevind nie. Indien iemand my dalk kwaad aangedoen het, is dit omdat God dit toegelaat het vir ‘n groter diens aan Hom? OF

Indien iemand my kwaad aandoen, is dit dalk omdat ek dit oor myself gebring het?

Die prinsiep van wat jy saai sal jy maai is sterker in ons gedril, as om seker te maak wat GOD se wil vir ons is. Jesus het nie sy kruisdood “gesaai” en toe “gemaai” nie. Sy ondervragers het alles in hulle vermoë gedoen om dit so te wou laat blyk.

Jesus was juis as gevolg van gehoorsaamheid, presies waar sy Vader Hom wou hê……kruis toe. Vir my en vir jou. En steeds word Hy verwerp, mee gespot, en geīgnoreer.

My slotsom:

As dit met jou sleg gaan, en dit is nie oor jy sleg was of iets slegs gedoen het of oor jy besig is om te maai wat jy gesaai het nie, wees tevrede. Wees gerus. Bly in die Lig. Bly in Jesus. Vertrou GOD vir die “opstanding” of die deurbraak of die vrede in jou hart wat alle verstand te bowe gaan. Hou jou oog gevestig op Jesus, wie baie baie baie erger gepynig is en gely het as waarop ek of jy kan roem. Die grootste verskil egter, is dat HY nie een enkele sonde gepleeg nie. Nie eens in sy gedagtes nie.

Ons kan nou maar so hoog heilig voel soos ons wil…..kans is altyd groot dat ons maai wat ons gesaai het. Jesus nie. Hy het goedheid gesaai, Hy het genesing gebring, Hy het bose geeste uitgedryf, Hy het mense kom leer uit die Skrifte, Hy het sondes vergewe en sondaars vrygespreek. Maar HY is kruis toe.

Juis omdat Hy deur hierdie versoekings is (om Homself te kon regverdig of te bewys); het Hy medelye met ons swakhede. Hebr. 5:14-16.

As jy in die Lig lewe, moenie jouself probeer regverdig of bewys of bepleit nie. Bly in die Lig.

So remember:

“Wherever you are, you are put there by GOD, and by the reaction of your life on the circumstances around you.”

Be sure of your reactions.

As jy jou keuse wat jy maak, weer sal maak. En weer en weer, in dieselfde omstandighede, is die kanse goed dat jy binne God se wil is. Spyt en hat-ik-ma is die duiwel se kar perde…..het my Oupa Kasselman altoos gesê.

SHALOM.

Erkenning: p. 171. Engelse aanhaling uit O. Chambers se 30 Aug dagstuk. Titel: My Utmost for His Highest.

Are you ever Disturbed?

My 60 ste Skryfstuk. 👏👏👏

Die beste terapie vir my onder die son. Hierdie ene dra ek dus op aan “myself”; sodat ek dit gereeld kan lees en kan gefokus bly, wanneer die ‘disturbances’ kom. 👍

************************************

Ek dink die woord “disturbance” is baie meer beskrywend as die goeie afrikaanse woord, ontsteltenis.

Disturbance has the ring to something that is really troubling, really heavy, really bad. Something you and I keep thinking about 24/7; and surely something that we can’t seem to be able to get rid of or make right….

Synonyms are: Troubled, Disconnected, Unsettled, Upset, Disruption, Irritation.

When our hearts are troubled, and our minds gets upset, our thoughts and our energy goes into a state of difficulty, bereavement and sorrow, day and night. (Wat die hart van vol is, loop die mond van oor.) People who go numb and do not face truth in these emotions, will start lingering on other distractions, as to ignore the real roots of their disturbances.

Does this sound fimiliar to anyone out there? Can you write down a list of happenings that steals your peace, sometimes and even on a daily basis? Surely I can. But this is the wrong question? The better question would be:

Can we do something about it?

My first reaction usually to this 2nd question, is to start pointing out all the problem areas. All the angles from which I am sure I have no bussiness in. I tend to personalise things, and I find out where I am “not guilty” in all of these happenings, which disturbes my soul. Again, does this sound familiar to anyone?

I am not busy bashing myself here. I am merely reflecting “disturbedness-thinking” or rasionalising it, in every human being at some point in time. Emotions that are being activated by disturbance, will be anxiousness and worries, self-pitty and of course the popular victom-response. There are many more.

Don’t we love to preech to one another to simply have peace? We love to answer people whom we can hear stuggles a lot, that they must just find “peace”. I know for a fact, and from experience that preeching those kind of quick-fix-words, even add more to that person’s disturbance. Why? Because they never tell you exactly how you should find this wonderful (and so called quick) peace, which seems to come their way, so naturally. You rather feel weaker in your faith than strengthened.

Today, I want to testify on this. On 1 October, this year, it will be 21 years ago that I truly accepted Christ as my Saviour and started serving and following Him. Did this happening leave me peaceful on each and every count? NO. Most certainly not! In fact, I think I have never been ‘disturbed’ by so many attacks of difficulty, bereavement, disillusionement, sadness and what not, as I have experienced the last 9 years!

I am not surprised though, because my faith in CHRIST is disturbing Satan’s empire quite a lot. This writing however, will not glorify darkness.

So what have I learnt? I once again, agree, with this morning’s devotion on finding peace within disturbances. Over the last 9 years, I have learnt that the moment I fix my eyes and my thinking on the problem, on the attack, or on anything for that matter, that does not go according to my planning or my way, I become troubled/disturbed/anxious/worried and I lose track of truth. In all truth, this means I start focussing on darkness.

Every time I worry things out…..and boy oh boy, I do, and I have done so, many times, “I obliterate (exterminate) Him”…. quoting Oswald Chambers from today’s devotion. This means, I literally choose to take Jesus “out” of the picture.

This is true. I cannot even argue.

Time and time again, I realise, that the moment I reflect peace, it is proof that I am in right standing with God, no matter what my circumstances around me, tells me. I have learnt, that everytime I am not right with God, my mind turns nowhere else, but on myself. Me. Myself. And I. And on other’s mistakes and/or their weaknesses. This is wrong. This is self-inflickting emotional downfall.

The truth is, we get disturbed, because we have not been considering Him.

Last week, I decided to share some of my “disillusionments”, (which very much disturbs my mind) with a close and trustworthy friend. We must do so. Share. Why? Because God gives us the obligation to help carry each other’s burdens. Galatians 6. Not to gossip about each other’s burdens nor judge or ignore them, but to be of help in a truthful and honest way. I’d like to call it, the James 3:17-18-Way!

She listened carefully to all I have to say. (As is written in James 3:17-18 ). The moment she answered me…..I knew I was receiving truth from the Holy Spirit. “Karen. You are exactly where God wants you. Do not be troubled, she said. Wait for the Light. It will come to you.”

The thing is. When Jesus speaks His peace right into our hearts, He does so, when we are truly ready to receive it. John 14:27. His timing is just perfect. It is us who are slow and too self-conscious to hear Him arrive.

Peace comes from looking into His face. Peace comes from telling Him exactly how disturbed we are and why. Because He know already. He sees our hearts long before we find the courage to look into our own hearts. And He wait for us, to turn to Him. To SEE His undisturbedness. To draw from His undisturbedness. To realise His undisturbedness is eternal. He will take charge if we let Him. He remains exactly who He is. Undisturbed. He will answer and shed light, when the time is right. Isaiah 49:9. Jeremiah 33:3.

He does not beat around the bush and He does not scratch our backs or praise our pitty parties. Never! He does not accuse us either. He listens. And the moment we are ready to HEAR Him, we will receive Him. His words. His guidance. His peace. His Light.

“My peace I give unto you. Let not your heart be troubled.” Jesus’s words.

The question I suppose that needs to be asked is this: Didn’t you perhaps cause this disturbances yourself? Then He will tell you and guide you and help you to wait, or to go and make right.

It will be either Isaiah 50:10, or it will be Matthew 18:15-20. You and I will know, and we will only hear and go, and DO what is right, when we cannot and “want not” deal with our own disturbances any longer. Choice. Always free choice.

Ask, and ye shall receive.

Hear Him say: “Let not your heart be troubled.”

SHALOM.

I give credit to Oswald Chambers, My Utmost for His Highest. P. 168-169, August, 26, devotion.

KARMA – Vat Só!!! 🤔⁉️

Karma, is ‘n woord wat deesdae hoog op die gewildheidsleer van aanhalings, kwinkslae en wense is, en ek hoor dit selfs nog meer deesdae oor die westerse tong rol.

Ons westerlinge verwys graag na karma, met die ondertoon dat die een oor wie ons dit uitspreek, hopelik dieselfde sal oorkom as wat hy/sy vir mý aangedoen het. Of wanneer ons ervaar dat iemand ‘n boelie is, en dan later self geboelie word, kry ons tog te lekker daaroor. Bekende uitdrukkings is sinne soos: “Karma is ‘n bitch!” Of “Karma gaan daai een inhaal”

Vanuit ‘n westerling denkpatroon beslis negatief en ‘n wraak-neem wens. Vanuit ‘n westerse perspektief, moet jy maai wat jy saai…..met klem op die negatiewe. Seerkry, rugstekery, of enige negatiewe emosie hou die “belofte” en die “hoop” en die “troos” in ons siele, dat die een wie my so baie pyn aangedoen het, dit self moet oorkom, sodat hy/sy kan voel hoe dit voel. Ons sit as’t ware ons ‘geloof’ in karma, en daarmee sus ons onsself en ons tel die ure of dae af om te hoor wanneer karma in daai bitch se lewe arriveer het. Ons kan maar sê dat die westerling hieruit “trugkry-genot” put.

Maar is dit werklik wat Karma is?

As iets my pla, of fassineer, dan doen ek navorsing.

Eerstens is Karma ‘n Oosterse filosofie, met oorsprong in Indië. Dit is nie ‘n straf konsep of ‘n toekennings konsep op goeie of slegte dade nie. Ook bestaan daar nie iets soos “instant Karma” nie.

Elkeen wie hier lees kan enige tyd die woord “Karma” google, en jy sal baie meer ontdek as wat ek hier neerskryf. My idee is dus nie om ‘n klompie definisies te copy en te paste nie. My idee is om te vereenselwig met die konsep van karma, vanuit my perspektief, en dit dan te deel met elkeen wie dit ook tot nou toe ietwat verwarrend vind of bloot daaroor wonder.

Dit maak vir my sin dat die omvang van Karma, spiritueel is. Dit is ‘n proses. Dit is direk verbind aan verlede, hede en toekoms en niemand vermei of spring dit vry nie, aangesien karma hoofsaaklik geskep word deur twee elemente: 1. Verhoudings 2. Gesindheid

Karma kan o.a. gesien word as ‘n stel waardes in elke mens se optrede, wat gevolge meebring. Een van die sleutel insigte waardeur Karma verstaan kan word, is die besef dat dit nooit bedoel was dat die mens sy uiterlike omgewing moet probeer beheer nie, maar wel sy eie innerlike keuses t.o.v. wat rondom hom gebeur.

Karma word o.a. gemeet aan patrone. Ek hou van die vraag: “And just how well has thát worked out for you so far?” Karma dring elkeen tot die keuse om te leer uit foute en eerder ‘n nuwe pad te kies, as om dít wat nie uitwerk nie, te herhaal. Die konklusie en volgende sleutel tot begrip vir wat Karma is: Ons is verantwoordelik vir ons keuses. Innerlike keuses. Ons is nie verantwoordelik vir wat buitekant (rondom) ons gebeur nie, maar wel vir ons reaksies.

Dit is waar ek die woord, Twyfel, ten sterkste wil inbring. Wie twyfel, moenie dink dat hy iets uit die hand van die Here sal ontvang nie. Jakobus 1:6-8.

As jy seker is van jou optrede/keuses of besluite, maak dit nie saak hoe die “omstandighede” buite om jou voorkom nie. Mense praat hier van volg jou gut-feeling. Ek het al vantevore geskyf oor ‘n baie groot keuse van woorde en optrede wat ek 7 jaar gelede gemaak het, wat geheel en al buitekant die norm van waaraan ek gewoond was, gebeur het. My Pa se woorde aan my was: “Sal jy dit weer sê/kies oor ‘n week ; oor ‘n maand; of wanneer dieselfde geleentheid hom weer voordoen?” My antwoord was, ja. Beslis. Sonder enige twyfel. En sy raad hierop sal my bybly tot my dooddag toe: “Dan hou jy daarby!”

Hierdie scenario was ‘n rigting verandering. I chose a new path. Dit is presies dieselfde as “facing your fear upfront”, and take the consequences.

Hierdie is maar net nog ‘n faset van true Karma. Die wortel betekenis van Karma, is “to do” or “to act”; afgelei van die Sankrit woord, KRI. Dit dui egter veel meer op ‘n prosés, as wat dit gaan oor “oorsaak” en “gevolg”. Karma kan omgekeer word, deur vir iemand wie jy kwaad aangedoen het, ‘n brief te skryf of deur die persoon te gaan sien. Hierdeur verander jy nie die persoon of sy wrok nie, jy verander jou innerlike self.

Sodra ons kies om van goeie sowel as slegte Karma te leer, verander ons die proses. Sodra ons kies om positief te dink oor enige saak, verander ons die proses.

Een van die konklusies is wat ons insit sal ons uitkry…..maar dit dui op ‘n geestelike groei proses. Dit dui nie op “VAT SO!” nie.

Vanuit n verdere perspektief, kan ons aanvaar dat Karma, die proses is waardeur ons innerlike vrede leer en vind, wat dan sal oorspoel na ander.

Ek som dus KARMA met die volgende sinsnedes op:

*Leer uit foute en verander rigting.

* Verlede, hede en toekoms staan nie los of apart van mekaar nie.

* We shouldn’t be in it for ourselves, but for the growth of the greater good.

* Selfsug en eersug gaan my byt.

* My fokus is nie op ander of op hul foute nie, maar beslis within.

* All relationships create Karma.

* Karma is not a looming punishment or form of retribution.

* According to Karma theory, what happens to a person, happens because they caused it with their actions.

Vir my is karma dus niks anders as “geestelike groei”, wat ‘n proses is, waarin ek keuses maak, waarvan my optrede gevolge het. Ek kan terugdraai op verkeerde keuses van optrede of ek kan van rigting verander. Ek moet let op patrone wat herhaal wat ‘n negatiewe uitwerking op myself het, en ek kan die patroon breek of stop. My motto moet eerder self verbetering inhou, as vergelding. Romeine 12 is ‘n goeie westerse uitkyk op ware karma. Ek moet my oë geheel en al afhaal van alle ander mense se keuses en gevolge en my bepaal by my eie, met een doel: Om goed te bly doen aan ander.

Die Westerling se grootste dwaling betreffende KARMA:

Ons fokus nie op onsself nie, maar op wat met die ander persoon gaan gebeur. Wrong attitude. Wrong focus. Wrong understanding. By doing so, we are only busy Karma’ing ourselves!! 🤦‍♀️

UNKarma yourself! A.s.a.p.

SHALOM.

“SMALL TALK”

ABOUT “SMALL TALK”.

I see regular posts on Fb that referes to “small talk” as stupid or bad. Or that small talk gives many people anxiety of some sort.

This made me want to know more about this topic and here is what I have learnt:

The term “small talk” really means to be polite, and respectfull, especially in small groups of gatherings where we do not know people that well, or where we do not know them at all. Use small talk to quickly summarise someone else. Not to inspect or judge or dissect….only summarise.

Small talk is not a bad thing, or stupid or a lack of intelligence. In fact, I find that highly intelligent people love small talk. Which simply means that it is a skill to be able to talk about unimportant things. One could say it means expressing friendliness and kindness in a subtle way. Extroverts do not only love this kind of “kuiers”; it is almost as if they crave it! My gosh. Reason being, they receive energy by being with people.

The key to small talk for introverted personality types, is to ask other people questions about themselves. People love to talk about their own lifes, and their likes and dislikes. Interest always indicates kindness.

If you find that the person opposite you do not respond, please do nót start a psychology-interrogation as to why they keep quiet. Not the time. Not the place. Also do not frown or roll your eyes. That will be just rude and inappropriate.🤦‍♀️ This is the time where a quick ‘fake smile’ will hurt no one. Move on to someone else…..and just know and try to understand: That one who does not speak a word is in hell simply for having to be there.😆 Guaranteed an introvert de lux.

Small talk should never be taken personally, neither should it contain any expectations. Small talk is polite ‘light’ conversation. Nothing more, nothing less.

People who hate small talk, should not attend group gatherings or any kind of socialising where they know they will find themselves in this kind of predicament. Period. But, if your work demands this, start learning quick conversation skills. First, you need to forget about yourself, your likes and your needs. At least dress confidently, (for your own sake of feeling okey) but focus on other people.

Rather enjoy what is right in front of you. And be sure……no extrovert notices you. LOL!!! You can pretend that you are listening to them….they will not go and sit on the edge of their beds that evening, wondering why you did not listen to their conversations. They simply don’t care. Get over it.

If all fails, compliment other people and follow up with a question of interest. It is not false. It is a gesture of kindness. If that turns out to be akward, then grab a sip of champagne, snatch a snack or two. Get your purse…….and call a cab. Or make damn sure you go with your own car.

Next time will be better. It is all about attitude.

I for one, do not like small talk. But by God’s grace I am old enough and wise enough by now to choose my own circles. I love the saying: “Not my circus, not my monkeys” and then I simply stay home with my book and my cats. Watching the FB posts of a “dreadfull small talk gathering” I am sooooo happy I didn’t have to attend.

Choose your circle. If the circle makes you unhappy, the problem is YOU.

Shalom.

VROUEDAG.

VROUEDAG.
Wat was, sal weer wees….?🤔

Ek het 2 VROUE op televisie hoor praat oor hulle “happiest moments”; van jare gelede en gesien hoe hulle dit op ‘n baie hoë ouderdom, 70+ , weer opgevat het. Die een vrou het weer begin train om te swem, en sy palm die een medalje na die ander in. Die ander vrou het weer haar Modelwerk Loopbaan gaan optel, en geniet dit nou meer as ooit. Ander neem deel aan Kokkedoor en party beginne doen Parkruns en Half Marathons.

Wat gaan jy weer opneem? Want dis MOONTLIK!!! Waarom moet mens sit en verlang na wat was…..as dit weer kan wees? Waarom n aktiwiteit wat gesond was en oorvloedig joy gebring het, begrawe omdat jou “jare” nie meer daarna is nie?

Ek huil in my hart al 15 jaar lank oor my slalom ski wat in sy sak toegezip lê, onder die stof, in die Wendy huis. Vanoggend oefen ek in die Gym, op daai lieflike nuwe Roeimasjien en ek dink skielik: My genade! Ek wil weer Waterski! Ek het nie ‘n boot nie. My spiere is pap en swak. Maar ek het nog ski-toue, ‘n life-jacket en my lieflike Slalom Ski wat my hart net nooit kon of wou verkoop nie. Al wat kortkom is oefen, oefen, oefen en oefen…….al neem dit 12 maande of langer! Maar ek gaan. Die boot sal iewers uitpop. Daai is my minste worries. I am on a ROW…..

Drome hou mens positief en maak dat jy van jou jis af opstaan…..mits jy daarin wil glo.

Lees Prediker 3:15…..nogals onder die Opskrif: “Elke ding het sy vaste tyd.”

Vers 15: “Wat is, was reeds. Wat kom, was ook alreeds. God laat weer gebeur wat vroeër gebeur het.”

Feestelike VROUEDAG!!!!💃💃💃

SHALOM